Lijst van grietmannen van Oostdongeradeel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Oostdongeradeel in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

Ambtsperiode Naam grietman Leven Bijzonderheden
1517 - 1539 Poppe van Mellema
1539 - 1551 Worp van Ropta †1551 Worp Ropta.jpg
1552 - 1570 Rintje van Aytta †1570 Broer van Wigle van Aytta van Zwichem.
1570 - 15?? Doede van Sierksma †>1610 Voorafgaand burgemeester van Leeuwarden. Zwager van zijn voorganger, Rintje van Aytta. Broer van Allert van Sierksma, grietman van Leeuwarderadeel.
15?? - 15?? Jacob van Horne
15?? - 1586 Kersten van Rinia
1586 - 1627 Ernst van Aylva 1548-1627 Voorafgaand grietman van Westdongeradeel.
1627 - 1653 Johannes Onuphrius baron Thoe Schwartzenberg 1600-1653 Vader van Georg Wilco Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
5 maart 1653 - 1674 Georg Wilco baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1637-1674 Heer van Vischhuizen en Wiarden. Zoon van Johannes Onuphrius Thoe Schwartzenberg.
21 januari 1675 - 1692 Hobbe Esaiäs van Aylva 1645-1692 Zoon van Ulbe van Aylva (1617-1652), grietman van Baarderadeel en Wonseradeel. Schoonzoon van Georg Wilco Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
28 mei 1692 - 1720 Ulbe baron van Aylva †1725 Zoon van Hans Willem van Aylva. Voorheen grietman van Idaarderadeel.
4 september 1720 - 25 september 1729 Albertus Aemilius Lamoraal Rengers 1690-1729 Schoonzoon van zijn voorganger, Ulbe van Aylva (1725).
8 december 1729 - 1744 Jarich Georg van Burmania circa 1694-1757 Later grietman van Franekeradeel. Zoon van Idsard van Burmania, grietman van Rauwerderhem en grietman van Ferwerderadeel. Schoonzoon van Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel.
4 november 1744 - 17 maart 1757 Hans Hendrik van Haersma †1757 Zoon van Hector Livius van Haersma. Schoonzoon van Regnerus Annaeus van Wijckel, grietman van Gaasterland.
mei 1757 - 12 maart 1762 Anthony d'Arnaud †1762 Schoonzoon van Edzard Hobbe van Burmania (Jarich Georg van Burmania was een oom van zijn vrouw).
2 september 1762 - 1795 Julius Hobbe Unia van Burmania *1739 Zoon van Hobbe van Burmania, grietman van Leeuwarderadeel
1795 - 1816 Geen grietman vanwege de Franse tijd
1816 - 1818 Johannes Casparus Bergsma 1775-1818 Zoon van Petrus Adrianus Bergsma (1743-1824), grietman van Dantumadeel.
1820 - 1824 Frederik de With 1754-1837
1824 - 1839 Daniel de Blocq van Haersma de With *1797 Aansluitend grietman van Achtkarspelen.
1839 - 1849 Schelto baron van Heemstra (1807-1864) Voorgaand grietman van Doniawerstal. Zoon van Willem Hendrik van Heemstra, grietman van Kollumerland.
1849 - 1851 Jhr. Jan Minnema van Haersma de With *1821 Aansluitend de eerste burgemeester van Oostdongeradeel. Zoon van Daniel de Blocq van Haersma de With.
1rightarrow blue.svg Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Oostdongeradeel niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van Oostdongeradeel.