Universiteit Antwerpen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Universiteit Antwerpen
University of Antwerp
UniversiteitAntwerpen.jpg
Afkorting UAntwerpen
Latijnse naam Universitas Antverpiae
Motto Bepaal mee de toekomst
Locatie Vlag van België Antwerpen, België
Opgericht 1852 (Institut Saint-Ignace)
1973 (Confederatie)
2003 (Fusie)
Type Publiek
Rector Prof. dr. Alain Verschoren
President Prof. dr. Ronny Blust
Studenten Gestegen 20.109[1]
Staf Gestegen 4.987[1]
Lid van AUHA, AACSB, Utrecht Network, EFDM, NVAO
Website
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

De Universiteit Antwerpen is een universiteit in Antwerpen, België. Ze telt 20.109 studenten (maart 2014), waarvan zeventien procent buitenlanders. Sinds oktober 2013 worden er 33 academische bacheloropleidingen, 69 masteropleidingen, 18 master-na-masteropleidingen en 23 postgraduaten aangeboden, verspreid over negen faculteiten. De universiteit voorziet verder 31 volledig Engelstalige opleidingen (13 masters, 14 masters-na-master en 4 postgraduaten).

Bij de start van het academiejaar 2013-14 kwamen er na de integratie van de academische hogeschoolopleidingen twee nieuwe faculteiten bij: de Faculteit Ontwerpwetenschappen (met de opleidingen Productontwikkeling, Conservatie-Restauratie en Architectuur), en de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen (waarin de ingenieursopleidingen van de Karel de Grote-Hogeschool en Artesis Hogeschool Antwerpen samen smolten). De hogeschoolopleidingen Vertalen en Tolken, en Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van de Artesis Hogeschool Antwerpen werden ondergebracht in respectievelijk de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

De Universiteit Antwerpen heeft in totaal negen verschillende campussen: Campus Drie Eiken in Wilrijk, Campus Groenenborger aan de Groenenborgerlaan in Antwerpen en Campus Middelheim aan de Middelheimlaan in Antwerpen. De Stadscampus bevindt zich in het stadscentrum van Antwerpen en heeft de grootste bibliotheek humane en sociale wetenschappen van België. De nieuwe campussen sinds 1 oktober 2013 zijn Campus Hoboken, Campus Merksem, Campus Mutsaard, Campus Paardenmarkt en Campus Zuid.

Alain Verschoren volgde in 2008 Francis van Loon op als rector van de universiteit. In 2012 werd hij herverkozen voor een tweede ambtstermijn.

Geschiedenis[bewerken]

Hof van Liere op de Stadscampus, het historisch centrum van de Universiteit.

De Universiteit Antwerpen is ontstaan uit drie universitaire instellingen:

 • UFSIA (Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen), opgericht op 5 januari 1852 als het 'Institut Saint-Ignace'.
 • RUCA (Rijksuniversitair Centrum Antwerpen), opgericht op 29 oktober 1852 als het 'Institut Supérieur de Commerce de l'État'.
 • UIA (Universitaire Instelling Antwerpen), opgericht in 1971.

De benamingen UFSIA en RUCA ontstonden in 1965 toen de hogescholen werden omgevormd tot universiteiten. De bestaande economische opleidingen van de Jezuïeten en de Rijkshandelshogeschool werden volwaardige faculteiten. Andere richtingen bestonden alleen op het niveau van de kandidaturen. De meeste Antwerpse studenten moesten in 1965 nog altijd een deel van hun universitaire opleiding in Brussel, Gent of Leuven afwerken. Vanaf 1971 kwam hier verandering in door de oprichting van de Universitaire Instelling Antwerpen die dienst deed als een universiteit voor doctoraats- en licentiaatsonderwijs in Antwerpen.

De drie instellingen werkten samen onder een confederaal model. In 1973 werd daarvoor een vast coördinatiecomité opgericht en in 1978 werd de benaming Universiteit Antwerpen bij decreet ingevoerd. Sinds oktober 2003 is de confederatie omgevormd tot één universiteit en werd in oktober 2013 het tienjarig bestaan van de eengemaakte universiteit gevierd.

Campussen[bewerken]

Door de stapsgewijze totstandkoming en recente uitbreiding van de Universiteit Antwerpen zitten de faculteiten versnipperd over de verschillende campussen. De humane wetenschappen (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Faculteit Rechten, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen) bevinden zich op de Stadscampus. De medische opleidingen (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen) zijn gehuisvest op de Campus Drie Eiken. De exacte wetenschappen (Faculteit Wetenschappen) zijn te vinden op de Campus Groenenborger en de Campus Middelheim. De nieuwe Faculteiten Ontwerpwetenschappen en Toegepaste Ingenieurswetenschappen, ten slotte, bevinden zich op respectievelijk de Campus Mutsaard, Campus Hoboken en Campus Paardenmarkt. De Campus Merksem en Campus Zuid worden gebruikt voor lesactiviteiten van respectievelijk de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, en Vertalers en Tolken.

De grote binnentuin van de Stadscampus.

De Universiteit Antwerpen telt momenteel 9 campussen waaronder 3 campussen gelegen in het centrum van Antwerpen en 6 buitencampussen.

Op 1 oktober 2003 werden de drie universitaire instellingen samengevoegd tot de Universiteit Antwerpen.

Beheer en organisatie[bewerken]

Raad van bestuur[bewerken]

In de raad van bestuur van de UAntwerpen, het hoogste beslissingsorgaan van de instelling, zitten naast professoren ook assistenten, studenten, technisch personeel en externen. Hetzelfde geldt voor vrijwel alle andere commissies, raden en colleges.

Voorzitters (Gemeenschappelijk Bureau van de Confederale Universiteit Antwerpen, vanaf 1978):

 • Pater Louis Bruyns s.J. - economie
 • Luc Wauters - economie (vanaf 1992)
 • Francis Van Loon - sociologie (2000-2003)

Voorzitters (Gefusioneerde Universiteit Antwerpen, vanaf 2003):

 • Francis Van Loon - sociologie (vanaf 2003)
 • Alain Verschoren - wiskunde
 • André Van Poeck - economie (vanaf 2008)
 • Alain Verschoren - wiskunde (vervanger)
 • Ronny Blust - biologie (vanaf 2012 tot heden)

Rectoraat[bewerken]

Het gebouw van de vroegere Koloniale Hogeschool doet heden dienst als rectoraat van de Universiteit Antwerpen en zetel van de associatie. (Campus Middelheim)

Alain Verschoren volgde in 2008 Francis van Loon op als rector van de universiteit. In 2012 werd hij herverkozen voor een tweede ambtstermijn. De huidige vice-rector is Johan Meeusen uit de Faculteit Rechten.

Faculteiten[bewerken]

De Universiteit Antwerpen heeft 9 faculteiten met elk een eigen Decaan en Faculteitsraad:

 • Faculteit Farmaceutische wetenschappen, Biomedische Wetenschappen en Diergeneeskundige wetenschappen
 • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Faculteit Ontwerpwetenschappen
 • Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Faculteit Rechten
 • Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen
 • Faculteit Wetenschappen

Studentvertegenwoordiging[bewerken]

De universiteit maakt er werk van om de studenten deel te laten uitmaken van haar beleid. Daarom zijn er op alle niveaus studentvertegenwoordigers die elk jaar democratisch verkozen worden. Het officiële orgaan voor studentvertegenwoordiging is de Studentenraad Universiteit Antwerpen. De studentenraad adviseert de universiteit over alle student- en onderwijs gerelateerde materies, ofwel op vraag van de universiteit ofwel op eigen initiatief.

De Algemene Vergadering van de studentenraad (av) bestaat uit 35 stemgerechtigde studentenvertegenwoordigers. Dit zijn de drie rechtstreeks verkozen studenten die in de Raad van Bestuur (RvB) van de universiteit zetelen, negen studenten die rechtstreeks uit de faculteiten worden verkozen, de negen studenten die deel uitmaken van de Onderwijsraad, vijf studenten die vrij over de hele universiteit worden verkozen en de negen studenten uit de Stuvoraad. Daarnaast zetelen in de AV nog 2 studenten met raadgevende stem, dit zijn de woordvoerder en de vice-woordvoerder van VUAS. Daarnaast zijn de vergaderingen open voor alle studenten om ze bij te wonen.

De studentenraad kiest jaarlijks een Bureau bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een aantal coördinatoren die een bepaald domein coördineren. De leden van het bureau moeten niet noodzakelijk lid zijn van de AV, maar indien ze geen lid zijn, zetelen ze enkel met raadgevende stem. Het aantal coördinatoren en de betreffende domeinen worden door de Algemene Vergadering bepaald. Meestal wordt een coördinator aangesteld voor de domeinen Onderwijs, Sociaal, Extern Beleid en Communicatie, maar de AV kan ook andere of aanvullende domeinen bepalen. Het bureau houdt zich bezig met het uitvoeren van de beslissingen van de AV en het voorbereiden van vergaderingen.

De Studentenraad vaardigt studenten af naar allerhande raden binnen de universiteit (de Bibliotheekraad, de Werkgroep Leeromgeving, de ICT-commissie, Centrum Pieter Gillis enz.) en buiten de Universiteit Antwerpen (de Associatie Studentenraad Antwerpen, de Vlaamse Vereniging van Studenten, het Antwerps Studentenoverleg, ...).

De Studentenraad Universiteit Antwerpen is niet hetzelfde als de Verenigde UA Studenten, de overkoepelende organisatie van de aan de universiteit verbonden studentenclubs en studentenverenigingen. Waar de studentenraad de studenten vertegenwoordigt binnen het beleidsniveau, houdt de VUAS zich bovendien ook bezig met de vertegenwoordiging van de studentenclubs en studentenverenigingen, de subsidieverdeling onder deze clubs en verenigingen.

Symbolen[bewerken]

De Universiteit Antwerpen heeft een logo dat via de blauwe golf verwijst naar de Schelde. De kleuren van de universiteit zijn donkerrood en Donkerblauw en in 2005 schreef Pieter Embrechts een lied voor de Universiteit, genaamd 'U Aan het woord'.

Onderwijsaanbod[bewerken]

De Universiteit Antwerpen is opgebouwd rond de volgende 9 faculteiten en 33 bacheloropleidingen. De universiteit kent enkele unieke opleidingen zoals masters in Conservatie-restauratie en Productontwikkeling.

Bacheloropleidingen Masteropleidingen Master-na-Masteropleidingen
Faculteit Farmaceutische wetenschappen, Biomedische Wetenschappen en Diergeneeskundige wetenschappen
 • Biochemie en biotechnologie
 • Biomedische wetenschappen
 • Diergeneeskunde
 • Farmaceutische wetenschappen
 • Biochemie en biotechnologie
  • Moleculaire en cellulaire genbiotechnologie
 • Biomedische wetenschappen
  • Klinisch wetenschappelijk onderzoek
  • Milieu en gezondheidswetenschappen
  • Moleculaire en cellulaire biomedische wetenschappen
  • Molecular Imaging
  • Neurosciences
  • Tropische biomedische wetenschappen
 • Farmaceutische Wetenschappen
  • Farmaceutische Zorg
  • Geneesmiddelenontwikkeling
   • Apotheker
   • Biofarmaceutische wetenschappen
 • Industriële farmacie
 • Klinische biologie
 • Ziekenhuisfarmacie
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Geneeskunde
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • Epidemiologie
 • Ergotherapeutische wetenschappen
 • Geneeskunde
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
  • Inwendige aandoeningen
  • Lerarenopleiding
  • Musculoskeletale aandoeningen
  • Neurologische aandoeningen
  • Ouderen
 • Verpleegkunde en vroedkunde
 • Arbeidsgeneeskunde
 • Huisartsgeneeskunde
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Specialistische geneeskunde
 • Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise
 • Ziekenhuishygiëne
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Geschiedenis
 • Taal- en letterkunde
 • Toegepaste taalkunde
 • Wijsbegeerte
 • Geschiedenis
 • Literatuur van de moderniteit
 • Meertalige professionele communicatie
 • Taal- en letterkunde
 • Taalkunde
 • Theater- en filmwetenschap
 • Wijsbegeerte
 • Tolken
 • Vertalen
 • Advanced Studies in Linguistics
 • Archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer
 • Literatuurwetenschappen
Faculteit Ontwerpwetenschappen
 • Architectuur
 • Conservatie-restauratie
 • Interieurarchitectuur
 • Productontwikkeling
 • Architectuur
 • Conservatie-restauratie
 • Interieurarchitectuur
 • Monumenten- en landschapszorg
 • Productontwikkeling
 • Stedenbouw en ruimtelijke planning
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Communicatiewetenschappen
 • Politieke wetenschappen
 • Sociaal-economische wetenschappen (SEW)
 • Sociologie
 • Communicatiewetenschappen:
  • Mediastudies
  • Strategische communicatie
 • Filmstudies en visuele cultuur
 • Politieke communicatie
 • Politieke wetenschappen
 • Sociaal-economische wetenschappen
 • Sociaal werk
 • Sociologie
 • Internationale betrekkingen en diplomatie (IBD)
Faculteit Rechten
 • Rechten
 • Rechten
 • Veiligheidswetenschappen
 • Fiscaal recht
 • Ondernemingsrecht
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Sociaal-economische wetenschappen
 • Toegepaste Economische Wetenschappen
  • Bedrijfskunde
  • Economisch beleid
  • Handelsingenieur
  • Handelsingenieur in de beleidsinformatica
 • Meertalige professionele communicatie
 • Organisatie en management
 • Sociaal-economische wetenschappen
 • Toegepaste Economische Wetenschappen:
  • Bedrijfskunde
  • Economisch beleid
  • Handelsingenieur
  • Handelsingenieur in de beleidsinformatica
 • Cultuurmanagement
 • Applied Economic Sciences
  • Business administration
  • Economic Policy
 • Economics of Globalisation and European Integration
 • Maritieme wetenschappen
 • Zee- en vervoerrecht
Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen
 • Industriële wetenschappen
  • Bouwkunde
  • Chemie
  • Elektromechanica
  • Elektronica-ICT
 • Industriële wetenschappen
  • Biochemie
  • Bouwkunde
  • Chemie
  • Elektromechanica
  • Elektronica-ICT
Faculteit Wetenschappen
 • Bio-ingenieurswetenschappen
  • Cel & genbiotechnologie
  • Chemie & voedingstechnologie
  • Land & bosbeheer
  • Milieutechnologie
 • Biologie
 • Chemie
 • Fysica
 • Informatica
 • Wiskunde
 • Biologie
  • Biodiversiteit, behoud en herstel
  • Cel- en systeembiologie
  • Ecologie en milieu
  • Evolutie- en gedragsbiologie
 • Chemie
 • Fysica
 • Informatica
  • Computationele informatica
  • Computernetwerken en gedistribueerde systemen
  • Data science
  • Software engineering
 • Milieuwetenschap
 • Wiskunde
  • Financiële wiskunde
  • Fundamentele wiskunde
  • Wiskunde-onderwijs
Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling (IMDO)
 • Milieuwetenschappen
 • Technology for Integrated Water Management (interuniversitair)
Institute of Transport and Maritime Management (ITMMA)
 • Transport and Maritime Economics
 • Transport and Maritime Management

Centra en instituten[bewerken]

Naast deze faculteiten geeft de Universiteit Antwerpen eveneens onderdak aan een aantal instituten die master-na-masteropleidingen aanbieden. Daarnaast zijn er heel wat grote onderzoekscentra en onderzoeksgroepen.

Autonome centra en instituten - type I[bewerken]

Interfacultaire centra en instituten - type II[bewerken]

 • Centrum voor Mexicaanse studiën (CMS)
 • Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling (IMDO)
 • Instituut voor Moleculaire Neurowetenschappen
 • Institute for Transport and Maritime Management Antwerp (ITMMA)
 • Europees Instituut voor Zee- en Vervoerrecht
 • Antwerp Doctoral School - Antwerpse Doctoraatsschool (ADS)
 • Antwerp Tax Academy

Geassocieerde centra en instituten - type III[bewerken]

 • Met de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
  • Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS)

Centra en instituten toegewezen aan een faculteit of instituut - type IV[bewerken]

 • Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  • Centrum voor Biomedische Beeldvorming
  • Centrum Technologie voor Gehandicapte Mensen (CTG)
  • Instituut Born-Bunge
 • Faculteit Geneeskunde
  • Universitair Wetenschappelijk Instituut voor Drugproblemen (UWID)
  • Instituut voor de Geschiedenis van de Geneeskunde en de Natuurwetenschappen
  • Instituut voor gezondheidsethiek en recht
  • Collaborative Antwerp Psychiatric Institute (CAPRI)
  • Centrum voor Bekkenbodemkunde
  • Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV)
  • Centrum voor Huisartsgeneeskunde Antwerpen
  • Centrum voor Kankerpreventie
  • Centrum voor Thoracale Oncologie Groep Antwerpen (TOGA)
  • Referentiecentrum voor Biologische Merkers van Geheugenstoornissen
 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
  • Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden
  • Instituut voor Spaanse Studies
  • Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis (CBG)
  • Centrum voor Cultuurfilosofie
  • Centrum voor Stadsgeschiedenis (CSG)
  • Centrum voor Ethiek
  • Centrum voor Filosofische Psychologie
  • Centrum voor Grammatica, Cognitie en Typologie (CGCT)
  • Aisthesis: Centrum voor Taal en Lichaam
  • Antwerps Centrum voor Pragmatiek / IPrA Research center
  • Centrum voor Computationele Linguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS)
  • Centrum voor Roemenië Studies (CERES)
  • India Studie Centrum
  • Centrum voor tekstgenetica/Centre for Manuscript Genetics
  • Louis Paul Boon - documentatiecentrum
  • Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus
  • Oostenrijk-Centrum Antwerpen (OCTANT)
 • Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
  • Centrum voor Longitudinaal en Levenslooponderzoek (CELLO)
  • Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB)
  • Centrum voor Rechtssociologie (CRS)
  • Centrum voor de Studie van de Vlaams Buitenlandse Betrekkingen (CVBB)
  • Centrum voor Vrouwenstudies
  • Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS)
 • Faculteit Rechten
  • Onderzoeksschool Rechten Universiteit Antwerpen / University of Antwerp Legal School (ORA/UALS)
  • Instituut Samenwerking Universiteit-Arbeid (ISUA)
  • Centrum voor Beroepsvervolmaking Rechten (CBR)
  • Universitair Centrum voor Discriminatie- en Diversiteitsrecht
 • Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
  • Research Centre on Technology, Energy and Environment (STEM)
  • Centrum voor de economische studie van innovatie en technologie (CESIT)
  • Centre for European and International Business Education and Research (CEIBER)
  • Centre for ASEAN Studies (CAS)
  • Centre for International Management and Development (CIMDA)
  • Europacentrum Jean Monnet
  • Studiecentrum voor Onderneming en Beurs (SCOB)
 • Faculteit Wetenschappen
  • Centrum voor Micro- en Sporenanalyse (MiTAC)
  • Centrum voor Proteomics en Massaspectrometrie (CEPROMA)
 • Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB)
  • Centrum voor de Studie van het Gebied van de Grote Meren van Afrika
 • Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen (IOIW)
  • Expertisecentrum Hoger Onderwijs (ECHO)
  • Centrum Nascholing Onderwijs (CNO)
  • Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO)

Associatie[bewerken]

Associatie met Belgische hogescholen[bewerken]

In het kader van de decretale verplichting voor hogescholen om zich met een universiteit te associëren werd de AUHA (Associatie van Universiteit & Hogescholen Antwerpen) opgericht. De AUHA wordt geleid door Robert Voorhamme en bestaat uit:

Internationale associaties[bewerken]

 • Utrecht Network
 • NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie)
 • EFDM (European Foundation for Management Development)
 • AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business): De UAntwerpen staat bekend voor haar faculteit TEW die aanzien wordt als een van de oudste en beste van de Benelux. De faculteit en de autonome Antwerp Management School verkregen als eerste Belgische universiteit deze accreditatie. In de Benelux zijn er maar 6 onderwijsinstellingen, waaronder 4 in Nederland en 2 in België (UAntwerpen/AMS en Vlerick Business School), aan wie deze accreditatie is uitgereikt.

Rectoren[bewerken]

UFSIA

 • 1965-1975: Etienne Dhanis, s.J. - economie
 • 1975-1985: Etienne Dhanis, s.J. - economie
 • 1985-1995: Jean Van Houtte - rechten
 • 1995-2003: Carl Reyns - economie

RUCA

 • 1965-1977: Lucien Massart
 • 1977-1981: Marie De Groodt-Lasseel
 • 1981-1985: Gustaaf Van Rompu
 • 1985-1989: Wilfried Dierick
 • 1989-2001: Walter Decleir - biologie
 • 2001-2003: Alain Verschoren - wiskunde

UIA

 • 1971-1979: Laurent Vandendriessche
 • 1979-1983: Robert Clara
 • 1983-1995: Freddy Adams
 • 1995-2003: Josse van Steenberge - rechten


Confederale Universiteit Antwerpen

 • 2000-2003: Francis van Loon - sociologie

Universiteit Antwerpen

 • 2003-2008: Francis van Loon - sociologie
 • 2008-heden: Alain Verschoren - wiskunde

Bekende alumni en medewerkers[bewerken]

Internationaal vermaarde wetenschappers, bekende of beroemde docenten[bewerken]

Bekende alumni[bewerken]

Tot 2011 had de universiteit de traditie om jaarlijks een "Alumnus van het Jaar"-verkiezing te organiseren.[2]

 • 2002: Marcia De Wachter (Toegepaste Economische Wetenschappen), toenamalige Vice-Gouverneur van de Nationale Bank van België
 • 2003: Luc Vercammen (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte), Pedagogisch directeur van het Sint-Rita College in Kontich
 • 2004: Anita Van Looveren (Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen), toenmalig managing director van OM Partners
 • 2005: Paul Stoffels (Faculteit Geneeskunde), Company Group Chairman van Tibotec
 • 2006: Koen Van Rompay (Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen), Associate Research Virologist, California National Primate Research Center (CNPRC) - University of California, Davis
 • 2008: Marc Van Sande (Faculteit Wetenschappen), lid van het directiecomité en Chief Technology Officer bij Umicore
 • 2009: Kaat Debo (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte), directeur van het ModeMuseum Provincie Antwerpen (MoMu)
 • 2010: Dries Buytaert (Faculteit Wetenschappen), stichter van Drupal
 • 2011: François Luks (Faculteit Geneeskunde), pionier in foetale chirurgie, en Monique De Paepe (Faculteit Geneeskunde), pathologe gespecialieerd in longonderzoek - beiden verbonden aan Brown University in Providence (VS)

Eredoctoraten[bewerken]


Studentenleven[bewerken]

Sport aan de universiteit[bewerken]

De Universiteit Antwerpen beheert drie verschillende sportcomplexen op haar gronden. Zo stelt ze een diversiteit van sporten ter beschikking aan de universitaire gemeenschap en aan derden.

In het kader van de Associatie van Universiteit & Hogescholen Antwerpen, werd de Antwerp Student League in het leven geroepen waarin universiteits- en hogeschoolstudenten het tegen elkaar opnemen in verschillende sportcompetities (voetbal, zaalvoetbal, basketbal en volleybal).

De Universiteit Antwerpen heeft ook een traditie wat betreft het organiseren van wereldkampioenschappen. Volgende kampioenschappen werden reeds georganiseerd door de Universiteit Antwerpen:

 • 1978: Wereldkampioenschap Wielrennen voor Universiteiten
 • 1982: Wereldkampioenschap Veldloop voor Universiteiten
 • 1992: Wereldkampioenschap Schaken voor Universiteiten
 • 2004: Interuniversitair Wereldkampioenschap Voetbal
 • 2006: Wereldkampioenschap Wielrennen voor Universiteiten
 • 2007: Europees Kampioenschap Bridge voor Universiteiten

In 2004 vestigde de overkoepelende internationale interuniversitaire sportfederatie (IFIUS) zich op de UA.

Sportverenigingen gelieerd met de Universiteit Antwerpen:

 • A.S.H.V. de Segahs (Antwerpse Studenten Hockey Vereniging de Segahs): Sinds oktober 2008 heeft de Universiteit Antwerpen haar eigen hockey vereniging. Segahs speelt op de terreinen van de Royal Victory HC te Edegem en is open voor alle Antwerpse studenten (universiteiten en hogescholen).
 • A.S.R.V. de Midgets (Antwerpse Studenten Rugby Vereniging The Midgets): Sinds 1978 heeft de Universiteit Antwerpen haar eigen rugby vereniging. The Midgets spelen op de terreinen van de Antwerp Rugby Club te Edegem en is open voor alle Antwerpse studenten (universiteiten en hogescholen).
 • A.S.A.V. Alpua (Antwerpse Studenten Alpine Vereniging Alpua): Sinds 2009 heeft de Universiteit Antwerpen haar eigen bergsport- en outdoorvereniging. Alpua is open voor alle Antwerpse studenten (universiteiten en hogescholen).

Culturele verenigingen en studentenmedia[bewerken]

 • Universitair Koor Antwerpen
 • Onafhankelijk studententijdschrift: Dwars
 • Campusbladen: Unifac Post (Stadscampus) en ASK-Stuwer Snelkrant (Buitencampus)
 • Studentenbladen van studentenverenigingen:
  • PSWeetje van de faculteitskring PSW
  • Snek van de faculteitskring Wikings-NSK

Studentenverenigingen[bewerken]

Aan de Universiteit Antwerpen bestaan er zowel faculteitsgebonden als niet-faculteitsgebonden studentenverenigingen die het Antwerps studentenleven elk academiejaar opnieuw leven in blazen. Als restant van de drie aparte instellingen (RUCA, UIA en UFSIA) zijn er twee overkoepelende studentenverenigingen: Unifac voor de Stadscampus en ASK-Stuwer voor de Campus Groenenborger, de Campus Middelheim en de Campus Drie Eiken. Deze twee overkoepelende clubs vormen samen VUAS, de Verenigde UA Studenten.

Studentenclubs onder Unifac:

Zegel van NSK, de oudste studentenvereniging van de universiteit. Heden onderdeel van Wikings-NSK, de faculteitskring der economisten.
Lingua - Faculteitskring Taal- en Letterkunde
 • Faculteitenkonvent:
  • Klio - Geschiedenis
  • Lingua - Taal- en Letterkunde
  • PSW - Politieke- en Sociale Wetenschappen
  • Sofia - Rechten
  • Wikings-NSK - Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Seniorenkonvent
 • Andere clubs:
  • AIESEC UA (Association Internationale des Etudiants et Sciences Economiques et Commerciales UA) - Iedereen
  • De Chips - Antwerpse Kotstudenten
  • EKA (EuropaKring Antwerpen) - Iedereen
  • ESN (Erasmus Students Network) - Iedereen
  • IMBIT (Innovation Meets Business & IT) - Richting Handelsingenieur in de Beleidsinformatica
  • Prisma - Solidariteit
  • PTP (Preasidium Ten Prinsenhove) - Peda
  • Socio Economica- Richting Sociaal Economische Wetenschappen
  • UA Sportraad - Sport
 • Niet-kringraad verenigingen:
  • ELSA Antwerp - (European Law Students' Association)
  • Capitant Antwerpen- Beursvereniging voor studenten

Studentenclubs onder ASK-Stuwer:

Kring Der Alchimisten (KDA) - Faculteitskring Chemie en Biochemie
 • Faculteitenkonvent:
  • Aesculapia - Geneeskunde
  • Biomedica - Biomedische Wetenschappen
  • Demetris - Bio–ingenieurs
  • Diefka - Diergeneeskunde
  • Fabiant - Biologie
  • KDA (Kring de Alchemisten) - Scheikunde
  • UFKA (Universitaire Farmaceutische Kring Antwerpen) - Farmacie
  • WINAK (Wiskunde, Informatica & Natuurkunde Kring) - Wiskunde, Informatica, Natuurkunde
 • Andere clubs:
 • Niet-kringraad verenigingen:
  • EMSA Antwerpen (European Medical Students' Association) - Geneeskunde

Politiek- en Filosofisch Konvent (PFK-Spectrum):

 • Animo Stuant (Socialisten)
 • CDS Antwerpen (Christendemocratische Studenten)
 • KVHV Antwerpen (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond)
 • LVSV Antwerpen (Liberaal Vlaams Studentenverbond)
 • NSV Antwerpen (Nationalistische Studentenvereniging)
 • Comac (Communisten)
 • ALS (Actief Linkse Studenten)
 • Antwerp MUN (Antwerp Model United Nations)

Externe link[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties