Lijst van grietmannen van Doniawerstal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Doniawerstal in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

Ambtsperiode Naam grietman Bijzonderheden
(15..) Buho Vibius Jollema
1517- Gijsbert van Schoten
(1528) Henno Joukes Substituut
(1531) Pieter Visscher
(1544 - 1547) Pier Anskes hij is ongeveer 1547 overleden
- 1548 Jancke Douwema hij kreeg ontslag
1548- Gabbe van Andringa werd benoemd uit zes kandidaten [1]
(1562) - 1572 Everaert Enthes
1572- Joost Vastaerds (-1582)
1577 - 1580 Erasmus van Douma (-1581)
1580-1580 Tiete van Hettinga (-1580?) Substituut
(157.) - 1581 Marten Hamkema (-1621)
(1582) Tzialke Meijnes
(1584) Auke Reijnalda
1591 - 1610 Elardus Reijnalda zoon van voorgaande
1610 - 1615 Johannes van Clant
1615 - 1619 Aede Reijnalda (-1619)
1619 - 1652 Sijds van Osinga
1652 - 1679 Sijbrand van Osinga (-1679) zoon van voorgaande
1679 - 1688 Willem van Haren (1655-1728) werd 1688 grietman van Weststellingwerf
1688 - 1721 Taco van Burmania (-1705) zwager van voorgaande
1705 - 1722 Allard van Burum (-1729) werd 1722 grietman van Ferwerderadeel
1722 - 1772 Johan Vegelin van Claerbergen (1690-1772) schoonzoon van voorgaande
1773 - 1795 Frans Julius Johan van Eysinga (1752-1828)
1795 - 1816 Geen grietman vanwege de Franse tijd
1816 - 1819 Frans Julius Johan van Eysinga (1752-1828)
1819 - 1829 Schelte Hessel Roorda van Eysinga (1780-1829) zoon van voorgaande, 1813-1814 wordt hij genoemd als maire van Langweer[2]
1830 - 1839 Schelto van Heemstra (1807-1864) werd 1839 grietman van Oostdongeradeel
1840 - 1847 Julius Burmania van Andringa de Kempenaer (1813-)
1848 - 1851 Watze Julius Justus Dominicus thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1822-1895) bleef tot 1852 burgemeester van Doniawerstal
Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Doniawerstal niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van Doniawerstal.