Klaas van der Zwaag

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Klaas van der Zwaag (1955) is een Nederlands schrijver en kerk- en religiejournalist van het Reformatorisch Dagblad. Klaas van der Zwaag is voorzitter van de redactie van het blad Zicht, orgaan van het Wetenschappelijk Instituut van de SGP, redactielid van het blad Soφie, uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie, en hoofdredacteur van Protestants Nederland.

Van der Zwaag studeerde filosofie en theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van der Zwaag publiceerde verschillende historische studies, waaronder in 1999 een dissertatie over artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, Onverkort of gekortwiekt. Hierin ging hij vooral op zoek naar de betekenis van de zinsnede: om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van den antichrist te gronde te werpen, die in 1905 door de Gereformeerde Kerken in Nederland waren geschrapt. Deze passage is echter essentieel voor de theocratische politiek van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Van der Zwaag verdedigde in zijn boek de visie van de SGP.

Veel opschudding in bevindelijk-gereformeerde kring veroorzaakte zijn boek Afwachten of verwachten? De toe-eigening des heils in theologisch en historisch perspectief. Dit boek (ruim 1100 pagina's) verscheen in het najaar van 2003 en geeft een historisch en theologisch overzicht van de uiteenlopende visies op de 'toe-eigening des heils' (de gereformeerde leer hoe een zondig mens tot geloof komt en voor de eeuwigheid behouden wordt). Hij concludeerde dat in de bevindelijk gereformeerde kerken en met name de Gereformeerde Gemeenten, waar hij zelf lid van was, niet altijd bijbels wordt gedacht en gepreekt over geloof en bekering tot God. De Gereformeerde Gemeente van Barneveld weigerde Van der Zwaag toegang tot het Heilig Avondmaal en stelde hem onder censuur.[1]

Vanwege de gevoeligheid binnen de achterban en omdat het een van hun personeelsleden betrof berichtte het Reformatorisch Dagblad nauwelijks over de kwestie. In onder meer Trouw en het Nederlands Dagblad werd over de kwestie wel uitvoerig bericht. In 2007 werd auteur Bram Bart uit Krabbendijke om dezelfde reden onder censuur gezet vanwege zijn boek Waar staan de Gereformeerde Gemeenten?.[2]

In 2008 publiceerde hij de studie Augustinus. De kerkvader van het westen, zijn leven, zijn werk, zijn invloed, een geheel herziene editie van een eerdere uitgave uit 1993.

Bibliografie[bewerken]

  • De kerk op weg naar 2000. Gesprekken met theologen, predikanten en filosofen, Leiden 1992.
  • Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie; een systematisch-historische interpretatie van een 'omstreden' geloofsartikel, Heerenveen 1999.
  • Augustinus, de kerkvader van het Westen. Zijn leven, zijn leer, zijn invloed, Heerenveen 2008.
  • Afwachten of verwachten? De toe-eigening des heils in theologisch en historisch perspectief, Heerenveen 2003.
  • Reformatie vandaag. 500 jaar Hervorming in debat met Rome en nieuwe vormen van doperse radicaliteit, Apeldoorn 2017. Deze studie (twee delen, 1699 blz.) volgt dit tweevoudige debat door de eeuwen heen tot op de huidige tijd. De schrijver stelt tenslotte de vraag hoe de Reformatie in déze tijd gestalte zou kunnen krijgen, in een nieuwe context van enerzijds een veranderde Rooms-Katholieke Kerk en anderzijds nieuwe ‘doperse’ en charismatische vormen van kerk-zijn.

Externe links[bewerken]