Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
"HKU Theater" aan het Janskerkhof in Utrecht
Entree van "HKU Media, HKU Design en HKU Beeldende Kunst" in Utrecht
Ingang van HKU Media, HKU Games en Interactie, HKU Muziek en Technologie in Hilversum

HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) is een Nederlands opleidingsinstituut op het gebied van kunst en cultuur.

Beschrijving[bewerken]

HKU is met bijna 4000 studenten niet alleen de grootste hogeschool voor de kunsten in Nederland, maar ook één van de grootste op kunst en cultuur gerichte opleidingsinstituten in Europa. HKU heeft vooropleidingen, bacheloropleidingen en post-hbo en masteropleidingen in de volgende richtingen: vormgeving, theater, muziek, beeldende kunst, games en interactie, kunstmanagement, kunsteducatie en media. In totaal biedt HKU ruim 50 afstudeerrichtingen in deze disciplines aan. Een aantal opleidingen zijn uniek in Nederland, zoals de schrijfopleiding (gestart in 2001), de beiaardopleiding en de kunstmanagementopleidingen. Met het brede aanbod bestrijkt HKU eigenlijk het complete gebied van de kunsten met uitzondering van de dans.

HKU heeft vestigingen in Utrecht, Hilversum en Amersfoort. Onderzoek speelt al geruime tijd een belangrijke rol bij HKU. De school stelde in 1995 de eerste lectoraten in. De lectoraten doen onderzoek op het gebied van kunst en kunstgerelateerde gebieden. De rol van onderzoek groeit door de verschillende onderzoeksprojecten en masteropleidingen. Sinds 1999 heeft HKU banden met The Open University in Groot-Brittannië.

In het onderwijs aan HKU neemt projectonderwijs waarbij studenten in teams aan de slag gaan voor externe opdrachtgevers een prominente plaats in. Studenten van HKU kunnen op de school op de hoogte komen van de laatste ontwikkelingen en theorieën. De studenten zijn al vroeg in hun opleiding gewend om met en voor externe opdrachtgevers te werken. HKU heeft voor deze studenten en net afgestudeerde studenten verschillende ondernemerschapprogramma’s ontwikkeld.

Schools[bewerken]

Wie het volgen van een bacheloropleiding overweegt aan HKU, maar nog niet helemaal zeker is, kan eerst een basis- of vooropleiding volgen. Het maakt studenten bewuster van het vak waar ze voor willen kiezen en het verhoogt de kansen bij de toelating. Het doel van het programma is dan ook om kandidaten voor te bereiden op het toelatingsexamen voor de propedeuse van de bacheloropleidingen. Verschillende schools van HKU bieden een dergelijke opleiding aan.

HKU biedt naast de bacheloropleidingen ook diverse masteropleidingen aan. Nadat de student met een bacheloropleiding de vaardigheden van een vak beheerst kan hij aan HKU eventueel verder studeren. De masteropleidingen nodigen uit om op een meer theoretische wijze na te denken over het desbetreffende vakgebied.

De Master of Education in Arts (Master Kunsteducatie) leidt kunstvakdocenten, kunstenaars, kunstmanagers en CMV'ers op. Deze masteropleiding is bedoeld voor professionals in het bezit van een getuigschrift van één van de bachelor docentenopleidingen in het kunstvakonderwijs.

Het onderwijs wordt verzorgd binnen acht schools:

 • HKU Beeldende Kunst
 • HKU Design
 • HKU Media
 • HKU Games en Interactie
 • HKU Utrechts Conservatorium
 • HKU Theater
 • HKU Muziek en Technologie
 • HKU Kunst en Economie

HKU Media, HKU Design, HKU Kunst en Economie[bewerken]

De volgende afstudeerrichtingen zijn gevestigd op Oudenoord 700 in Utrecht, net buiten het centrum van Utrecht maar wel op loopafstand van het Centraal Station:

 • Photography
 • Graphic Design
 • Illustration
 • Animation
 • Audiovisual Media (ook wel de HKU filmacademie genoemd)
 • Image and Media Technology
 • Basisopleiding plus
 • Event Management
 • Music Management
 • Theatre Management
 • Arts and Media Management
 • Visual Art and Design Management

HKU Beeldende Kunst, HKU Design, HKU Games en Interactie, HKU Muziek en Technologie[bewerken]

Op de Ina Boudier-Bakkerlaan 50 in Utrecht worden de volgende richtingen aangeboden:

 • Fine Art
 • Fashion Design
 • Product Design
 • Spatial Design
 • Interaction Design
 • Game Art
 • Game Design
 • Game Development
 • Audio Design
 • Composition Electronic Music
 • Composition for the Media
 • Composition and Music Production
 • Music Design for Games and Interaction
 • Sound Design
 • Basisopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving
 • Basisopleiding Music and Technology

Ook worden op deze locatie de Master of Arts in Fine Art en de Master Interieurarchitectuur (MIA) aangeboden.

HKU Utrechts Conservatorium[bewerken]

HKU Utrechts Conservatorium is gevestigd aan de Mariaplaats in het centrum van Utrecht en heeft de volgende afstudeerrichtingen:

 • Klassieke Muziek
 • Historische Instrumenten
 • Jazz & Pop
 • Kerkmuziek
 • Musician 3.0
 • Docent Muziek

HKU Utrechts Conservatorium biedt ook de Master of Music aan.

HKU Theater[bewerken]

Rond het Janskerkhof in Utrecht is HKU Theater gevestigd. Hier worden onder andere de volgende opleidingen gegeven:

 • Interactive Performance Design
 • Docerend Theatermaker
 • Writing for Performance
 • Acting
 • Theatre Design
 • Docent Theater

Na het behalen van het bachelordiploma is er de mogelijkheid om een masteropleiding te volgen. HKU biedt verschillende masteropleidingen aan. De Master of Education in Arts (Master Kunsteducatie) leidt professionals op voor een leidende functie in de kunsteducatie. Deze masteropleiding is bedoeld voor docenten in het bezit van een getuigschrift van één van de bachelor docentenopleidingen in het kunstvakonderwijs, zoals Docent Theater, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving en Docent Muziek. Op de locatie Janskerkhof biedt HKU Theater ook de Master of Arts in Performance Design aan.

Op deze locatie wordt ook de Master of Arts in Creative Design for Digital Cultures gegeven, een masteropleiding met zo'n 120 studenten. Deze master wordt geaccrediteerd door de Open University in Groot-Brittannië. Specialisten worden opgeleid voor de creatieve industrie. De opleiding biedt twaalf zogeheten 'pathways'. Elke pathway vertegenwoordigt een specialisme in de creatieve industrie.

De Master Scenography is gevestigd op een nieuwe HKU-locatie: de voormalige Pastoefabriek aan Rotsoord 3 in Utrecht. Daar zijn vanaf februari 2016 ook te vinden:

 • Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
 • Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (deeltijdvariant)

Lectoraten en expertisecentra[bewerken]

Het onderzoeksbeleid is in 2013 onder de verantwoordelijkheid van het Expertisecentrum Onderzoek en Innovatie gebracht. Naast dit expertisecentrum is er nog het Expertisecentrum Educatie. Lectoraten zijn samenwerkingsverbanden tussen hogescholen, bedrijven, instellingen en kennisinstituten, bestaande uit een kenniskring en een lector, met als doel onder meer verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, curriculumvernieuwing, professionalisering van docenten en versterking van de kenniscirculatie en kennisontwikkeling.

HKU verricht veel onderzoek op het gebied van kunst en daaraan gerelateerde gebieden. De rol van onderzoek binnen HKU wordt steeds groter, zowel door onderzoeksprojecten als door opleidingen op masterniveau.

Het onderzoek van de HKU is ingedeeld in thema's. Op alfabetische volgorde zijn dat:

Art and Technology (SKO Lectoraat) 
Het doel van het lectoraat is het ontwikkelen van kennis aangaande ontwerpdisciplines en vakgebieden die zich vormen op het snijvlak tussen kunst en technologie en het vertalen van deze kennis naar het vakgebied en in opleidingen.
Artistiek Onderzoek 
De nadruk van dit lectoraat ligt op het verder ontwikkelen van de onderzoeksvariant en de implementatie van het bestaande onderzoeksprogramma in, met name, het vierde jaar van de bachelorstudies.
Communicating Music 
Men doet met andere docenten van de HKU onderzoek naar de communicatieprocessen die jonge musici gebruiken om hun muziek over het voetlicht brengen.
Design 
In dit lectoraat wordt aan de hand van een model onderzocht en vastgesteld welke factoren en rollen er in het ontwerpproces zijn, wat de onderlinge verhoudingen hiervan zijn en welke verschuivingen er zichtbaar zijn. Factoren zijn onder meer communicatie, discipline en persoonlijkheid.
Interculturele Studies (Centrum) 
De HKU streeft naar intercultureel onderwijs. Het centrum voor Interculturele Studies ontwikkelt beleid en doet onderzoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van een interculturele kunsthogeschool.
Kleur in Context 
Door het lectoraat Kleur in Context wordt onderzoek gedaan naar hoe de kleur van dingen invloed heeft op de wijze waarop deze zaken worden beleefd. Daarnaast krijgt het lectoraat een sterk praktisch component. In workshops en kleurenlabs zal geëxperimenteerd worden met de werking van kleur.
Kunsteducatie 
De specifieke onderzoeksgebieden van het lectoraat zijn ‘culturele diversiteit’, ‘creative partnerships’ en ‘nieuwe geletterdheid’. Met de resultaten uit het onderzoek ondersteunt het lectoraat de opleidingen op inhoudelijk gebied.
Kunst en Economie (SKO Lectoraat) 
Het Lectoraat Kunst en economie doet onderzoek naar cultureel ondernemerschap en stelt de resultaten daarvan ten dienste van onderwijs en praktijk. Het lectoraat is actief op regionaal, nationaal en Europees niveau.
Muziekontwerp (SKO Lectoraat) 
Het lectoraat Muziekontwerp richt zich op het ontwerp van muziek en geluid voor de creatieve industrie: het creëren van nieuwe ideeën, nieuwe toepassing van technologie en nieuwe inhoud.
Play Design & Development 
Het lectoraat richt zich op het ontwikkelen van kennis over en voor het ontwerpen van spel en spelen. Play wordt ook in toenemende mate ingezet om te leren, communiceren en organiseren (ernstig spel of toegepast spel). Het uitgangspunt is de ervaring, het gedrag van en effect op mensen in hun rol als speler of als lid van een groep spelers.
Theatrale Maakprocessen (SKO Lectoraat) 
Het lectoraat Theatrale maakprocessen, dat in 2005 is ingesteld, richt zich niet zozeer op theatrale producten, maar op hoe theater gemaakt wordt en tot stand komt. De nadruk ligt daarbij op multidisciplinair en intermediaal theater.

Geschiedenis[bewerken]

Aan de HKU hebben ten grondslag gelegen kunstopleidingen in Utrecht, Amersfoort en Hilversum, waaronder

 • De Academie voor Beeldende Kunsten Utrecht, die op haar beurt weer is voortgekomen uit de Academie voor Beeldende Kunsten Artibus
 • De Academie voor Expressie door Woord en Gebaar te Utrecht
 • Het Utrechts Conservatorium
 • De Academie voor Beeldende Vorming Amersfoort
 • De Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort
 • Het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek

Tijdlijn[bewerken]

 • 1875 oprichting van het Utrechts Conservatorium als Toonkunst-Muziekschool
 • 1938 oprichting van de Vereniging Stichts Genootschap Artibus[1]
 • midden jaren zestig 20e eeuw afsplitsing Academie voor Beeldende Vorming Amersfoort van Middeloo
 • 1953 oprichting Beiaardschool Amersfoort
 • 1984 fusie van de Academie voor Beeldende Kunsten Utrecht (studierichtingen mode-, textiel- en theatervormgeving, architectonische, omgevings- en monumentale vormgevig, toegepaste grafische vormgeving, vrije grafiek en schilderen) met de Academie voor Beeldende Vorming Amersfoort
 • 1986 besturenfusie van het Utrechts Conservatorium, de Akademie voor Expessie, de Akademie voor Beeldende Kunsten Utrecht, het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en de Beiaardschool uit Amersfoort in de Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • 1988 gereedkomen gebouw aan de Ina Boudier Bakkerlaan 50 te Utrecht

Bekende alumni[bewerken]