Microwatt

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Grotere/kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−6 microwatt μW
10−3 milliwatt mW
1 watt W
103 kilowatt kW
106 megawatt MW
109 gigawatt GW
1012 terawatt TW
1015 petawatt PW

Een microwatt bedraagt een miljoenste (10−6) van een watt (0,000 001 W). Het woord wordt gevormd door het voorvoegsel micro, gevoegd bij de eenheid watt (W). Het symbool is μW. Een microwatt is een heel klein natuurkundig vermogen. De eenheid vindt zijn toepassing met name in CMOS-technologie (waar relatief weinig energie wordt verbruikt), zendvermogen, geluidsanalyses en in de chemie van levende cellen. 1 microwatt is gelijk aan −30 dBm.