Lijst van Nederlandse voorzetsels

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit artikel bevat een alfabetische lijst van de in het Nederlands voorkomende voorzetsels.[1]

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

A

 • à
 • aan
 • aangaande
 • achter
 • ad
 • af (gewestelijk / verouderd)

B

 • bachten (gewestelijk, voornamelijk West-Vlaanderen)
 • behalve
 • behoudens
 • beneden
 • benevens
 • benoorden
 • benoordnoordoosten[2]
 • benoordnoordwesten[2]
 • benoordoosten[3][4][5]
 • benoordwesten[6][7][8][5]
 • beoosten
 • betreffende
 • bewesten
 • bezijden
 • bezuiden
 • bezuidoosten[9][10][5]
 • bezuidwesten[11][12][5]
 • bezuidzuidoosten[2]
 • bezuidzuidwesten[2]
 • bij
 • binnen
 • blijkens
 • boven
 • bovenaan
 • buiten

C

 • circa (voor jaartallen)
 • conform
 • contra
 • cum

D

 • dankzij
 • door
 • doorheen

G

 • gedurende
 • gezien

H

 • hangende

I

 • in
 • ingevolge
 • inzake

J

 • jegens

K

 • krachtens

L

 • langs
 • langsheen (verouderd / Belgisch Nederlands)
 • luidens

M

 • met
 • middels (germanisme)
 • midden (bij tijdsbepalingen; in andere gevallen gewestelijk)
 • min (rekenkunde)
 • minus (rekenkunde)
 • mits

N

 • na
 • naar
 • naast
 • nabij
 • namens
 • nevens (gewestelijk / gallicisme)
 • niettegenstaande
 • nopens

O

 • om
 • omstreeks
 • omtrent
 • ondanks
 • onder
 • onderaan
 • ongeacht
 • onverminderd
 • op
 • over
 • overeenkomstig

P

 • per
 • plus (rekenkunde)
 • post
 • pro

R

 • richting (verkorting van: in de richting van)
 • rond
 • rondom

S

 • sedert
 • sinds
 • spijts
 • staande

T

 • te
 • tegen
 • tegenover
 • ten
 • ter
 • tijdens
 • tot
 • trots (verouderd / archaïsch) (betekenis: ondanks – te onderscheiden van het bijvoeglijk naamwoord "trots (op)")
 • tussen

U

 • uit
 • uitgezonderd

V

 • van
 • vanaf
 • vanonder
 • vanuit
 • vanwege
 • versus
 • via
 • vis-à-vis
 • volgens
 • voor
 • voorbij

W

 • wegens

Z

 • zijdens (juridisch taalgebruik)
 • zonder
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z