Mindfulness

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mindfulness (achtzaamheid) is een uitdrukking die afkomstig is uit het angelsaksisch taalgebruik, waarvan de oorsprong in het boeddhisme ligt.

Het is een gemoedstoestand die getypeerd wordt door de bewustwording van de eigen fysieke ervaringen, gevoelens en gedachten, zonder onmiddellijk over te gaan op automatische reacties. Om toe te werken naar Mindfulness doet men onder andere meditatie en andere aandachtsoefeningen.

Boeddhistische wortels, maar nu toegepast in een westerse klinische context[bewerken]

Samma Sati is een onderdeel van het zogenaamde achtvoudige pad (in Pali en Sanskriet: atthangika magga) en heet dan sati in Pali of als smṛti in Sanskriet, begrippen die in het Engels kunnen vertaald worden als mindfulness. Het wordt al 2.000 jaar toegepast in het boeddhisme. Deze aandachtstraining wordt beschouwd als specifiek boeddhistisch en is erop gericht de beoefenaar te brengen tot een ervaring van het bestaan zoals dit werkelijk is.

In een westerse medische of psychotherapeutische context is het begrip bekend geworden door de Amerikaanse onderzoeker Jon Kabat-Zinn. Deze moleculaire bioloog ontleende de term aan Thich Nhat Hanh[1], een Vietnamese monnik die omwille van zijn houding tijdens de Vietnamoorlog uit zijn geboorteland verbannen werd en in Frankrijk ging wonen. Talrijke boeddhistische monniken uit Thailand en Myanmar hebben de vipassana in zijn zuivere vorm onderwezen wat geleid heeft tot vele beoefenaars in de westerse wereld. Ook de vipassanaleraren Sayagyi U Ba Khin en S.N. Goenka hebben wereldwijd volgelingen. Hoewel mindfulness wortels heeft in het boeddhisme veronderstelt men van beoefenaars geen kennis van het boeddhisme, Zen, vipassana, yoga of welke oosterse filosofie of meditatietechniek dan ook. Het wordt onder andere toegepast in MBSR (Engels: mindfulness-based stress reduction, op mindfulness gebaseerde stressvermindering) en MBCT (Engels: mindfulness-based cognitive therapy, op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie).

Mindfulness verwijst naar:

  • de mindfulnesstraining om mensen te leren meer bewust te leven en anders om te gaan met stress, gedachten en emoties.
  • een vorm van meditatie waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment ("Een zachtmoedige relatie aangaan met wat er zich nu aanbiedt"): bewuste aandacht.

Hoewel de term mindfulness verbonden is aan het boeddhisme, zijn er zeer oude christelijke mystieke tradities die vergelijkbare meditatietechnieken lijken te hanteren en in de aanvangsfasen ook vergelijkbare ervaringen beschrijven.[2] Vipassanatraining is echter een specifiek boeddhistische meditatietechniek, waarvan de uiteindelijke verworvenheden niet in andere tekstboeken voorkomen.

MBSR, MBCT en misverstanden over mindfulness[bewerken]

Jon Kabat-Zinn

De Amerikaan Dr. Jon Kabat-Zinn, emeritus hoogleraar aan de University of Massachusetts Medical School heeft als eerste het begrip mindfulness uit zijn boeddhistische context gehaald en een acht weken durende training ontwikkeld, mindfulness-based stress reduction (MBSR, op mindfulness gebaseerde stressreductie). Alhoewel hij meditatie zowel in Azië als in de Verenigde Staten geleerd heeft, ziet hij zichzelf niet als boeddhist, maar beschouwt hij zichzelf liever als wetenschapper. Hij heeft de basis gelegd voor het gebruik van mindfulness door artsen en/of psychotherapeuten. MBSR, in het Nederlands ook wel aandachtstraining genoemd, wordt door therapeuten gebruikt ter bestrijding van piekeren, pijn of burn-out. Hoewel het geen middel tot het genezen van een depressie kan zijn, helpt het toch om bij stress een terugval in een depressie te voorkomen bij mensen die reeds eerder deze ziekte gehad hebben. Iemand die midden in een zware depressie zit kan er dus geen genezing van verwachten.[bron?]

Kabat-Zinn heeft bij de ontwikkeling van zijn methode elementen ontleend aan de praktijken van zen en van yoga. In de jaren negentig maakte Vlaanderen kennis met het werk van Kabat-Zinn via de Antwerpse psychiater, zenleraar en mindfulnesstrainer Edel Maex, die boeken over het onderwerp publiceerde en het thema bekender maakte bij een breder publiek.

Mindfulness-based cognitive therapy is een ontwikkeling van de 8 weken durende mindfulnesstraining, ontwikkeld door J. Mark G. Williams (professor Klinische Psychologie te Oxford), John D. Teasdale (Cambridge) en Zindel Segal (Toronto) met als doel de kans op een terugval in een depressie kleiner te maken.

Er is geen fundamenteel verschil tussen MBSR en MBCT. Het verschil zit niet in de inhoud, maar in de context, in de omgeving waarin het wordt toegepast. Essentieel bij beide trainingen is dat de deelnemers aan het programma op een gedisciplineerde wijze thuis de oefeningen uitvoeren die ze tijdens de training aanleren. De bedoeling is om mensen te leren om met milde open aandacht naar de werkelijkheid te kijken.

MBCT wordt in het Nederlands ook wel aandachtgerichte cognitieve therapie[3] genoemd. In MBCT wordt mindfulness als vaardigheid aangeleerd bij de behandeling van met name chronische en recidiverende depressies, maar ook bij fobieën en chronische pijn.[4]

In Nederland wordt mindfulness toegepast in de psychologische zorg aan kankerpatiënten door het Helen Dowling Instituut. Mark Williams begeleidde een groep van Britse parlementariërs van verschillende politieke partijen om hen de principes van mindfulness bij te brengen.

Enkele misverstanden komen nog vaak voor. Mindfulness is geen vage dagdromerij volgens de mening van deze schrijvers. Een beoefenaar wordt juist door de aandacht te vestigen op zijn eigen lichaam, ademhaling, zintuigen, gedachten en emoties teruggebracht naar de realiteit. Mindfulness is evenmin een methode om nooit meer stress of angst te kennen, maar leert dat zulke gevoelens een onvermijdelijk deel van het leven zijn. Wel leert het anders omgaan met aangename en onaangename gebeurtenissen. Tenslotte bestaat de methode niet uit ontspanningsoefeningen, maar hanteert deze wel veelvuldig evenals mantra´s.

Andere toepassingsgebieden[bewerken]

Daarnaast vormt mindfulness een essentieel element in de zogenaamde derde generatie gedragstherapie, waaronder de acceptance and commitment therapy (ACT)[5][6]. Binnen deze gedragstherapieën wordt mindfulness op een minder strikte en meer pragmatische wijze toegepast dan bij MBCT. Mindfulness beslaat vier van de zes kernprocessen van ACT.

Wetenschappelijk onderzoek[bewerken]

Uit een grote meta-analyse van 47 klinische studies uit 2014 gepubliceerd in JAMA, waarbij de deelnemers gemiddeld acht weken lang maximaal 40 minuten per dag aan mindfulnessmeditatie deden, blijkt matig bewijs ('moderate evidence') voor kleine verbeteringen op het gebied van angst, depressie en pijn, en een beetje bewijs ('low evidence') van verbeterde stressniveaus en kwaliteit van leven op het gebied van psychische gezondheid.[7] In de genoemde meta-analyse is onvoldoende bewijs gevonden dat meditatie enig effect heeft op een positieve stemming, aandacht, middelengebruik, slaap en gewicht. Ook is in deze meta-studie geen bewijs gevonden dat meditatieprogramma's beter waren dan enige andere actieve behandeling waaronder sporten, gedragstherapie of medicijnen. De genoemde effecten van meditatie op angst en depressie namen af na een langere periode van meditatie (de effectgrootte was respectievelijk 0.38 en 0.30 na 8 weken, en respectievelijk 0.22 en 0.23 na 3 tot 6 maanden).