Overleg:Kathedraal van Durham

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Niet vertaald kon worden de bouwtechnische specificaties. Deze luiden:

 • The building is notable for the ribbed vault of the nave roof, with pointed transverse arches supported on relatively slender composite piers alternated with massive drum columns, and flying buttresses or lateral abutments concealed within the triforium over the aisles. These features appear to be precursors of the Gothic architecture of Northern France a few decades later, doubtless due to the Norman stonemasons responsible, although the building is considered Romanesque overall. It was the skilled use of the pointed arch and ribbed vault which made it possible to cover far more elaborate and complicated ground plans than hitherto. The buttressing made it possible both to build taller buildings and to open up the intervening wall spaces to create larger windows.
 • Ceescamel 7 jul 2008 13:03 (CEST)

Het gebouw is opmerkelijk vanwege zijn geribbelde kluis van het schipdak, met gerichte transversale bogen die op vrij slanke samengestelde pijlers worden ondersteund die met massieve trommelkolommen worden afgewisseld, en met een luchtboog of zijsteunpunten naar het triforium over de doorgangen worden verborgen. Deze eigenschappen schijnen voorlopers van de Gotische architectuur van Noordelijk Frankrijk te zijn, hoewel het gebouw als Romaanse algemeen wordt beschouwd. Het was het bekwame gebruik van de gerichte boog en de geribbelde kluis die het mogelijk maakten om veel gedetailleerdere en ingewikkelde plattegronden te maken. Het steunen maakte het mogelijk zowel om langere gebouwen te bouwen als de tussenliggende muurruimten open te stellen om grotere vensters te creëren. 7 jul 2008 15:48 (CEST)

Aan babelvissen heeft niemand wat, hier een wat serieuzere poging (hoewel ook ik geen expert ben):
Het gebouw is opmerkelijk vanwege de kruisribgewelven in het dak van het schip, met spitse diagonaalribben die steunen op relatief ranke pijlers van verschillend materiaal, afgewisseld met massieve ronde zuilen, en luchtbogen op laterale sokkels die verborgen zijn in het triforium boven de zijbeuken. Deze kenmerken zijn waarschijnlijk de verdienste van de Normandische metselaars die aan de kathedraal werkten, en gelden als voorlopers van de Noord-Franse gotische architectuur die een aantal decennia later doorbrak, hoewel het kerkgebouw over het algemeen als romaans beschouwd wordt. Door de slimme toepassing van spitsbogen een kruisribgewelven kon men een veel ingewikkeldere plattegrond uitwerken dan met oudere technieken het geval was. Steunberen maakten het mogelijk het gebouw hoger te maken en bovendien grotere ramen in de tussengelegen muren te scheppen.
Jörgen? ! 7 jul 2008 15:52 (CEST)
In aanvulling op Xybois vertaling: "transverse arches" zijn gordelbogen en "composite piers" bundelpijlers. cicero 7 jul 2008 18:45 (CEST)
Complimenten voor die vertaling. Een paar kleine puntjes. In plaats van het wat dubbelzinnige over het algemeen is wellicht als geheel beter. Liever plattegronden dan een plattegrond: het gaat om varianten/variaties. Skilled is toch eerder bekwaam dan slim. elaborated and complicated: ingewikkelder en complexer (het zijn geen synoniemen!) Een stonemason is eigenlijk een steenhouwer.
Al dit gevierkantecentimeter van mij doet aan de kwaliteit van de vertaling overigens niets af: met name bewondering voor het overzetten van de technische termen. Vriendelijke groet, Bessel Dekker 10 jul 2008 01:59 (CEST)
Dan krijg je ongeveer deze vertaling, waarbij ik af en toe geprobeerd heb om de bedoeling van de oorspronkelijke tekst te doorgronden:
Het gebouw is opmerkelijk vanwege de kruisribgewelven in het dak van het schip, met spitse gordelbogen die steunen op relatief ranke bundelpijlers van verschillend materiaal, afgewisseld met massieve ronde zuilen, en luchtbogen op sokkels aan de zijkanten, die verborgen zijn in het triforium boven de zijbeuken. Deze constructies zijn waarschijnlijk de verdienste van de Normandische steenhouwers die aan de kathedraal werkten. Hoewel het gebouw als geheel als romaans beschouwd wordt, geldt de kerk als voorloper van de Noord-Franse gotische architectuur die een aantal decennia later doorbrak. Door de toepassing van spitsbogen en kruisribgewelven kon het kerkgebouw een ingewikkeldere en meer complexe plattegrond krijgen dan met oudere technieken het geval was. Steunberen maakten het mogelijk het gebouw hoger te maken en bovendien grotere ramen in de tussengelegen muren te plaatsen.
Zoiets? Paul-MD 10 jul 2008 02:21 (CEST)
 • Het wordt mooi! En tóch een paar opmerkinkjes: dat van die plattegronden, dat staat er anders. Een plattegrond was een ingewikkeld geheel, steeds variërend. Het nieuwe bouwen (ahem) maakte ingewikkelder plattegronden mogelijk, niet alleen voor dit gebouw, dat ook beter niet genoemd kan worden, conform het origineel. Liever: Door de toepassing van spitsbogen en kruisribgewelven werden ingewikkelder en meer complexe plattegronden mogelijk.
 • Bij nader inzien vind ik de verdienste van te stellig. Er staat eigenlijk: te danken aan (desgewenst een constructie met danken wij aan), wat minder uitgesproken is, maar getrouwer aan het Engels.
 • De link zou ik veranderen in Noord-Franse vroeggotiek. (Helaas lijkt dieplinken niet mogelijk.)
 • Dit wordt een hele workshop! Vriendelijke groet, Bessel Dekker 10 jul 2008 02:59 (CEST)

Nieuwe vertaling[bewerken]

Toevallig vond ik de vertaaloproep en, met respect voor mijn voorgangers, ik meende er nog mogelijkheden in te zien:

 • Plattegrond (een stuk papier) zie ik graag vervangen door grondplan (jargon)
 • De lange eerste zin kan in het engels net wel, maar in onze toch wat omslachtiger taal net niet, vind ik.
 • Noch metselaar noch steenhouwer omschrijft de Middeleeuwse bouwers goed. Zij trokken rond in groepen die van samenstelling konden wisselen, maar toch vrij stabiel waren, en zich soms meerdere jaren achtereen gedurende de zomermaanden vestigden hij hun bouwplaats. Onderling zorgde men ervoor dat in de groep alle nodige ervaring beschikbaar was, en hoewel velen een specialiteit hadden, konden allen uiteenlopend werk doen. Hoe jammer ook van het mooie woord steenhouwer, ik opteer voor het neutrale 'bouwlieden'.
 • In tegenstelling tot bijvoorbeeld boekvertalingen is het hier vergeeflijk om informatie toe te voegen. Daar wilde ik gebruik van maken om een lopende tekst te maken.
 • De vertalingen volgen nog te veel de engelse zinnen.
 • Dieplinken is tot op zekere hoogte mogelijk, met de constructie: Gotiek#Vroeggotiek|gotische architectuur

Dit is dan mijn versie:

Het gebouw is opmerkelijk vanwege de kruisribgewelven in het dak van het schip. Afwisselend steunen hun spitse gordelbogen op relatief ranke bundelpijlers van verschillend materiaal en op massieve ronde zuilen, terwijl, verborgen in de triforia boven de zijbeuken, de luchtbogen rusten op sokkels aan de zijkanten. Hoewel de kerk als geheel nog romaans is, geldt deze constructie, die toegeschreven kan worden aan de Normandische bouwlieden, als een voorloper van de Noord-Franse gotische architectuur die een aantal decennia later doorbrak. De spitsbogen en de kruisribgewelven maakten een verfijnder en meer complex grondplan mogelijk dan de oudere technieken, en het gebruik van steunberen bevrijdde de muren van hun dragende taak. Dat maakte een hogere en lichtere bouw mogelijk met grotere ramen, eveneens kenmerken die vooruitwijzen naar de gotische stijl.

Bertux 12 jul 2008 13:40 (CEST)

Bouwlieden lijkt mij prima, het enkelvoudige grondplan onjuist, de eerste zin niét te lang, en toegeschreven kan worden aan een ongewenste betekenisverandering. Verder kan het wat mij betreft, aan Ceescamel worden overgelaten te zien wat hij met deze hele discussie doet: veel succes ermee. Vriendelijke groet, Bessel Dekker 12 jul 2008 17:25 (CEST)

"van verschillend materiaal" staat volgens mij niet in de Engelse tekst ("composite pier" is bundelpijler) en zou dus weggelaten moeten worden. Dit geldt ook voor de vertalingen boven dit kopje. cicero 12 jul 2008 23:51 (CEST)
verschillend materiaal doorgehaald; @Bessel: volgens mijn taalgevoel zit 'toegeschreven aan juist zeer dicht bij de engelse betekenis van 'doubtless due to'; hooguit zou er nog het woord waarschijnlijk of hoogstwaarschijnlijk ingevoegd kunnen worden; maar inderdaad, dit zijn oude koeien. Bertux 23 jul 2008 10:14 (CEST)

sectie 17e eeuw onduidelijk[bewerken]

De sectie over de 17e eeuw is onhelder; bedoeld wordt waarschijnlijk niet dat de kerk gesloopt werd, maar dat van de houten delen van het kerkinterieur weinig of niets overbleef. En die klok, is dat een luiklok, een wijzerklok of nog iets anders? Bertux 23 jul 2008 10:14 (CEST)


Iedereen hartelijk dank voor je aangeleverde teksten. Mijn kennis van kerk, architectuur en de combinatie is te gering om van bovenstaande de juiste invalshoek te kiezen. Wellicht dat één van de schrijvers het artikel wil vervolmaken? Alvast bedankt, Ceescamel 23 jul 2008 11:12 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Kathedraal van Durham. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 21 jul 2017 12:17 (CEST)