Zoek dit woord op in WikiWoordenboek

Milieu

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dit artikel gaat over de natuurlijke omgeving. Zie Sociale omgeving voor het sociale milieu
Het milieu is het geheel van voorwaarden en invloeden van de natuurlijke omgeving, waardoor het leven mogelijk is

Milieu of natuurlijke omgeving is het geheel van voorwaarden en invloeden die voor een levensgemeenschap, bestaande uit dieren (inclusief de mens), planten en micro-organismen, van essentieel belang zijn. Het is de omgeving waarin, en waarvan het organisme leeft.

Het natuurlijk milieu waarin het organisme zich handhaaft wordt gevormd door biotische en abiotische milieufactoren. Biotische milieufactoren zijn de relaties tussen organismen, of tussen hele populaties, van verschillende soorten, binnen een levensgemeenschap. Deze relaties vormen het centrale thema van de ecologie. Meer specifiek bestudeert de populatiebiologie de relaties tussen individuen van een groep organismen van dezelfde soort of populatie.

Milieufactoren[bewerken | brontekst bewerken]

Zie Milieufactor voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een ecosysteem bestaat uit twee, elkaar beïnvloedende componenten: de levensgemeenschap (het levende of biotische deel) en de biotoop (het fysico-chemische of abiotische deel). Bij de bestudering van het milieu als onderdeel van een ecosysteem, kan onderscheid gemaakt worden tussen biotische milieufactoren – de organismen van andere soorten die invloed kunnen uitoefenen op het leven en een populatie en de andere individuen van dezelfde soort – en abiotische milieufactoren – externe factoren die geen biologische oorsprong hebben.

Abiotisch milieu[bewerken | brontekst bewerken]

Zie Abiotische factor voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bij de abiotische milieufactoren zijn verder te onderscheiden:

Biotisch milieu[bewerken | brontekst bewerken]

Zie Biotische factor voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bij de biotische milieufactoren is er sprake van intraspecifieke ('binnen-soortelijke') en van interspecifieke ('tussen-soortelijke') interactie, afhankelijkheidsbetrekkingen tussen individuen van dezelfde soort, respectievelijk individuen van verschillende soorten, zoals:

Mens en milieu[bewerken | brontekst bewerken]

Ecosystemen en landschappen zonder noemenswaardige invloed van de mens heten natuurlijke natuurlandschappen en wildernis.

De mens en zijn activiteiten vormen wereldwijd de meest overheersende biotische milieufactoren, omdat de mens zijn omgeving aanpast aan zijn behoeften en doelstellingen. Tot deze antropogene factoren behoren onder andere ontwateren, ontsluiten, perceleren, kappen, maaien, begrazing, grond bewerken, bebouwen. Gebieden waar de mens zijn directe of indirecte invloed doet gelden heten cultuurlandschap, zoals landbouwgebied (bijvoorbeeld voor akkerbouw, tuinbouw, veeteelt, bosbouw) stedelijk gebied en industriegebieden.

In de betekenis van leefomgeving of leefmilieu van de mens is het milieu het gedeelte van de natuurlijk omgeving (levende en niet levende natuur) waarin het menselijk leven en het menselijk bestaan mogelijk is en plaatsvindt. Daarbij is een belangrijk aspect de relaties binnen de samenleving en tussen de mensen onderling. Het begrip milieu kan dus verwijzen naar de sociale omgeving of de sociale klasse. Er zijn verschillende specialismen die de relatie tussen mens en zijn milieu onderzoeken, zoals de milieuwetenschappen, milieueconomie, milieusociologie en milieufilosofie.

Milieuschade[bewerken | brontekst bewerken]

Menselijk handelen is voor een deel gericht op het veranderen van zijn natuurlijke omgeving. Ook het niet-doelbewuste handelen kan leiden tot verschillende vormen van schade aan het milieu en natuur:

Beperking van milieuschade[bewerken | brontekst bewerken]

Verschillende partijen spelen een rol bij de beperking van de milieuschade, waaronder:

  • overheid: omdat het milieu een collectief goed is met een risico op de tragedie van de meent en externaliteiten waarbij aan het gebruik van milieugoederen en aan de verontreiniging van het milieu geen prijs hangt, is het een taak van de overheid om het leefmilieu te beschermen. Daarvoor voert zij een milieubeleid uit met behulp van verschillende instrumenten, zoals milieueducatie, voorschriften, belastingen en subsidies. De mate waarin overheden moeten ingrijpen in de markt en andere onderdelen van de samenleving om het milieu te beschermen, is onderwerp van veel discussies. Liberale partijen willen dat de overheid de markt zo veel mogelijk met rust laat, terwijl groene partijen zo veel mogelijk willen doen om het milieu te beschermen
  • maatschappelijke organisaties: behalve overheden houden ook maatschappelijke organisaties zich bezig met de bescherming van het milieu en de voorlichting daarover. Het geheel van deze organisaties wordt de milieubeweging genoemd
  • bedrijfsleven
  • consumenten

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]