Overleg:Julius Civilis

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hij zou ongetwijfeld hetzelfde lot hebben ondergaan als zijn broer als Galba Nero niet als keizer had opgevolgd. Civilis werd vrijgesproken en keerde terug naar het gebied van de Neder-Rijn. Ondanks zijn vrijlating was hij een verbitterde man en zwoer de dood van zijn broer te wreken.

Betekent dit dat Julius de broer van Galba was en deze vermoord werd? Erg duidelijk is dit niet
Nee, Civilis' broer Paulus werd op bevel van keizer Nero vermoord (terecht gesteld). Civilis werd gered omdat Nero dood ging en opgevolgd werd door een andere Romein, namelijk Galba. "Of their chieftains two outshone the rest. These were Julius Paulus and Julius Civilis, both of royal stock. Paulus had been executed by Fonteius Capito on a false charge of rebellion. On the same occasion Civilis was sent in chains to Nero. Galba, however, set him free (...)." Tacitus Historiae IV 13. 81.69.118.154 6 aug 2007 13:05 (CEST)

Ik weet dat Wikipedia lemmata door iedereen aangepast mogen worden, maar de manier waarop dit lemma in de loop der tijd is verhaspeld stemt me niet blij! Als ik tijd heb zal ik het herschrijven. Dit kan zo niet. Douglas 29 aug 2006 19:42 (CEST)

Als er herschreven word, wil dan iemand even toevoegen dat Civilis maar een oog had, dat is wel een leuk historisch feitje dacht ik. "He was, indeed, far cleverer than most barbarians, and professed to be a second Sertorius or Hannibal, because they all three had the same physical defect." Tacitus Historiae IV 13. 81.69.118.154 6 aug 2007 13:05 (CEST)

Tegenaanval Romeinen[bewerken]

De passage "Cerialis besloot vervolgens het kernland van de Bataven aan te vallen en plunderde wat nu de Betuwe is" lijkt mij niet correct. De Betuwe maakte immers deel uit van het Romeinse Rijk en vormde niet het kernland van de Bataven. Civillis vreesde juist dat het veertiende legioen, geassisteerd door de Britannische vloot, de Bataven zou komen teisteren aan de zijde waar zij door de Oceaan worden omspoeld. Dit impliceert dat Westfriesland toen het kernland van de Bataven was. Zie mijn theorie over de locatie van de Bataafse stam: http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Bataven

F.N.H., 3 januari 2009.

Beste F.N. Heinius u beschrijft een zeer interessante theorie, ook bij het onderdeel bataven. Ik vrees echter dat uw theorie niet in het artikel kan worden overgenomen, omdat in de regels voor Wikipedia expliciet vermeld staat dat eigen onderzoek niet in deze encyclopedie thuishoort. Mocht u bronnen hebben die uw theorie bevestigen, dan is het uiteraard een ander zaak. Mvg en wees niet bang de editknop te beroeren - Rododendron 5 jan 2009 18:09 (CET)
PS Mijn complimenten voor uw fraaie site: [1]

De aangehaalde site is niet van mij, sorry. Mijn bron voor bovenstaande passage (Betuwe onjuist) is Tacitus, Historiae, boek IV, hoofdstuk 79.

Ben jij Berden de Vries? Mei freonlike groetnis!
Ah een vergissing mijnerzijds. ik vermoedde dat u de auteur van de site was omdat uw naam prominent bovenaan die site stond vermeld. Ik zie dat u bronnen heeft voor uw beweringen. Ik ben geen specialist op dit gebied en kan dus niet beoordelen of uw beweringen in het artikel thuishoren. Maar als u denkt dat ze erin thuishoren pas dan gerust het artikel aan inclusief de bronvermelding. Of ik Berden de Vries ben? Daar kan ik u niets over vertellen aangezien ik hier werk onder een nickname. Ik ben in ieder geval wel de auteur van het artikel Berden de Vries. Mei freonlike groetnis Rododendron 6 jan 2009 18:26 (CET)

Ok Nick, hierbij dan mijn tekstvoorstel: "Cerialis besloot vervolgens de Bataven aan te vallen en plunderde hun woongebied gelegen tussen de riviergrenzen Rijn-Vecht-IJ en Rijn-IJssel-Vliestroom."

Beste Heinsius, zo op het eerste gezicht ziet het er goed uit voor mij als leek, al heb ik wat moeite om precies een beeld te krijgen waar dit precies zou zijn, ook omdat de loop van de moderne rivieren veranderd is. Misschien kunt u iets toevoegen als "dit is het gebied tussen de huidige plaatsen X en Y? groet Rododendron 8 jan 2009 12:06 (CET)
Oh ja, u kunt natuurlijk editten zonder in de loggen, maar een account is zo gemaakt natuurlijk. U kunt ondertekenen met 4 tildes: Rododendron (dit zijn er dus drie). Rododendron 8 jan 2009 12:06 (CET)

Hmmm lastig. Nomaden laten zich niet zo eenvoudig vangen in X en Y coördinaten. Ik zou zeggen dat we ze aanvankelijk moeten zoeken op de Veluwe op grond van Civilis’ eerste uitvalsplaats Arnhem en de naam van het gelijknamige buurtschap naast Bato’s Erf. Later moet men noordelijker gevlucht zijn. Civilis is beducht dat hij vanuit zee denkelijk in de rug wordt aangevallen door Cerialis wat ik zou lokaliseren als de kop van Noordholland. Het Bataveneiland lag in de verste verte beslist nergens bij zee. In dit woongebied worden de Kaninefaten en Marsacen genoemd. Eerstgenoemde stam verbleef rond Kennemerland westelijk van Velsen en laatstgenoemde plaats ik op het eiland Marken. Hier tussenin zou ik de Bataven dan situeren en dan oostelijk van de Nauerna; wat een authentieke Romeinse naam lijkt. De Nabalia stroomde langs Velsen op grond van het nautische scheepskamp castra Navalia dat rond Velsen lag bij de Velsertunnel. Het Valia leeft als Velsen voort en het eerste element staat voor de nautische functie van het kamp. De beroemde brug is wellicht de afgebroken havendam die archeologen wel kunnen aanwijzen boven de Velsertunnel. Medemblik was nadien het centrum van de Friese Bataven. De Friese koning Radbo kreeg in Medemblik een kasteel van Floris V. De naam Medemblik is afgeleid van de Middenleek. Deze rivier is opgegaan in het IJsselmeer en stroomde van de oude haven in Medemblik langs Stavoren en Sneek naar de Middelzee in Friesland tot de haven van Mariëngaarde, nu Hallum. De Griek Ptolemeus noemt een ingang vanaf de Vliestroom naar de Middelzee onder de naam Mediolanû. De Middelweg bij Stavoren verwijst nu nog naar deze oude ingang die oorspronkelijk dichter bij Medemblik lag. De Romeinen gebruikten de vaarroute om hun reis naar Germanië te verkorten. Van der Aa meldt dat de inwoners van Medemblik de Zuiderzee in 1844 nog veelal Middelzee noemen en dat het de oudste stad van Westfriesland is.

Na analyse van alle plaatsen en buurtschappen in Westfriesland kom ik tot de conclusie dat de Bataafse stam zich waarschijnlijk vestigde in de plaats “Beets”. De naam komt het dichtst in de buurt van het “Baetes” uit Bato’s Erf en de naam Veluwe was reeds uitgedeeld. De vestigingsplaats lag aan een inham van het Beemstermeer waardoor men Romeinen en andere indringers over water vroegtijds zag aankomen. De Canninefaten en Marsacen vormden beschermingsbuffers. Volgens Van der Aa was Beets een oud dorp, dat al vroeg vrij aanzienlijk was. Vroeger stond er een hofstad genaamd Hoger-Beets, ook wel Huis-Ter-Beets geheten. De trieste naam “Vrouwenverdriet” van het buurtschap naast “Nauerna” deed mij nog een moment sidderen bij de gedachte dat de Bataafse stam het niet gered zou hebben. Maar op oude kaarten staat bij deze streek gelukkig Kennemerland vermeld. Dit is zeker plausibel aangezien de Kanninefaten als volk ten westen van de Vecht-IJ-Nauerna grens verbleven. De wenende vrouwen die hun man verloren, mogelijk tijdens de veldslag bij Baduhenna, behoorden dan waarschijnlijk tot de Canninefaten stam. De traditionele verklaring voor deze naam -dat er een herberg lag- vind ik niet plausibel. Herbergen waren overal te vinden en nergens komt de treurige naam voor.

Met vriendelijke groet,

F.N.H., 10 januari 2009.

Samenzwering heilig bos[bewerken]

Julius Civillis riep zijn beste Bataven bijeen in Heiloo. Tacitus 4.14.2.

F.N.H., 31 mei 2009.