Omgekeerde elektrodialyse

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Omgekeerde elektrodialyse, naar de Engelse term Reverse Electrodialysis afgekort tot RED, is een elektrochemische techniek om blauwe energie op te wekken.

Werking[bewerken]

De werking van RED berust op speciale membranen, welke of alleen negatief geladen ionen of alleen positief geladen ionen doorlaten (ionselectieve membranen). Het membraan dat alleen negatieve deeltjes doorlaat, heet AEM (Anion Exchange Membrane), en het membraan dat alleen positieve deeltjes doorlaat heet CEM (Cation Exchange Membrane).

Opbouw[bewerken]

De minimale opbouw van een toepassing van RED heeft 4 ruimtes. Tussen ruimte 1 en 2 zit een AEM, tussen ruimte 2 en 3 zit een CEM, en tussen ruimte 3 en 4 zit een AEM. Ruimte 1 is met twee buizen verbonden aan ruimte 4. In een van deze verbindingsbuizen zit een pomp. Ook zijn ruimtes 1 en 4 verbonden door een stroom geleidende draad. De ruimtes 2 en 3 bevatten allebei twee buizen: een voor aanvoer, en een voor afvoer.

In ruimtes 1 en 4, en in de verbindingsbuizen zit een elektrolyt oplossing, met het redoxkoppel Fe2+/Fe3+. Ruimte 2 is gevuld met water met een lage zoutconcentratie, en ruimte 3 met water met een hogere zoutconcentratie, zoals zeewater.

Energieopwekking[bewerken]

Door het streven naar een hogere entropie zullen de ionen uit het zoute water naar het zoete water willen gaan (van ruimte 3 naar 2). De positieve ionen kunnen door het CEM, maar de negatieve ionen niet. Deze kunnen wel door het AEM naar ruimte 4 toe, de elektrolyt oplossing in.

Als dat gebeurt, zal er een lading ontstaan in de elektrolyt. Om dat te compenseren, vindt er een redoxreactie plaats, en verandert Fe3+ naar Fe2+. Hier wordt dus een elektron opgenomen. Omdat de vloeistof rondgepompt wordt, komt het negatieve ion in ruimte 1. Daar zal dit ion weer door het streven naar hogere entropie door het AEM gaan. Er is nu weer een lading ontstaan in de elektrolyt oplossing. Fe2+ verandert dan weer naar Fe3+. Hier komt een elektron bij vrij. Dit elektron zal naar de stroom geleidende draad gaan, en daardoor naar ruimte 4 (waar een elektron nodig is). Er vindt dan dus een elektronentransport plaats, dus loopt er stroom.

Omdat er ionen verdwijnen bij het zoute water, en er ionen bij komen in het zoete water, zal dit proces steeds langzamer verlopen. Daarom wordt er nieuw zoet water en zout water toegevoerd, en het ontstane brakke water wordt afgevoerd.

Door het achter elkaar zetten van meerdere ruimtes, kan het spanningsverschil worden verhoogd.

Zie ook[bewerken]

Bronnen[bewerken]