Infrastructuur

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Autosnelwegen, onderdeel van de infrastructuur

Met infrastructuur wordt meestal bedoeld het totaal van onroerende voorzieningen zoals (spoor)wegen, vliegvelden, havens, bekabeling, riolering, kabelverbindingen voor telefoonverkeer en datacommunicatie, het drinkwaterleidingnet en voorzieningen voor het waterbeheer als dijken, watergangen en waterzuiveringsinstallaties.

Veelal is een overheid verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de infrastructuur. Het Rijk is in Nederland verantwoordelijk voor de aanleg van rijkswegen en spoorlijnen en grote waterwerken. Rijkswaterstaat is de autosnelwegbeheerder. Regionale overheden, gemeenten, provincies en waterschappen hebben verantwoordelijkheden voor de lokale infrastructuur. De Europese Unie eist dat infrastructuren van de landen op elkaar aansluiten, wat bijvoorbeeld zichtbaar is in de op elkaar lijkende verkeersborden en -tekens op het Europese wegennet.

  • De Verkeersinfrastructuur is het geheel aan voorzieningen voor het vervoer van mensen en goederen.
  • Het begrip IT-infrastructuur wordt vaak gebruikt voor de ICT-voorzieningen binnen een bedrijf. Het gaat dan om het geheel aan voorzieningen dat nodig is voor dataopslag, en datacommunicatie zoals netwerken, apparatuur en besturingssystemen.