Naar inhoud springen

Ontvlambaar

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Het symbool voor ontvlambare stoffen (GHS-etikettering)
Het symbool voor ontvlambare stoffen (WMS-etikettering)

Een stof is (licht)(zeer licht) ontvlambaar als deze een vlampunt heeft op of beneden 55 °C. Het vlampunt is de laagste temperatuur waarbij een vloeistofdamp of gas met een uitwendige ontstekingsbron kan worden ontstoken tot een zelfonderhoudende verbranding, bij 20,9 vol% zuurstof in lucht en een druk van 1013 hPa.

Brandbaarheid Gevarenklasse Vlampunt voorbeeld
Zeer licht ontvlambaar K0 < 0 °C aceton
Licht ontvlambaar K1 0 ·· 21 °C brandspiritus
Ontvlambaar K2 21 ·· 55 °C petroleum
Brandbaar K3 55 ·· 100 °C dieselolie
Onbrandbaar K4 > 100 °C teer