Overleg:Breadth-first search

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Uitgevoerde titelwijziging[bewerken]

De Nederlandse titel van deze pagina (Breedte-eerst zoeken) is omgezet naar het Engels. Dit geldt ook voor Diepte-eerst zoeken, Begrensd diepte-eerst zoeken en Iteratief diepte-eerst zoeken. Uit eerder overleg in december 2011 waaraan Paul B (natuurkunde/wiskunde), HHahn (technisch vertaler en natuurkundig ingenieur), .marc. en mijzelf (vertaler Engels) deelnamen, was gebleken dat er geen gangbare, eenduidige Nederlandse term voor het begrip bestaat en evenmin een bevredigende vertaling gevonden kan worden, nog afgezien van de vraag of een "eigen" vertaling in Wikipedia hier wel wenselijk is. De titel zoals die was, voldeed in ieder geval niet, ook taalkundig/spellingmatig niet. Zoals uit .marc.'s ervaring aan een Nederlandse universiteit al naar voren kwam, is het zeer wel mogelijk dat aan universiteiten (en in de Nederlandstalige literatuur) gewoonlijk, of zelfs altijd, eenvoudigweg de Engelse term wordt gebezigd. Dat is ook niet zo vreemd op specialistische vakgebieden. De zaak nogmaals bekeken hebbend, waarbij ik heb gezocht naar alle mogelijke termen, woordcombinaties en spellingwijzen, lijkt alles hier inderdaad op te wijzen. Alleen de Engelse benaming voor dit algoritme geeft werkelijk overtuigende zoekresultaten. Ik wijs bijvoorbeeld op de volgende links (de laatste twee in België):

Geen van deze pagina's en documenten geeft, voor zover ik kon vaststellen, een Nederlands alternatief voor de gebezigde Engelse termen. Een en ander laat natuurlijk onverlet dat eventueel in de definitie een letterlijke vertaling van de Engelse term gegeven kan worden als dat mogelijk is, mits niet de schijn wordt gewekt dat de vertaling tot de gangbare Nederlandse terminologie behoort. Dit kan bereikt worden door de vertaling tussen aanhalingstekens te schrijven of er "letterlijk:" voor te zetten.

De hoofdletters die men in de namen van deze algoritmen soms tegenkomt (Depth First Search etc.), zijn uiteraard overbodig en uit de titel weggelaten, conform de Engelse interwiki.

Niet tegenstaande dit alles vond ik nog de volgende vertalingen in het automatiseringswoordenboek (mijnwoordenboek.nl), vertalingen/omschrijvingen die in de praktijk niet voorkomen: breadth-first search zoeken in de breedte, depth-first search zoeken in de diepte. Zie voorts de vertaling van backtracking (een algoritme) in Webster's Online Dictionary: "zoeken in de diepte met achterwaarts redeneren".

Toegift (bron: NCG-KNAW):

The integer estimation is carried out using the LAMBDA (Least-squares AMBiguity Decorrelation Adjustment) method. It consists of a general decorrelation of the ambiguities materialized in a so-called Z-matrix, followed by a depth-first search in the hyper-ellipsoid formed by the variance-covariance matrix of the ambiguities. The construction of the Z-matrix (explicitly and implicitly) and the search are derived, and described in detail.
De geheeltallige schatting wordt uitgevoerd met de LAMBDA methode. Deze bestaat uit een decorrelatie van de meerduidigheden gevolgd door een zoekprocedure in de hyper-ellipsoïde gevormd door de variantie-covariantie matrix van de meerduidigheden. De constructie van de decorrelerende matrix (zowel expliciet als impliciet) en de zoekprocedure worden afgeleid en in detail beschreven.

Aldus gewijzigd 31 maart 2012, --ErikvanB (overleg) 31 mrt 2012 05:54 (CEST)


De Nederlandstalig vormen waren voor zover ik weet helemaal niet zelfverzonnen, laat staan dat ze niet gebruikt worden hoor. Nu je toch naar universiteiten en onderwijsinstellingen verwees:
Dus deze termen worden wel degelijk gebruikt en kunnen m.i. wel mee bovenin het artikel staan. (zeker bv. diepte-eerst(-)zoeken en breedte-eerst(-)zoeken. Uiteraard hoeven we eventuele spelfouten niet over te nemen :-) M.b.t. die spelling: als zelfstandig naamwoord zouden we dat inderdaad diepte-eerst-zoeken spellen, tenzij men dit in het nederlands niet als 1 zelfstandig naamwoord zijn, of zelfs als een werkwoord en je "diepte-eerst" als een losstaand iets ziet (vgl. alfabetisch sorteren, niet: alfabetisch-sorteren; in twee verdelen, niet: in-twee-verdelen; van klein naar groot rangschikken, niet: van-klein-naar-groot-rangschikken): 't is maar hoe men de woordvorm interpreteert zeker? --LimoWreck (overleg) 2 apr 2012 22:01 (CEST)
Bedankt voor het opnieuw aan de orde stellen. Ik zie inderdaad in de documenten dat daar Nederlandse terminologie gebruikt wordt. Ik zie bijvoorbeeld "breedte-eerst zoeken" en "breedte-eerst-zoeken" staan. Beide mogelijkheden zijn in het oorspronkelijke overleg genoemd, alsmede andere varianten, maar ik meen me te herinneren dat beide toen toch wel als "gek Nederlands" zijn afgekeurd, omdat ze semantisch, grammaticaal en/of qua spelling niet echt deugen. Neem depth-first search. Je kan dit niet goed een op een met "diepte-eerst(-)zoeken" omschrijven. In normaal Nederlands zou je zeggen "eerst diep zoeken", of "eerst de diepte doorzoeken", of "eerst in de diepte zoeken". Het Engels laat zich vaak wat bondiger samenvatten (het Nederlands heeft dikwijls meer woorden nodig) en bovendien is search een "echt" zelfstandig naamwoord maar "zoeken" niet ("zoektocht" wel), waardoor je al een andere woordsoort als uitgangspunt hebt voor je formulering.
Hoewel de titelwijziging pas van twee dagen geleden dateert (ik heb toen heel veel tijd gestoken in bronnenonderzoek), is alles inmiddels al een beetje uit mijn geheugen verdwenen, waarschijnlijk door de overdaad aan informatie die ik toen onder ogen kreeg. Maar ik meen me te herinneren dat ik tot de conclusie kwam dat de Engelse termen in het Nederlands taalgebied het meest gebruikt worden en in ieder geval zeer bruikbare titels zijn voor onze artikelen, waarmee we alle haken en ogen die aan de Nederlandse termen zitten, kunnen vermijden. Maar mochten de Nederlandse woorden toch voldoende vaak gebruikt worden (mits ze niet klakkeloos van Wikipedia gekopieerd zijn!), dan zouden ze inderdaad bovenaan in de artikelen genoemd kunnen worden. Desnoods kunnen we ons er enigszins van distantiëren (de verantwoordelijkheid van ons afschuiven) door te schrijven: in de literatuur ook wel zus-of-zo genoemd. Verder heb ik op dit moment niet zoveel toe te voegen aan de redelijk uitgebreide discussie die onlangs al is gevoerd, maar reacties van degenen die toen daaraan hebben deelgenomen, of van anderen, zijn natuurlijk altijd interessant. --ErikvanB (overleg) 2 apr 2012 23:46 (CEST)
Ik kan me voorlopig wel in deze titelwijziging vinden. Ideaal is het niet -- ik had liever een fatsoenlijke(!) Nederlandse term gezien --, maar gegeven het feit dat de Engelstalige wereld in het algemeen ook al niet zo erg veel respect voor de eigen taal lijkt op te brengen (de Engelse term is inhoudelijk gezien ook krakkemikkig), valt er met deze niet-ideale Engelse term ook wel te leven.
Toch zou ik het volgende in overweging willen geven. Wikipedia tracht (bestaande) kennis voor een breder publiek enigszins toegankelijk te maken. Het kan naar mijn mening geen kwaad als we ook fatsoenlijk taalgebruik daartoe rekenen. Mochten er voor dergelijke Engelse termen ooit Nederlandse op blijken te komen, dan kunnen we die gerust hier gebruiken, ongeacht de op dat moment nog lagere gebruiksfrequentie van de nieuwe Nederlandse term. Ons doel is niet om bij de deskundigen in het gevlei te komen (om onszelf te "bevestigen", of zoiets), maar om bestaande kennis te verbreiden.
» HHahn (overleg) 3 apr 2012 11:31 (CEST)
Prima. Bedankt. (Ik had dit al eerder gelezen maar nog niet laten blijken.) --ErikvanB (overleg) 7 apr 2012 06:42 (CEST)