Biotische factor

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Biotische (milieu-)factoren zijn in een ecosysteem de organismen van andere soorten die invloed kunnen uitoefenen op het leven en de populatie van een soort. Daarnaast kunnen andere individuen van dezelfde soort een biotische factor zijn. De biotische factoren zijn van invloed op de overlevingskansen van het individu of populatie en op het verloop van de evolutie van de soort.

Een voorbeeld: Er is een populatie konijnen. Een populatie vossen eet deze konijnen. Het aantal vossen hangt af van het aantal beschikbare prooidieren, in dit geval de konijnen. Als er een afname komt van het aantal konijnen, komt er ook een afname van het aantal vossen. Dit komt doordat de vossen te weinig konijnen hebben om te overleven. De konijnen zijn in dit geval de beperkende factor voor de groei van de populatie vossen.

Biotische factoren reguleren, en abiotische factoren selecteren.

De biotische omgevingsfactoren[bewerken]

In een levensgemeenschap (bos, zee, enz.) zijn er verschillende soorten. Er zijn prooien, predatoren, soortgenoten e.d. Wat vaststaat is dat elk organisme interactie voert met een ander en met elk dier al dan niet rechtstreeks in contact komt.

Intraspecifieke interactie[bewerken]

Dit zijn de interacties tussen individuen van eenzelfde soort.

Biotische factoren bepalen het wel of niet voortbestaan van een soort

Interspecifieke interactie[bewerken]

Dit zijn interacties tussen individuen van verschillende soorten.

concurrentie[bewerken]

  • kan leiden tot het uitsterven van een soort
  • verschillende soorten gebruiken dezelfde hulpbronnen, wat zeker leidt tot hevige competitie

predatie[bewerken]

  • interactie roofdier-prooi
  • er zijn in verhouding altijd meer prooien dan predators en die verhoudingen zijn meestal ongeveer gelijk
  • er zijn vaak populatieschommelingen
  • deze oscillaties na verschillende jaren zijn voornamelijk te wijten aan biotische factoren - ziekte - en abiotische factoren - klimaat.

Respons van de prooien:

  • planten verdedigen zich door gif af te scheiden en door zich op te stellen in defensieve structuren
  • dieren doen aan mimicry, camoufleren zich, zorgen voor een stank of vluchten gewoon

Symbiose[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Symbiose voor het hoofdartikel over dit onderwerp.