Nomen nudum

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Nomen nudum is een term uit de zoölogische nomenclatuur.

Bij het geven van een binominale naam aan een soort, kan het gebeuren dat de naam (nomen) van iedere betekenis ontbloot is (nudus betekent "bloot") doordat óf de gebrekkige beschrijving óf het verloren gaan van het materiaal waarnaar de beschrijving verwijst het onmogelijk maken te bepalen wat nu eigenlijk de feitelijke inhoud van die naam is. Soms heeft bijvoorbeeld een paleontoloog zijn bewoordingen zo slecht gekozen, dat niet vastgesteld kan worden op welk fossiel van zijn verzameling de naam betrekking heeft. Soms is de verwijzing ondubbelzinnig, maar tevens ontoereikend in de beschrijving: gaat dan het exemplaar verloren, dan kan nog steeds niet bepaald worden om welke soort gaat. Zulke namen hebben op zich geen gelding. Alle namen van na 1931 moeten voorzien zijn van een adequate beschrijving of een verwijzing daarnaar, willen zij niet als nomina nuda gelden; het enkele verwijzen naar een exemplaar voldoet niet meer. De term moet onderscheiden worden van het nomen dubium.

Wanneer iemand met een naam naar een soort verwijst in een aan de eisen voldoende publicatie, maar zonder de intentie een soort te benoemen, spreekt men wel van een nomen nudum.