Loonbedrijf

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Loonwerker bezig met oogst snijmaïs

Een loonbedrijf of loonwerkbedrijf is een bedrijf dat loonwerk verricht, dat wil zeggen voor een opdrachtgever op contractbasis bepaalde werkzaamheden uitvoert. Het beschikt over gespecialiseerde machines en vakmensen die tegen betaling ter beschikking worden gesteld.

Het verschil met een aannemersbedrijf is dat een aannemersbedrijf meestal een compleet project of een nauwomschreven deel van een project uitvoert, bijvoorbeeld het realiseren van een gebouw of een weg, terwijl een loonbedrijf zijn mensen en machines tegen een uurtarief beschikbaar stelt, waarbij er niet noodzakelijk een bepaald project behoeft te worden afgerond.

Loonbedrijven werken meestal in de landbouw (met name in de akkerbouw en de tuinbouw) en daarnaast in het grondwerk in de grond-, weg- en waterbouw. Het kan ook gaan om industriële bewerkingen, zoals textielveredeling (wassen, bleken, verven, bedrukken) en verzinken.

Loonwerkbedrijven hebben grote machines voor grondbewerking en oogst en beschikken over werknemers om ze te bedienen. Het gaat dan bijvoorbeeld om oogstmachines (combines en hakselaars), graafmachines, kranen en dergelijke. De machines worden met bezetting verhuurd om bepaalde werken uit te voeren; dit gebeurt meestal op basis van uur- of hectaretarief.

Loonbedrijven worden onder meer ingezet in drukke perioden, als de opdrachtgever te veel werk heeft om het zelf of met eigen personeel te doen. Vaak hoeft een boer ook zelf geen specialistische landbouwmachines aan te schaffen door gebruik te maken van de diensten van een loonbedrijf. Activiteiten die in de landbouw door loonbedrijven kunnen worden uitgevoerd zijn alle mogelijke gemechaniseerde activiteiten, bijvoorbeeld: bemesten, zaaien, uitplanten van pootgoed, het oogsten van gewassen, maaien, hakselen en dorsen.