De Haagse Hogeschool

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
De Haagse Hogeschool
The Hague University of Applied Sciences
Het Hoofdgebouw
Het Hoofdgebouw
Afkorting HHs
Locatie Den Haag, Delft, Zoetermeer
Opgericht 12 januari 1987
Voorzitter Mr. L.K. Geluk
Studenten 25.606 (2016-17)[1]
Personeel 2.139 (2016)[1]
Website
Logo "De Haagse Hogeschool"
Logo "De Haagse Hogeschool"
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

De Haagse Hogeschool is een grote onderwijsinstelling die HBO-opleidingen aanbiedt in de regio rond Den Haag, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

Geschiedenis[bewerken]

De Haagse Hogeschool werd op 12 januari 1987 opgericht, door de totstandbrenging van een fusie tussen zes gemeentelijke- en negen bijzondere instellingen voor hoger beroepsonderwijs in de regio. Toen werden tevens in een “Verordening Haagse Hogeschool” de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Bestuurscommissie en het College van Bestuur vastgelegd. Op 1 september 1987 startte de nieuwe instelling. Per 1 januari 1995 is de Haagse Hogeschool verzelfstandigd.[2] Sinds 2003 is de Technische Hogeschool Rijswijk ook onderdeel van De Haagse Hogeschool. Vanaf 2006 ging TH Rijswijk verder onder de naam De Haagse Hogeschool Delft en verhuisde in september 2009 naar de TU-campus in Delft. Het hoofdgebouw van De Haagse Hogeschool staat vlakbij station Hollands Spoor.

Opleidingen[bewerken]

De Haagse Hogeschool biedt opleidingen op het gebied van 'Economie en Markt', 'Gezondheid en Sport', 'IT & Design', 'Management en Organisatie', 'Techniek, Innovatie en Design', 'Recht, Veiligheid en Maatschappij' en 'Werk, Welzijn en Onderwijs'. Er worden zowel associate-, bachelor-, als master- en post-hbo-opleidingen verzorgd. Ook zijn er cursussen voor ouderen (hovo). Er wordt gewerkt met competenties. Dit houdt in dat studenten theoretische kennis moeten bezitten, deze moeten kunnen zien in de context van het vakgebied en ze daarin kunnen gebruiken en toepassen. Er wordt veel gewerkt met projectgroepen, die studenten, voor ze de praktijk in gaan, moeten helpen voor te bereiden op de beroepspraktijk.

Taaltoets[bewerken]

Auditorium Haagse Hogeschool (Laakhaven)

De Hogeschool heeft aandacht voor diegenen die de Nederlandse of Engelse taal niet goed machtig zijn. Daarom moeten studenten bij de meeste opleidingen binnen een jaar een toets halen, waarin ze worden getoetst op grammatica. Doordat veel studenten uit bevolkingsgroepen komen waar taalachterstand vaker voorkomt, halen velen deze toets niet in één keer. De Haagse Hogeschool heeft aparte medewerkers die hen klaarstomen voor professioneel gebruik van de taal.

Nieuwssite[bewerken]

Maandelijks verscheen Link digizine, het digitale tijdschrift voor studenten en medewerkers van De Haagse Hogeschool. Het digizine had als functie de betrokkenheid van studenten en medewerkers bij De Haagse Hogeschool te stimuleren en te vergroten. De redactie voerde een onafhankelijk beleid onder een redactiestatuut. Tot juni 2014 verscheen Link magazine op papier. Sinds najaar 2016 is Link digizine vervangen door H|Nieuws. De redactie zegt nu te streven naar 'constructieve journalistiek'.

The Hague University of Applied Sciences (THU)[bewerken]

Haagse Hogeschool (Laakhaven)
Haagse Hogeschool (Laakhaven)

De Haagse Hogeschool gebruikt buiten Nederland officieel de Engelse benaming The Hague University of Applied Sciences. Het recht om dat te doen is opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Onder deze naam biedt men onder meer negen bachelorstudies en drie Engelstalige masteropleidingen aan.

Internationalisering[bewerken]

Het centrale doel van het internationaliseringsbeleid van De Haagse Hogeschool is studenten van De Haagse Hogeschool tijdens hun studie internationale competenties op te laten doen. Studenten gaan ten minste drie maanden naar het buitenland voor studie, stage of summer school of volgen een halfjaar vakken in een international classroom. Een andere mogelijkheid is het volgen van een reeks vakken gegeven door buitenlandse gastdocenten. Elke academie heeft een internationaliseringscoördinator en een internationaliseringsplan. Ook zijn waardevolle contacten met buitenlandse partners gelegd. Elf opleidingen worden (ook) in het Engels gegeven, er zijn Engelstalige minors en een aantal curricula zijn aangepast. Een relatief nieuwe Engelstalige opleiding is International Finance Management and Control (IFMC).

Studenten uit alle delen van de wereld maken gebruik van de Engelstalige bachelors. Ook Nederlandse studenten die hun kansen op een baan bij Engelstalige multinationals willen vergroten, hebben baat bij de Engelstalige opleidingen.

Sportcampus Zuiderpark[bewerken]

In september 2017 hebben de HALO (opleiding leraar lichamelijke opvoeding), Sportkunde en International Sport Management hun intrek genomen in de Sportcampus Zuiderpark. In het nieuwe sportcomplex zullen uiteindelijk circa 1.500 studenten les gaan krijgen.

Studentenpopulatie en personeel[bewerken]

Kenmerkend voor de studentenpopulatie is de diversiteit. In 2012 steeg het totale aantal studenten en ook het aantal medewerkers nam toe.

Studentenpopulatie[bewerken]

De studentenpopulatie is gevarieerd met een grote diversiteit aan culturele en etnische achtergronden en nationaliteiten. Het grootstedelijke karakter van De Haagse Hogeschool is duidelijk terug te zien. De studenten hebben verschillende vooropleidingen en studeren zowel fulltime als parttime. Een groot deel van de populatie is opgegroeid in een gezin waar geen van beide ouders hoger onderwijs heeft gevolgd (eerstegeneratiestudenten). In 2012 is het aantal studenten aan De Haagse Hogeschool gegroeid naar ongeveer 23.400. Dat is een stijging van ruim 2 procent in vergelijking met 2011 (22.900 studenten). Zowel bij de voltijdopleidingen (5 procent meer) als bij de duale opleidingen (6 procent meer) groeiden. Het aantal ingeschreven studenten bij de deeltijdopleidingen (17 procent minder) daalde opnieuw fors. De totale groei in 2012 was minder sterk dan de groei in 2011. In 2014 is het aantal studenten gegroeid naar 25.206.[1]

Personeel[bewerken]

Op 31 december 2012 waren bij de hogeschool 1.932 medewerkers met een arbeidsovereenkomst werkzaam in een omvang van 1.531,29 fulltime-equivalenten (fte’s). Vergeleken met het jaar 2011 is dit een toename van 63 medewerkers (3,4 procent) en 69,49 fte’s (4,8 procent). Met de groei van het aantal studenten nam het aantal medewerkers ook toe.

De verhouding onderwijzend-ondersteunend personeel was hetzelfde als in 2011: 65 procent onderwijzend personeel tegen 35 procent ondersteunend personeel. In fte’s uitgedrukt maakte eind 2012 64 procent deel uit van het onderwijzend personeel tegen 36 procent ondersteunend personeel. Deze percentages waren in 2011 gelijk. De verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen over het totale personeelsbestand is eveneens gelijk gebleven: 48 procent mannen tegen 52 procent vrouwen. Dit gold ook voor de fte’s: eind 2012 was 50 procent man en 50 procent vrouw.

Externe link[bewerken]

Noten[bewerken]

  1. a b c (nl) Feiten en cijfers. Geraadpleegd op 19 April 2018.
  2. Gemeente Den Haag: Externe verzelfstandiging Haagse Hogeschool, rv 59 (1994), RIS-nummer 14831, 9 februari 1994 (Webpagina bezocht op 2018-06-05)