Overleg:De Bom (Haarzuilens)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Er bestaan inderdaad geen heel sterke argumenten voor het opnemen van De Bom in Wikipedia. Het gaat om ongeveer 6 woningen en boerderijen aan het oostelijk uiteinde van de buurtschap Laag Nieuwkoop. Deze buurtschap ligt in Kockengen (gemeente Stichtse Vecht), terwijl De Bom in Haarzuilens ligt. De naam 'De Bom' wordt algemeen gebruikt in Haarzuilens en omgeving. Er is ook een bushalte 'De Bom'. In oude documenten zal 'De Bom' waarschijnlijk niet worden aangetroffen. De Polderweg (genoemd in het artikel) is vrij nieuw, namelijk uit de periode waarin dat het dorp De Haar werd verplaatst naar het huidige Haarzuilens, dus ongeveer het jaar 1900. Met de aanleg van de Polderweg kwam er een kortere verbinding van Haarzuilens met Kockengen tot stand. Alle woningen van De Bom liggen nabij het in het artikel genoemde kruispunt. Het is een klein cluster van woningen in een overigens leeg gebied (het nabijgelegen Laag Nieuwkoop uitgezonderd).

Ik vind De Bom interessant genoeg om te vermelden. Eventueel kan ik een nuancering aanbrengen waarmee duidelijk wordt dat het hier niet om een naam gaat met een historie. Ik heb echter ook alle begrip voor degenen die vinden dat er te weinig grond is om De Bom (Haarzuilens) op te nemen in Wikipedia. Een alternatief zou kunnen zijn dat we 'De Bom' in het Wikipedia-artikel over Laag Nieuwkoop vermelden als 'uitloper' van deze buurtschap aan de andere zijde van de gemeentegrens tussen Stichtse Vecht en Utrecht.Van den Ossenkamp (overleg) 9 okt 2018 21:15 (CEST)

Wat mij betreft is De Bom een buurtschap zoals er veel meer in Nederland bestaan: het feit dat deze op Topografische kaarten vermeld zijn, de naam algemeen gebruikt wordt en ook vernoemd wordt in de documenten m.b.t. de aanwijzing van Haarzuilens als beschermd dorpsgezicht zijn allemaal redenen om De Bom wél als artikel op te nemen. Het gros van de artikelen over buurtschappen in de Nederlandstalige Wikipedia gaat over vergelijkbare situaties, waarbij er in veel gevallen ook geen bebouwde kombord of een andere officiële vermelding op de openbare weg te vinden is, maar waarbij de omwonenden wél de naam van de buurtschap gebruiken. Hanhil (overleg) 9 okt 2018 21:23 (CEST)

Ik heb nog eens goed de omgeving van De Bom bestudeerd aan de hand van Google Maps en concludeer dat De Bom bestaat uit een woning met de naam 'Dijkzicht', gelegen aan het kruispunt, en de boerderij 'De Bom' net ten noorden hiervan, zegge en schrijve dus twee woningen. De vrij nieuwe woning tegenover De Bom heeft zijn oprit aan de Laag-Nieuwkoopse Buurtweg en ligt in de gemeente Stichtse Vecht. Ik denk dat we moeten concluderen dat De Bom geen buurtschap is, maar een kruispunt. Daarom stel ik voor het artikel terug te trekken, met excuus voor de door mij gezaaide verwarring. Van den Ossenkamp (overleg) 10 okt 2018 01:03 (CEST)

Ik had daarom dus ook al mijn twijfels, maar Hanhil gaf ook weer enkele goede argumenten om het artikel toch te laten staan. Welke kaarten vermelden de Bom precies? En wat zegt het document over het beschermd dorpsgezicht? Thieu1972 (overleg) 10 okt 2018 06:07 (CEST)
Japiot heeft een flink aantal artikelen over buurtschappen aangemaakt en hem had gevraagd hier ook een blik op te werpen. Japiot is voor samenvoegen met een artikel over een van de nabijgelegen buurtschappen. De Bom ligt in het gebied van Laagnieuwkoop en daarbinnen ook in het gebied van het gerecht Laagnieuwkoop. Als we samenvoegen stel ik voor dat te doen naar het lemma Laagnieuwkoop. In dat geval zouden we de nominatie kunnen schrappen en van deze pagina een doorverwijzing maken, zodat de historie van de discussie behouden blijft. Hanhil (overleg) 11 okt 2018 06:23 (CEST)
Gezien de twijfels over wel/geen buurtschap ben ik voor jouw voorstel. De inhoud van het artikel blijft dan (elders) bewaard, en de discussie op de huidige plek. Er gaat dan niks verloren. Thieu1972 (overleg) 11 okt 2018 06:54 (CEST)
Het samenvoegsjabloon heb ik geplaatst. Zou je als nominator de nominatie willen doorhalen? Dan kunnen we de rest ook uitvoeren. Alvast bedankt. Hanhil (overleg) 11 okt 2018 07:25 (CEST)
De samenvoeging naar het lemma Laagnieuwkoop is nu ook uitgevoerd; dit overleg blijft daarmee bewaard. Bedankt voor ieders inbreng. mvg Hanhil (overleg) 11 okt 2018 21:57 (CEST)