Lijst van grietmannen van Franekeradeel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Franekeradeel in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

Ambtsperiode Naam grietman Bijzonderheden
1579 - 1586 Jonker Fedderich van Oppenhuzen
1586 - 1614 Jonker Hobbe van Waltyngha
1614 - 1619 Jonker Hessel Raes van Vervou Hij overleed okt. 1619
1620 - 1629 Jonker Duco van Jongema
1629 - 1652 Jonker Douwe van Sixma
1652 - 1662 Jonker Albertus Sybrandus van Eminga
1662 - 1688 Jonker Johan van Goslinga
1688 - 1732 Jonker Sicco van Goslinga
1732 - 1747 Jonker Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers
1747 - 1758 Jonker Jarich Georg van Burmania
1758 - 1786 Graaf Carel George van Wassenaer Obdam
1786 - 1793 Dr. Johannes Caspar Bergsma
1793 - 1794 Graaf Jacob Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam
1794 - 1795 Jonker Justinus Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers
1795 - 1816 Geen grietman vanwege de Franse tijd
1816 - 1825 Jhr. Eduard Marius van Beyma
1825 - 1848 Jhr. Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma
1848 - 1851 Jhr. Ulbo Jetze Heerma van Beyma thoe Kingma Aansluitend de eerste burgemeester van Franekeradeel
1rightarrow blue.svg Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Franekeradeel niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van Franekeradeel.