Masculinisme

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Masculinisme is een beweging die streeft naar opheffing van (gedeeltelijke) achterstelling van mannen en versterking van de positie van mannen. Als zodanig is het de mannelijke tegenhanger van het veel bekendere feminisme. De term kent ook enkele meer afkeurende, pejoratieve betekenissen: het streven naar herstel van patriarchale verhoudingen dan wel als synoniem van androcentrisme.

Vormen van achterstelling van mannen[bewerken]

Mannen hebben volgens masculinisten te maken met vooroordelen of achterstelling, die onder andere betrekking kunnen hebben op huiselijk geweld (eenzijdige fixatie op mannelijk geweld terwijl volgens onderzoek mannen en vrouwen ongeveer even vaak slachtoffers als dader zijn),[1] de veiligheid van de werkplek (mannelijke beroepen zijn gemiddeld gevaarlijker en daar is minder aandacht voor), militaire dienstplicht (deze is in vrijwel alle landen alleen verplicht voor mannen), juridische positie (mannen worden zwaarder bestraft voor dezelfde misdrijven), seksueel geweld (waar onder mannelijke slachtoffers een groot taboe heerst), gezondheidszorg (relatief weinig aandacht voor specifiek mannelijke problematieken), gezag over en zorg voor kinderen (bijvoorbeeld na echtscheiding) en deelname aan gefeminiseerd onderwijs (onontkoombaar en ongunstig voor jongens).

Situatie in Nederland[bewerken]

In Nederland zijn, in tegenstelling tot een aantal omringende landen, geen bewegingen die zich expliciet onder deze noemer scharen. Wel zijn er diverse organisaties die zich specifiek richten op de rechten van mannen.

Zie ook[bewerken]