Hogeschool Inholland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hogeschool Inholland
Hoofdvestiging van Hogeschool Inholland aan de Theresiastraat in Den Haag (2020)
Algemeen
Motto Leren = durven
Locatie Den Haag, Amsterdam, Delft, Rotterdam, Diemen, Dordrecht, Haarlem
Opgericht 1 September 2002 (fusie)
Type hbo
Voorzitter college van bestuur Huug de Deugd (waarnemend)
Studenten 26.500 (2019)[1]
Staf 2.190 (2019)
Website https://www.inholland.nl
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

Hogeschool Inholland is een hogeronderwijsinstelling in Nederland, in 2002 ontstaan door fusies van instellingen voor hoger beroepsonderwijs, in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Voorzitter van het College van bestuur was tussen 2007 en 2010 Geert Dales. In de periode 2010 tot december 2014 werd de functie vervuld door Doekle Terpstra. Op 1 december 2014 is hij opgevolgd door Jet de Ranitz.

In niet-Nederlandstalige landen gebruikt Inholland de naam Inholland University of Applied Sciences.

Inholland Rotterdam

Opbouw[bewerken | brontekst bewerken]

De hogeschool is in 2002 ontstaan na een scholenfusie tussen de hbo-instellingen Hogeschool Haarlem, de Hogeschool Alkmaar, de Hogeschool Holland (Diemen) en de Ichthus Hogeschool/Hogeschool Delft.

Inholland heeft vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Delft, Den Haag, Diemen, Dordrecht, Haarlem en Rotterdam. De instelling telt ongeveer 25.000 studenten, verspreid over de verschillende locaties. Ook is er een particuliere zijtak: Inholland Academy. Naast een breed aanbod aan bacheloropleidingen biedt Inholland ook Associate Degree (AD) -programma’s aan en een klein aantal masteropleidingen..

De hogeschool kent de volgende domeinen:

  • Agri, Food & Life Sciences
  • Business, Finance & Law
  • Creative Business
  • Gezondheid, Sport en Welzijn
  • Onderwijs & Innovatie
  • Techniek, Ontwerpen en Informatica
Inholland Amsterdam-Diemen

Kwaliteit[bewerken | brontekst bewerken]

Begin 2005 kwam Inholland in het nieuws, toen in een rapport van de Onderwijsinspectie aangegeven werd dat het niveau van het onderwijs door alle fusierondes hard achteruit was gegaan, onder meer door een tekort aan onderwijzend personeel en een te sterk beroep op de zelfwerkzaamheid van de studenten. De fusieorganisatie ging desondanks door met haar campagne "Je wilt toch gewoon goed onderwijs", wat voor commotie in de media zorgde. Later in 2005 meldde de onderwijsinspectie: "Hogeschool Inholland is goed op weg om haar zaken weer op orde te krijgen".[2]

Inholland Delft

In de zomer van 2009 werden alle nieuwe studenten van Inholland uitgenodigd een convenant te tekenen waarin zij verklaren zich als actieve, serieuze studenten te zullen gedragen. Het is niet verplicht het convenant te tekenen. Ook Inholland belooft in het convenant een aantal zaken, waaronder het bieden van uitstekend onderwijs. Studenten hebben vervolgens de gelegenheid in studentenpanels om hun ervaringen met de geboden kwaliteit te delen met de docenten.

In juli 2010 werd Inholland beticht van fraude met examens. De pers berichtte dat aan enkele studenten van de studierichting Media en Entertainment Management van Inholland Haarlem ten onrechte een diploma zou zijn uitgereikt. Na het kwijtschelden van studie-achterstanden behoefde men een werkstuk te schrijven om alsnog de benodigde studiepunten te behalen. De zaak wordt onderzocht door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zelf start Inholland ook een onderzoek, waartoe een commissie wordt gevormd onder voorzitterschap van Gerd Leers.[3] Diens zeer kritische rapport werd door bestuursvoorzitter Dales gepresenteerd als een vorm van "vrijspraak". Uiteindelijk leidde de vertrouwenscrisis bij Inholland tot het vertrek van het voltallige College van Bestuur. Ook de voltallige Raad van Toezicht stapte op.[4] In november 2010 werd Doekle Terpstra benoemd tot voorzitter, met als taken het oplossen van de bestuurscrisis, het herstellen van het vertrouwen en het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs.

Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van hbo-opleidingen kwam eind april 2011 uit. Hierin werden vier opleidingen van Hogeschool Inholland betiteld als "zeer zwak" en één als "voor verbetering vatbaar". Hoewel ook onderdelen van enkele andere hogescholen een slechte beoordeling kregen, werd de situatie nergens zo ernstig beoordeeld als bij Inholland. Omdat de waarde van hbo-diploma's hiermee ter discussie was komen te staan, kondigde staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het voornemen aan deze opleidingen hun onderwijsaccreditatie te ontnemen.[5] Inholland stelde daartegenover dat er al diverse maatregelen waren genomen en dat gewerkt werd aan verbeterplannen die op termijn de kwaliteit van de opleidingen moesten waarborgen.

In juli 2011 heeft de NVAO geconcludeerd dat de verschillende acties ter verbetering goed zijn doorgevoerd. Zij heeft vertrouwen uitgesproken in een positief resultaat bij een nieuwe accreditatie, die in het voorjaar van 2012 moet plaatsvinden bij de opleidingen die ongunstig waren beoordeeld. Desondanks hadden zich bij de start van het schooljaar 2011-2012 30% minder studenten aangemeld bij de hogeschool.[6]

In 2012 wordt bij Inholland een nieuwe Raad van Toezicht geïnstalleerd en nieuwe leden van het College van Bestuur. De in 2011 in gang gezette ontwikkelingen krijgen vorm. Inholland maakt de keuze voor profilering op waarde(n)vol onderwijs. Het eind 2011 vastgestelde Strategisch Programma wordt geïmplementeerd en de in september 2011 afgekondigde reorganisatie krijgt haar beslag: er wordt afscheid genomen van meer dan 500 collega’s.

2012 is ook het jaar waarin de vier in 2011 onder vuur liggende opleidingen (Bedrijfseconomie (BE), Commerciële Economie (CE), Vrijetijdsmanagement (VTM) en Media en Entertainment Management (MEM)) worden beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). BE en VTM worden geaccrediteerd en CE en MEM krijgen een herstelperiode om het niveau van het eindwerk op peil te brengen. Voorjaar 2012 start ook het traject portfoliorationalisatie’: een samenhangend pakket maatregelen om invulling te geven aan zowel het Strategisch Programma als aan de bedrijfseconomische noodzaak om het portfolio financieel robuuster te maken. En tot slot wordt alles op alles gezet om de in 2011 sterk afgenomen instroom weer op peil te brengen.[7]

In 2013 geeft Inholland het onderwijsportfolio verder vorm, voert extra bezuinigingen door en bevordert de instroom. De ambitie was om tegelijkertijd de kwaliteit te verhogen. Voor de opleidingen CE en MEM werd de herstelperiode afgesloten met een accreditatie voor de volledige periode van zes jaar. De instroom neemt toe tot boven 30.000 studenten, de studententevredenheid herstelt (Nationale Studenten Enquête 2013) en de tevredenheid van medewerkers toonde een stijgende lijn. Lof is er vanuit de Keuzegids Masters voor de master Leren & Innoveren. De Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) geeft een positieve validatie aan het kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool.[8]

In 2013 geeft Inholland actief invulling aan samenwerking. Zo worden met Hogeschool Rotterdam worden afspraken gemaakt om de pabo’s in Dordrecht te integreren en enkele Inholland-opleidingen naar Hogeschool Rotterdam ‘over te dragen’.[9] Ook worden afspraken gemaakt over samenwerking met onder andere de Hogeschool van Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en het mbo en hbo in Noord-Holland en Flevoland.

In 2014 volgt Jet de Ranitz Doekle Terpstra op als collegevoorzitter.[10] Inholland doet forse investeringen in het verbeteren van het onderwijs en het op orde krijgen van financiën. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan teamvorming en professionalisering om onderwijs steeds meer het leidend beginsel van de hogeschool te maken.

Op basis van de tussentijdse evaluatie van de prestatieafspraken (midterm review) krijgt de Inholland-aanpak in 2014 een positief oordeel. De instroom van eerstejaarsstudenten neemt toe en de financiën zijn op orde. Per 1 september 2014 gaan de nieuwe internationale opleiding International Business Innovation Studies (IBIS) en de nieuwe brede economische bachelor Business Studies van start.[11]

In 2015 en 2016 slaat Hogeschool Inholland een nieuwe koers in, verwoord in het Instellingsplan 2016-2022 ‘Durf te Leren’. Het plan zet in op: de profilerende thema’s duurzaam, gezond en creatief, de kernwaarden persoonlijk & dichtbij en diversiteit, de verbinding met de regio’s, de nadruk op onderwijsteams en eigenaarschap en vernieuwingen in het onderwijs. Naast nieuwe opleidingen zijn er nieuwe vormen ontwikkeld om onderwijs en onderzoek sterker te verbinden met het werkveld, zoals leerwerkplaatsen kenniswerkplaatsen, labs en een center of expertise.

In 2016 worden de prestatieafspraken afgerond, waarin Hogeschool Inholland een positieve beoordeling krijgt op de thema’s kwaliteit, excellentie en profilering. Op het thema studiesucces is er weliswaar vooruitgang geboekt, maar ondanks grote inspanningen worden eerder geformuleerde ambities niet waargemaakt. Wel komt een einde aan de dalende trend in studiesucces en neemt de tevredenheid van studenten verder toe.

In 2017 maken Inholland en de Hogeschool van Amsterdam afspraken over de lerarenopleidingen. Inholland bouwt de lerarenopleidingen in Amstelveen af en verwijst nieuwe studenten voor deze opleidingen door naar de HvA.[12] De huidige studenten van de lerarenopleidingen van Inholland kunnen deze gewoon afmaken.

In 2017 is de campagne Leren=durven gelanceerd, de uitwerking van het Inholland Instellingsplan. Hogeschool Inholland staat voor een mentaliteit die kenmerkend is voor haar visie op onderwijs en werkwijze als organisatie en die van betekenis is voor hun studenten en hun leerweg. Verder neemt in dit jaar Henk Breukink afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht. Zijn opvolger is Siebe Riedstra.

In 2018, het jaar dat Hogeschool Inholland haar 15-jarig jubileum viert, stijgt de tevredenheid van de studenten voor het vierde jaar op rij en spreekt de Keuzegids HBO 2019 van een opmars.[13] De hogeschool laat in deze editie van de Keuzegids bijna alle andere hogescholen in de Randstad achter zich. Studenten zijn met name tevreden over de docenten en vinden ook dat de faciliteiten op orde zijn.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]