Lijst van burgemeesters van Leeuwarderadeel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Leeuwarderadeel in de provincie Friesland. Leeuwarderadeel werd op 1 januari 2018 toegevoegd aan de gemeente Leeuwarden.

1rightarrow blue.svg Vóór de invoering van de gemeentewet in 1851 had Leeuwarderadeel geen burgemeesters, maar grietmannen; zie hiervoor de lijst van grietmannen van Leeuwarderadeel.
Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1851 - 1852 Jhr. Vitus Valerius Cammingha Voorafgaand sinds 1823 grietman van Leeuwarderadeel
1852 - 1854 Jhr. Willem Engelbart Engelen
1855 - 1865 Jhr. Jan Minnema van Haersma de With Voorafgaand burgemeester van Oostdongeradeel
1865 - 1882 F.C. Andreae Voorafgaand burgemeester van Oostdongeradeel
1882 - 1883 Pieter Lycklama à Nijeholt
1883 - 1886 I. Bolman
1886 - 1914 Ynso Oosterlo
1914 - 1918 Jhr. J.M. van Beijma
1918 - 1936 Jan Jansonius SDAP
1936 - 1951 Jhr. W.J.H. Hora Siccama
1951 - 1962 Auke de Boer VVD
1962 - 1969 Henk Hellinga PvdA
1969 - 1990 Hendrik Boschma PvdA
1990 - 1998 Cees Bijl PvdA
1998 - 1998 Meinte Abma CDA Waarnemend
1998 - 2003 Willemien Vroegindeweij CDA
2003 - 2004 Jo Bosma D66 Waarnemend
2004 - 2011 Eric ter Keurs VVD
2011 - 2017 Joop Boertjens VVD Waarnemend