Nulcouponobligatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Nul-coupon obligatie)
Ga naar: navigatie, zoeken
Effecten

Effecten
Obligatie
Commercial paper
Hybride effecten
Aandeel

Derivaten
Warrant
Future
Optie
Exotische optie

Obligatie per coupon
Vastrentende obligatie
Variabelerentecoupon
Nulcouponobligatie
Inflation-indexed bond
Eeuwigdurende obligatie

Bijzondere obligaties
Covered bond
Collateralized debt obligation

Een nulcouponobligatie, zero coupon bond of bullet is een obligatie zonder coupons, die geen interest uitbetaalt. De uitgifteprijs van een nulcouponobligatie is om die reden veel lager dan de waarde van de obligatie op de einddatum (c.q. vervaldatum).

In Nederland is de uitgifte lange tijd verboden geweest; rond 1985 is de wetgeving op dit punt aangepast waardoor uitgifte van deze obligaties mogelijk werd.

De houder van een nulcouponobligatie heeft het recht om één enkele uitbetaling te ontvangen, gewoonlijk een vooraf gespecificeerde som geld op een nader gespecificeerd moment in de toekomst - dat gewoonlijk samenvalt met de einddatum van de obligatie.

Soms zijn nulcouponobligaties geïndexeerd voor inflatie zodat de aan de obligatiehouder uitgekeerde vergoeding dusdanig is berekend om dezelfde koopkracht van de vergoeding te behouden in plaats van een vooraf vastgesteld vast bedrag. Het merendeel van de nulcouponobligaties betaalt een vastgesteld bedrag, de zogenaamde nominale uitkering. Een investeerder in een reguliere obligatie ontvangt inkomen (interest) uit de couponbetalingen, die gewoonlijk halfjaarlijks plaatsvinden. De investeerder ontvangt ook de hoofdsom of nominale waarde van de investering wanneer de obligatie afloopt.

Nulcouponobligaties kunnen zowel lange- als kortetermijninvesteringen zijn. Langetermijnnulcouponobligaties hebben gewoonlijk een einddatum van tussen de tien en vijfentwintig jaar. De obligaties kunnen tot de einddatum worden aangehouden of tussentijds op de secundaire obligatiemarkten worden verkocht.

Obligatiestrip[bewerken]

Strip staat in dit verband voor Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities en staat voor een obligatie die wordt gescheiden in de hoofdsom en interestcoupons. Een obligatie zonder interestcoupons wordt aangeduid als mantel of strip. Dit heeft tot gevolg dat zowel de mantel als de coupons van de obligatie afzonderlijk van elkaar kunnen worden verhandeld.

Een normale obligatie is een schuldpapier dat belooft in de toekomst de koopsom bij de emissie terug te betalen. Voor dat risico ontvangt de obligatiehouder één of twee keer per jaar een vergoeding (interest) volgens de bijbehorende coupon. Indien de obligatie wordt ontdaan van haar coupons blijft enkel de hoofdsom van de obligatie over, de zogenoemde mantel of strip en hierover is jaarlijks geen interest verschuldigd. Om een dergelijk uitgeklede obligatie alsnog te verkopen wordt deze met een korting verkocht. De korting wordt zodanig berekend dat over de resterende looptijd van de obligatie een marktconforme interestvergoeding wordt verkregen.

De waarde van de mantel kan als volgt worden berekend:

waarbij
  • = de marktrente voor elke periode
  • = de (resterende) looptijd gemeten in interestperioden

De eigenaar van de afgescheiden interestcoupons kan elk jaar gedurende de looptijd van de oorspronkelijke obligatie de interest innen. Financiële instellingen kunnen dergelijke coupons samenvoegen om jaarlijks, gedurende resterende looptijd van de oorspronkelijke obligatie, een eindwaarde te bereiken die gelijk is aan de hoofdsom van de oorspronkelijke obligatie.

In financiële zin is er dus geen verschil tussen een mantel-strip of coupon-strip.