Vlaamse Vereniging van Studenten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Vlaamse Vereniging van Studenten
National Union of Students in Flanders
Vvs-logo-kleur.jpg
Afkorting VVS
Locatie Brussel
Opgericht 1938
Type Overkoepelende studentenraad
Lid van ESU
Website http://www.vvs.ac
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

De Vlaamse Vereniging van Studenten, afgekort VVS, is de overkoepelende organisatie van de studentenraden verbonden aan de instellingen van hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. VVS is de spreekbuis van de studenten.

De Vlaamse Scholierenkoepel is een vergelijkbare vereniging voor het secundair onderwijs.

Werkwijze[bewerken]

VVS vertolkt de mening van de studenten aan deze instellingen over onderwijs, onderwijsgerelateerde en actuele zaken. De vereniging stelt zich tot doel langs het geheel van haar werking en structuren, alle studenten aan het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te vertegenwoordigen en dit zowel op gewests-, gemeenschaps-, federaal als internationaal niveau.

Geschiedenis[bewerken]

VVS werd in 1938 opgericht als Vereniging der Vlaamse Studenten, later de Vereniging van Vlaamse Studenten. Deze overkoepeling had na verloop van tijd alle Nederlandstalige (Vlaamse) studenten in België als lid. Dit lidmaatschap was automatisch, studenten konden zich echter wel uitschrijven. VVS was in die eerste jaren vooral een zaak van de universiteitsstudenten van Leuven (KVHV) en Gent. Met conflicten tussen links en rechts georiënteerde studenten binnen VVS werd ook het automatisch lidmaatschap vanaf 1970 in vraag gesteld. Van automatisch lidmaatschap evolueerde VVS in 1977 naar een exclusief individuele studentenvertegenwoordiging. Tijdens de jaren zeventig en tachtig was VVS een overwegend linkse organisatie, die in de periode 1974-1990 nog als ondertitel "VVS-Studentenvakbeweging" of VVS-SVB meekreeg.

Doelstellingen[bewerken]

VVS plaatst het verdedigen van de rechten van studenten en potentiële studenten in het ruimer kader van de democratisering van het onderwijs. Voor VVS betekent dit dat iedereen het recht heeft om zonder financiële, materiële, socioculturele of andere drempels en in overeenstemming met zijn of haar capaciteiten het onderwijs van zijn of haar keuze te volgen. Democratisering gaat met andere woorden over gelijke kansen, zowel bij de instroom als bij de door- en uitstroom uit het hoger onderwijs. VVS streeft naar evenredige participatie waarbij de deelname van de verschillende kansengroepen in het hoger onderwijs in verhouding moet staan tot hun proportionele aandeel in de samenleving. VVS stelt zichzelf de volgende doelstellingen:

  1. het behartigen van de rechten en de belangen van alle studenten in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zonder enige vorm van discriminatie;
  2. het ontwikkelen van activiteiten om de democratisering van het onderwijs te stimuleren en te verdedigen;
  3. het nastreven van onderwijs van de allerhoogste kwaliteit, aangezien democratisch onderwijs dat niet kwalitatief is, en kwalitatief onderwijs dat niet democratisch is, zinloos zijn. Onder onderwijs van de allerhoogste kwaliteit wordt verstaan methodisch, ontvoogdend, responsabiliserend en activerend onderwijs dat gericht is op menselijke zelfontplooiing, kritisch burgerschap en maatschappelijke inzetbaarheid en onderwijs dat kennis democratiseert in de samenleving;
  4. het ijveren voor democratisch georganiseerde onderwijsinstellingen met reële, en voldoende ondersteunde studenteninspraak;
  5. het zich inzetten voor de democratisering van de maatschappij, zoals de inzet om de democratische rechten en vrijheden van de gemeenschap en het individu te realiseren en de reeds gerealiseerde te consolideren, aangezien democratisch onderwijs slechts mogelijk is in een democratische maatschappij.

Structuur[bewerken]

Algemene Vergadering[bewerken]

De Algemene Vergadering is het hart van VVS. Hier worden immers de standpunten bepaald. De AV bestaat dan ook uit de Vlaamse studentenvertegenwoordigers die door de verschillende lokale studentenraden gestuurd worden. De AV is dus een soort wetgevende macht en kiest elk jaar een Raad van Bestuur (RvB), die gezien kan worden als de uitvoerende macht.

Werkgroepen[bewerken]

In de schoot van de Algemene Vergaderingen zijn de werkgroepen opgericht. Er zijn drie werkgroepen: onderwijs, sociaal en internationaal. Hier wordt in kleine groepjes bestaande uit afgevaardigden van de verschillende studentenraden het voorbereidende werk gedaan om tot een standpunttekst te komen die uiteindelijk door de AV bekrachtigd wordt.

Raad van bestuur[bewerken]

De raad van bestuur (RvB) kan gezien worden als de uitvoerende macht. Haar taak bestaat erin de standpunten ingenomen door de AV naar buiten te brengen en te verdedigen. De RvB regelt ook de personeelszaken en benoemt en ontslaat de stafleden. De leden worden jaarlijks verkozen binnen de AV.

Staf[bewerken]

Dit zijn de betaalde medewerkers die zorgen voor het dagelijkse reilen en zeilen. Zij zorgen ook voor de logistieke omkadering, inbreng voor standpuntteksten, opzoekingswerk, contacten e.d.

Bekende oud-VVS'ers[bewerken]

Externe link[bewerken]