Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) is een Nederlandse bond opgericht in 1919 die zich inzet voor de belangen van huidige en toekomstige gepensioneerden en 'slapers'. De bond is gevestigd aan de Boerhaavelaan 40 te Zoetermeer.

NBP is een onafhankelijke organisatie voor uw pensioenbelangen. Geen afhankelijkheid van zowel politieke stromingen als van de organisaties van werkgevers en die van werknemers. De NBP richt zich uitsluitend op het behartigen van belangen van de huidige en de toekomstige gepensioneerden en het informeren over de ontwikkeling op het gebied van pensioenen.


Pensionering moet geen armoede weer worden

Voor 1940 betekende pensionering voor veel werknemers dat zij de laatste jaren van hun leven tot armoede vervielen. In de drie decennia na 1945 werd bereikt dat pensionering voor veel mensen geen armoede meer betekende. Voor veel mensen keert deze vroegere toestand helaas weer sluipend terug. De huidige plannen van de regering betekenen voor iedereen, actieve deelnemers en gepensioneerden, een lager pensioen in de toekomst.

Het bondsbestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en vertegenwoordigt de vereniging in alle voorkomende gevallen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt voor werkzaamheden geen vergoeding. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad.


Concrete actie van de NBP

De NBP heeft recent contact opgenomen met diverse instellingen van de Europese Commissie om de afwijking van de Nederlandse rekenregels met die van de Europese Pensioenrichtlijn te bespreken en daarop actie te ondernemen. Bezoek onze website www.pensioenbelangen.nl voor meer informatie, onze nieuwsbrieven en aanmelden voor een lidmaatschap.