Molair volume

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het molaire volume (symbool: Vm) is het volume dat ingenomen wordt door één mol van een zuivere stof. Het is voor het eerst beschreven door Avogadro, een Italiaanse scheikundige.

Molair volume van een gas[bewerken]

Het molair volume van één mol ideaal gas is onder dezelfde omstandigheden (druk en temperatuur) altijd hetzelfde en kan met de idealegaswet worden berekend. Onder standaardomstandigheden met een ideaal gas is dit:

Vm = 22,414 dm3/mol (L/mol)
(T = 273,15 K en p = 1 atm = 101325 Pa).

Voor reële gassen ligt deze waarde bij bovenvermelde temperatuur en druk altijd in de buurt van 22 (± 0,5) dm3/mol (L/mol).

Men kan bij 25°C de volgende afgeronde waarde gebruiken:

Vm = 24,5 dm3/mol (L/mol)
(T = 298 K en p = 1 atm = 101325 Pa).

Het molair volume is vrijwel onafhankelijk van het soort gas. Dit is te verklaren doordat de moleculen zich in de gasfase zo ver van elkaar bevinden, dat ze elkaar niet raken. Lichtere moleculen hebben bij een bepaalde temperatuur een hogere snelheid dan zwaardere moleculen, waardoor bij gelijke aantallen moleculen de gasdruk p dezelfde waarde krijgt. Hieruit kan worden afgeleid dat het volume bepaald wordt door de grote lege tussenruimtes tussen de moleculen en niet door de afmetingen van het molecuul.

Molair volume van een vloeistof of vaste stof[bewerken]

Het molair volume van een vloeistof of een vaste stof bij standaard druk en temperatuur kan berekend worden door de molaire massa te delen door de soortelijke massa van die stof:

V_m = \frac{M}{\rho}, waarbij
V_m = molair volume in cm3·mol−1,
M = molaire massa in g·mol−1,
\rho = soortelijke massa in g·cm−3

De molaire massa is getalsmatig gelijk aan de atoommassa (in het geval de stof een chemisch element is) of molecuulmassa (in het geval van een chemische verbinding) in atomaire massaeenheden (u) van die stof.

Zie ook[bewerken]