Overleg:Icoon (religieuze kunst)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hier moet duidelijk nog heel wat werk verzet worden. We doen ons best... Het is wachten op interessante bijdragen. Het rubriekje aankooptips voor mensen die iconen willen kopen kan hier natuurlijk niet blijven staan, hoe goed bedoeld ook: daar is een encyclopedie niet voor! Vasilij 23 sep 2007 10:33 (CEST)

  • Ook het rubriekje "veel voorkomende afbeeldingen" heb ik geschrapt. Het is m.i. nietszeggend. Wat en wie vaker en minder vaak afgebeeld worden op iconen voegt niets toe aan het begrip van iconen. Vasilij 4 okt 2007 21:04 (CEST)

Wijzigingen in de tekst, gebruik van terminologie[bewerken]

Maria?

In een artikel dat over iconen gaat is Moeder Gods zonder meer de juiste en enig adequate benaming. Het zou genoegzaam bekend moeten zijn dat Ze in de oosterse orthodoxie niet Maria wordt genoemd.

In een overleg met een andere gebruiker heb ik al eens gezegd:

Helaas worden Russisch-orthodoxe realia nog steeds maar al te vaak vertaald alsof ze rooms-katholieke realia zijn. Niet alleen is dat onjuist, die RK terminologie heeft ook haar eigen connotaties en associatieketen - met alle respect voor de rooms-katholieke kerk. Deze kwestie zal in deze tijd van religieuze onverschilligheid en onwetendheid niet bij iedereen even sterk spelen, maar ik ben desalniettemin tegen nivellering uit consideratie met een slecht of zelfs ongeïnformeerde of ongeïnteresseerde meerderheid. Zo spreekt men in de Oosterse orthodoxie nooit over "Maria," maar over de "Moeder Gods" of hooguit "Maagd Maria."

Alleen relevante wijzigingen

Verbeteringen in een tekst zijn uiteraard altijd welkom - welk weldenkend mens kan iets hebben tegen redigeren? Ik vraag me alleen af of alle door Odilia aangebrachte wijzingen (31.01.08) allemaal even relevant en zinvol zijn. Het gaat vaak alleen om stilistische bijzonderheden, niet om de inhoud. Dat maakt dat veel wijzigingen arbitrair en feitelijk onnodig zijn. Een en ander heb ik daarom teruggedraaid. In het vervolg graag iets meer terughoudendheid betrachten bij het aanbrengen van wijzigingen.

Het aandacht vestigen op tentoonstellingen e.d. is waarschijnlijk goed bedoeld, maar annonces horen niet thuis in een encyclopedisch artikel. Verwijderd. Vasilij 1 feb 2008 13:53 (CET)

Alleen relevante wijzigingen ???

Beste Vasilij,

Wat mij ten zeerste stoort in vele Wikepedia-artikelen zijn de ronduit afschuwelijke zinsconstructies, met volzinnen aan elkaar gerijgd zonder de minste leestekens. Wanneer ik een artikel opzoek over een onderwerp, dat mij interesseert, wil ik dat artikel op een aangename, vlotte manier kunnen lezen. Naar ik mag hopen ben ik daarin niet alleen.

De recent aangebrachte wijzigingen in de reeks artikelen over iconen alsook het inlassen van illustraties passen in dit kader. Ik ben dan ook ten zeerste verwonderd dat je van mening bent dat "veel wijzigingen arbitrair en feitelijk onnodig zijn".

Mijns inziens zijn de teksten alleen maar klaarder en vlotter leesbaar geworden. Ik begrijp dan ook niet wat je bedoelt met "graag iets meer terughoudendheid betrachten bij het aanbrengen van wijzigingen". Er zijn geen wijzigingen qua inhoud aangebracht; alleen de leesbaarheid is verbeterd. Odilia


  • Dag Odilia,

Ik ben zelf filoloog, dus mij stoort in Wikipedia óók een en ander; op dat punt kan ik het alleen maar hartgrondig met je eens zijn en ben je wat je wensen betreft zeker de enige niet.

Ik maak juist wél gebruik van leestekens en probeer fatsoenlijk Nederlands te schrijven. Zoals de bewerkingsgeschiedenis laat zien, heb ik een fiks aandeel gehad in het opknappen en uitbreiden van dit artikel. Bij mijn weten is het Nederlands dat daarin gebezigd wordt/werd niet dusdanig slecht of onleesbaar, dat het ronduit zou schreeuwen om vereenvoudiging. Met alle respect, Odilia, maar dat vind ik een overdreven voorstelling van zaken. Zeker, de percepties van wat goed en helder Nederlands is lopen nogal uiteen. Het taalgebruik, gebezigd in een encyclopedie verschilt m.i. van pakkende, vlot geschreven "aangenaam lezende" reclameteksten en ik vermag niet te zien wat daar zo afkeurenswaardig aan is. Een beetje stijl en niveau mogen van mij wel - en ik denk dat ik daarin ook niet alleen sta.

Zoals ik al zei, heb ik er niets tegen dat teksten - ook die van mij - door anderen geredigeerd worden. Een aantal aanpassingen van jou is zonder meer te kenschetsen als verbeteringen en daarvoor mijn oprechte dank. Maar een aantal van jouw ingrepen kan ik alleen maar klassificeren als stilistisch (en daarmee zijn ze m.i. ook persoonlijk gekleurd en daarmee arbitrair) - en dat hoeft niet per se iets met leesbaarheid te maken te hebben. Of een schets nou "aangebracht" of "gemaakt" wordt - was de variant met "aangebracht" dan niet vlot leesbaar? Dat vermag ik niet te zien. Dit nog los van het feit dat een schets aanbrengen (dit veronderstelt een oppervlak waarop iets aangebracht wordt) niet hetzelfde is als een schets maken (dat is veel abstracter).

Ik denk dat we elkaar dáárom niet begrijpen, omdat wat jij "beter leesbaar maken" noemt door mij wordt aangezien voor zuiver stilistische ingrepen. Desaltniettemin blijven redigerende lezers - ook jij, Odilia - van harte welkom. Ik wil me geenszins confronterend opstellen en vertrouw op wederzijds respect en goede wil. Met vriendelijke groet, Vasilij 1 feb 2008 18:13 (CET)

Illustraties[bewerken]

Naar mijn mening is het wenselijk en ook logisch in dit artikel alleen afbeeldingen van díe iconen op te nemen, die van hoogstaand gehalte zijn (daarover bestaat zeker enige consensus) en die daarmee eveneens representatief zijn. Ik ben dus tegen het opnemen van allerhande illustraties onder het motto "Oh kijk, dit is ook een icoon, die kan er ook nog wel bij." Nee, zo werkt dat niet. Alleen chrestomatische illustraties zijn hier op hun plaats. Als je een boek over wijnen schrijft, ga je ook praten over interessante wijnen en grand crus - niet over de huiswijn van de supermarkt om de hoek. Vasilij 17 jun 2008 06:05 (CEST)

icoon buiten de Grieks Orthodoxe Kathedraal in Houston, Texas.

Hoort deze illustratie in dit artikel? Volgens mij is dit een mozaïek en geen icoon. Odilia 17juni 2008

Ja Odilia, je hebt helemaal gelijk: dit is een mozaïek en geen icoon. Bovendien, als er al illustraties van mozaïeken in het artikel moeten staan, dan is er waarachtig wel iets interessanters te vinden. Ik stel daarom voor deze illustratie te verwijderen. Vasilij 17 jun 2008 15:38 (CEST)


emulsie[bewerken]

  • Tempera is een verfsoort bestaande uit een emulsie met kleurpigment. Bron: wikipedia.

Als er in het artikel voor tempera als uitleg staat: (een verf, bestaande uit een emulsie van eidooier, water, wijnazijn en pigmenten van minerale oorsprong), dan lijkt het of emulsie "mengsel" betekent. Maar emulsie betekent dat twee normalerwijze niet mengbare vloeistoffen, in dit geval het water uit de eidooier en de olie-achtige bestanddelen uit de eidooier, in een vaste, stabiele menging worden aangetroffen. De eidooier is de emulsie waar het over gaat. Dus "mengsel" was geen slechte optie, en emulsie was mijns inziens niet de beste manier om een verfstof aan te duiden, die dank zij het feit dat de eidooier een emulsie is, gemengd kan worden met water (dat er later weer uit verdampt) terwijl de olie-achtige bestanddelen de pigmentdeeltjes aan elkaar binden. Zodoende heb ik de tekst veranderd. Heraklion