Myria

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Myria, wettelijk het Federaal centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel, is een Belgische overheidsdienst met als opdracht te waken over de grondrechten van vreemdelingen, te informeren over de aard en de omvang van migratiestromen en te strijden tegen mensenhandel en mensensmokkel.[1]

Geschiedenis[bewerken]

In 2014 werd het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding omgevormd tot een interfederale instelling. De zuiver federale taken werden toevertrouwd aan een nieuwe overheidsdienst, het Federaal Migratiecentrum. Voor die taken is Myria de rechtsopvolger van het CGKR.[2]

De Kamer van Volksvertegenwoordigers verkoos op 24 april 2014 de leden van de eerste raad van bestuur. Op 16 maart 2015 stelde die raad François De Smet aan als de eerste directeur van Myria.

Het centrum besloot om vanaf 3 september 2015 de omslachtige wettelijke benaming in de communicatie te vervangen door Myria.

Werking[bewerken]

De leiding van Myria is in handen van een directeur en een tienkoppige raad van bestuur. Die laatste is identiek aan de federale kamer van Unia en bestaat uit tien effectieve en tien plaatsvervangende leden (met dubbele pariteit tussen Nederlandstaligen/Franstaligen en vrouwen/mannen).

Myria voert studies uit en verzamelt gegevens. Op basis daarvan kan het beleidsaanbevelingen formuleren aan de overheid. Het kan ook privé-personen adviseren en helpen met juridische raad. Myria is bevoegd om zelf in rechte op te treden tegen mensenhandel en tegen tewerkstelling van mensen zonder verblijfsrecht.

Externe link[bewerken]

Voetnoten[bewerken]