Opmaak

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Samenvoegen naar Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in Paginaopmaak, of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dit artikel een redirect te worden (hier melden).
Zie artikel Dit artikel gaat over opmaak in de druktechniek. Voor opmaak van het gezicht en lichaam, zie Cosmetica.

Onder opmaak (vaak ook met het van het Engels afgeleide lay-out of format aangeduid) wordt verstaan hoe de opbouw van een (grafisch) ontwerp er visueel uitziet. Het gaat dan om lettertypes, lettergroottes, kleuren, de posities op de pagina, de indeling in kolommen, waar de afbeeldingen staan, enzovoorts.

Ook in de animatiewereld is dit een veel voorkomende term; tijdens het creatieproces van een tekenfilm wordt de omzetting van het script via visuele vormgeving in beeld gebracht aan de hand van een storyboard, waarbij naderhand elke sequence apart wordt uitgetekend of gelay-out. Dit is als het ware het technisch plan van een scène die naderhand door de animator verder wordt uitgewerkt volgens de instructies die op de lay-outs terug te vinden zijn.

Onder meer bij kranten en bij webpagina's is de opmaak belangrijk. Een goede opmaak zorgt ervoor dat de informatie gemakkelijk te herkennen en te lezen is. Gedrukte media (kranten en tijdschriften) worden opgemaakt met behulp van desktoppublishing (dtp). Een grafisch ontwerper maakt een zogenaamd stramien of grid, waarin een dtp'er de tekst kan laten inlopen en de illustraties kan plaatsen.

De opmaak (Engels: layout) wordt dus strikt onderscheiden van de inhoud (Engels: content).

Met het woord 'opmaak' wordt ook de afdeling in een drukkerij aangeduid waar het opmaken en vormgeven plaatsvindt. Ook de tekstcorrectie wordt er uitgevoerd. Soms werken er ook tekenaars, die de afbeeldingen natekenen die niet beschadigd of gescand mogen worden.