Overleg:Elektriciteitscentrale

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
STEG-centrales
STEG staat voor de combinatie van stoom- en gasturbine. Het zijn met aardgas gestookte eenheden die meer dan 50% van de brandstofenergie omzetten in elektriciteit.
Kerncentrales

Kerncentrales zijn krachtige eenheden die nagenoeg continu stroom produceren. Door de kernenergie gaan we stoom op een hoge temperatuur creëren, deze stoom gaat een turbine in werking zetten die elektrische stroom gaat leveren. Aan het eind van de brandstofcyclus ontstaat er radioactief afval waardoor kerncentrales niet zo milieuvriendelijk zijn.

Klassiek thermische centrales
De meeste thermische centrales kunnen zowel aardgas, steenkool als aardolie stoken. Enkele gebruiken ook industriële restgassen -zoals hoogovengas - of biomassa. Sommige centrales produceren alleen stoom.
Spaarbekkencentrales
Een spaarbekkencentrale slaat als het ware tijdelijk energie op: ze pompt water naar een hooggelegen waterbekken om het later te gebruiken om elektriciteit te produceren. Het oppompen gebeurt meestal ’s nachts met goedkope stroom uit andere centrales. Bij een plotse vraag stroomt het opgepompte water terug naar beneden langs een turbine-alternator. Binnen enkele minuten komt er zo een enorm potentieel vrij.
Windenergie
Windturbines staan in een windturbinepark op plaatsen met gunstige windsnelheden. Ze zijn erg milieuvriendelijk maar werken niet altijd: bij te weinig maar ook bij te veel wind, staan ze stil.
Gasturbines
Dergelijke productie-eenheden worden ingezet om plotse pieken in het verbruik op te vangen. Deze eenheden kunnen zeer snel opstarten, maar hebben een laag energierendement.
Waterkrachtcentrales
Hydraulische centrales gebruiken stromend of neerstortend water om de turbine in beweging te brengen. Ze bevinden zich op stromen en rivieren, met al dan niet een kunstmatige dam. Het verval en het debiet van de stroom zijn bepalend voor de werking.

van centrales

Geothermische energie[bewerken]

Aardwarmte of geothermische energie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs.

Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardwarmte

Onderstaand stukje (vanaf artikelpagina) is noch encyclopedisch noch specifiek genoeg voor elektriciteitscentrale. Misschien dat er elders een (bewerkte) variant kan komen, maar hier past het niet. - B.E. Moeial 31 jul 2006 22:43 (CEST)

==Eisen te stellen aan de levering van elektriciteit==

Er zijn drie belangrijke eisen die aan de opwekking en de levering van elektriciteit moeten worden gesteld.

'''Eis 1: Het vermogen moet steeds groot genoeg zijn om aan de vraag te kunnen voldoen!''' 

Er moet steeds voldoende vermogen aanwezig zijn, dus moet er reservevermogen voorhanden zijn. In Nederland beschikt men over een reservermogen van circa 26 %.Dit vermogen moet er gewoon zijn om bij uitval of onderhoud van een centrale toch steeds aan de vraag te kunnen voldoen. 
Hoe wordt nu de grootte van het vermogen bepaald? Er zijn vele factoren, zoals: jaargetijde, elke dag hoge en minder hoge belastingen, de maandag met zijn pieken, buitengewone gebeurtenissen en een geleidelijke toename van het vermogen van ca 3%/jaar. De hoogste landelijke belasting valt meestal in de decembermaand en schommelt momenteel rond de 15.000 MW.
De laatste jaren verschuift de hoogste landelijke belasting langzaam naar de zomer. Dit komt door de talrijke airconditioningsapparaten die flinke vermogens opnemen. 

'''Eis 2: De levering van elektriciteit mag niet worden onderbroken!'''

Als de levering van elektriciteit niet mag worden onderbroken, moet dus de betrouwbaarheid hoog zijn. Dit houdt het volgende in:

▪ Goede kwaliteit van de bedrijfsmiddelen → goed onderhoud en vernieuwingen aanbrengen.

▪ Training van het personeel → laatste stand van de techniek bijhouden

▪ Koppeling van de provincies en landelijke koppeling → energie-uitwisseling en oplossen van problemen
 
▪ Internationale koppeling → vooral van belang voor energie-uitwisseling en bij storingen

▪ Dubbele circuits → vooral van belang voor onderhoud en bij calamiteiten

▪ Voldoende reservevermogen → in Nederland ca 26 %

▪ Adequate beveiligingsmiddelen → goed onderhoud hiervan nodig en moderne middelen gebruiken

'''Eis 3: De kwaliteit van het product moet goed zijn!''' 

Om de kwaliteit van het product goed te houden, moet aan het volgende aandacht worden besteed:

▪ Kwaliteit van de bedrijfsspanning → weinig afwijkingen van de nominale waarde, dus niet te hoog en niet te laag, anders ontstaan er problemen. De elektriciteitsbedrijven zijn daar verantwoordelijk voor.

▪ Geringe afwijking van de 50 Hz → te hoge of te lage frequentie geeft problemen met transformatoren, met motoren, met klokken. Door internationale koppeling is er één frequentie van 50 Hz in Europa.In Laufenburg (Zwitserland) wordt de frequentie van 50 Hz aangehouden door onderlinge regeling.

▪ Weinig of geen afwijking van de sinusvorm door hogere harmonischen → dit zijn veelvouden van de netfrequentie van 50 Hz. Bronnen van hogere harmonischen zijn bijvoorbeeld TV-toestellen en de vermogenselektronica.