Masculinisme

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Masculinisme is de beweging die streeft naar opheffing van (gedeeltelijke) achterstelling van mannen en versterking van de positie van mannen. Soms wordt de term ook gebruikt om het streven naar herstel van patriarchale verhoudingen aan te duiden.

Het begrip wordt tevens gebruikt in een andere betekenis, namelijk als synoniem van androcentrisme.

Mannen hebben volgens masculinisten te maken met vooroordelen of achterstelling, die onder andere betrekking kunnen hebben op huiselijk geweld (eenzijdige fixatie op mannelijk geweld), de veiligheid van de werkplek (voor mannelijke beroepen is minder aandacht), militaire dienstplicht (seksegebonden verplichting tot deelname), gezondheidszorg (relatief weinig aandacht voor mannelijke problematiek), gezag over en zorg voor kinderen (bijvoorbeeld na scheiding) en deelname aan gefeminiseerd onderwijs (onontkoombaar en ongunstig voor jongens).

In Nederland zijn, in tegenstelling tot een aantal omringende landen, geen bewegingen die zich expliciet onder deze noemer scharen.

Zie ook[bewerken]