Overleg:Manuel Quezon

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Fairytale bookmark.png Kwaliteitsbeoordeling

Quezón vs. Quezon[bewerken]

In de bronnen zie ik Quezon toch echt overal zonder streepje.

So do we see José Rizal’s name written without the acute mark almost everywhere, particularly in English. This does not make the practice correct, though. The same applies to Quezón’s name which, along with José, is Spanish.
I feel that the most appropriate way to write a persons name is, the way it is written by the person itself. This is also what is common here on the Dutch Wikipedia. An exception to this is when a person was known under a different name in Dutch (for example: The portugese explorer Fernão de Magalhães, who was and is known in The Netherlands as Ferdinand Magellaan. From what I have read in literature about Quezon, I understand that he, and his countrymen wrote and write his name without the acute mark. I understand that the origin lies in the Spanish language, but there are more examples of people who's name is written differently in time. I feel it is a little bit arrogant to change the name to Quezón, if this is not practice in the Philippines itself and would like to ask you not to do this on the Dutch wikipedia, except if you can convince me that Quezon himself wrote his name that way. Magalhães 8 aug 2005 09:44 (CEST)

Voorganger[bewerken]

Volgens mij klopt de voorganger niet, die verwijst naar een president die geen opvolger had en al opstapte in 1901. Emiel 20 mei 2006 18:45 (CEST)

(voor de archieven vijf jaar na dato een antwoord) Aguinaldo stapte niet op, maar werd in 1901 door de Amerikanen gevangen genomen. Quezon wordt in de Filipijnse zeer algemeen gezien als tweede Filipijnse president en als zodanig is zijn voorganger Emilio Aguinaldo. Dat dit niet opeenvolgende tijdsvakken zijn doet verder niet ter zake. In de tussenliggende periode werden de Filipijnen op koloniale wijze door de Amerikanen bestuurd. Magalhães (overleg) 20 okt 2011 16:03 (CEST)

Checklist voor schrijfwedstrijd[bewerken]

Laatst bijgewerkt: niet bekend Beoordeling en opmerkingen
A: Titel Manuel Quezon
A1. Is de titel correct? Ja. De naam van de man was Manuel Quezon (zonder accentteken)
A2. Zijn er goede redirects of doorverwijspagina's aanwezig voor logische alternatieve titels? Ja. Zijn middelste naam staat vermeldt in de inleiding en de infobox
B: Inleiding
B1. Geeft de eerste zin een goede omschrijving van het onderwerp? Ja. De zin geeft heel beknopt aan wie Quezon was en bevat de gebruikelijke biografische data
B2. Worden de belangrijkste gegevens over het onderwerp vermeld? Ja. De inleiding geeft de meest belangrijke feiten uit zijn carriere weer.
B3. Worden de relevantie en de context van het onderwerp voldoende duidelijk? Ja. Belangrijke functies en wapenfeiten van de man staan genoemd en worden beknopt toegelicht indien nodig.
B4. Bevat de inleiding niet te veel details? Nee. Er staan geen details in, die weggelaten kunnen worden zonder dat de inleiding onduidelijker wordt of relevante info verloren gaat.
C: Inhoud
C1. Worden alle relevante gegevens genoemd? Ja. Alle relevante onderwerpen zijn behandeld. Van zijn presidentschap is een selectie gemaakt (op basis van bronnen)
C2. Ontbreken relevante of encyclopedische details? Nee. Diverse details en achtergrondverhalen zijn al weggelaten. De resterende tekst geeft m.i. een goed beeld van de man Quezon en zijn achtergrond.
C3. Zijn alle gegevens verifieerbaar? Ja. Alle gegevens waar geen specifieke bron bij staat vermeld is in meerdere of alle van de genoemde boeken terug te vinden.
C4. Worden er geen uitspraken gedaan die feitelijk onjuist zijn? Ja. Alle feiten zijn gecontroleerd middels diverse bronnen indien er geen specifieke referentie bij staat.
C5. Is het artikel vanuit neutraal standpunt geschreven? Ja. In het artikel wordt de persoon en politicus Quezon feitelijk beschreven. Waarde-oordelen of politieke analyses worden daarbij vermeden. Bovendien is ook aandacht voor kritiek op zijn manier van regeren.
C6. Is er geen onwenselijke promotie van standpunten, personen, producten, bedrijven, instellingen, etc. opgenomen? Nee. Er wordt geen promotie gemaakt.
C7. Voldoet het artikel aan het principe van geen origineel onderzoek? Ja. Alle informatie komt uit de geraadpleegde (auto)biografieën.
C8. Is het artikel begrijpelijk voor de geïnteresseerde leek? Ja. Er wordt voldoende over de achtergronden geschreven (of doorgelinkt naar andere artikelen) zonder daarbij tot in te veel detail de Filipijnse politiek en samenleving te beschrijven.
C9. Worden er geen auteursrechten geschonden? Nee. Er zijn geen teksten lettelijk overgenomen of vertaald vanuit de bronnen.
D: Indeling en vormgeving
D1. Is de opbouw van het artikel logisch? Ja. De opbouw is chronologisch. Bij het stuk over zijn presidentschap worden enkele doorelkaar lopende zaken gebundeld per kopje, ten behoeve van de duidelijkheid, maar wel per termijn.
D2. Zijn er voldoende kopjes en subkopjes? Ja. Het artikel is opgedeeld in voldoende kopjes en subkopjes, zonder dat teksten onder een kopje te lang of te kort worden.
D3. Zijn de alinea's niet te lang? Nee. Er zijn geen te lange alinea's meer in het artikel.
D4. Ziet het artikel er netjes en overzichtelijk uit bij de meest gebruikte browserinstellingen? Ja. In diverse versies van IE en in Firefox en Chrome ziet het artikel er prima uit.
E: Taalgebruik
E1. Bevat het artikel nog typefouten of spelfouten? Nee, niet voor zover ik weet. Spellingcheck gedaan en diverse malen langsgelopen
E2. Klopt de grammatica? Nee, niet voor zover ik weet. Grammaticacheck gedaan en diverse malen langsgelopen
E3. Bevat het artikel geen te lange zinnen? Nee. Lange zinnen zijn ingekort
E4. Is er zoveel mogelijk gebruikgemaakt van gangbare Nederlandstalige begrippen? Ja. Alleen in gevallen waar geen goede Nederlandse equivalent of vertaling voor is, wordt de lokale (Engelse) term gebruikt.
E5. Worden moeilijke begrippen toegelicht? Ja. In principe zou uit de context al moeten blijken waar het om gaat. Specifieke termen zijn doorgelinkt.
F: Afbeeldingen  
F1. Zijn er voldoende afbeeldingen? Ja. Er zijn voldoende rechtenvrije plaatjes toegevoegd.
F2. Zijn alle afbeeldingen relevant voor het artikel? Ja. De ingevoegde plaatjes zijn relevant.
F3. Zijn de afbeeldingen duidelijk? Ja. De ingevoegde plaatjes zijn duidelijk.
F4. Geven de bijschriften een goede toelichting op de afbeeldingen? Ja. De plaatjes hebben in alle gevallen bijschriften.
F5. Zijn de afbeeldingen juist geplaatst? Ja. De plaatjes zijn allemaal even groot en allemaal recht.
F6. Is de auteursrechtelijke status van de afbeeldingen in orde? Ja. Het zijn allemaal foto's van commons met een te gebruiken licentie.
G: Overzichten en tabellen
G1. Bevat het artikel niet te veel opsommingen? Er zijn geen grote opsomming
G2. Worden opsommingen in tabelvorm weergegeven? Er zijn geen tabellen
G3. Is de betekenis van de tabellen duidelijk? n.v.t.
G4. Is de vormgeving van de tabellen in orde? n.v.t.
G5. Staat er bovenaan een infobox die de belangrijkste gegevens overzichtelijk maakt? Ja. De infobox is aanwezig en ingevuld
H: Bronnen, referenties en voetnoten
H1. Zijn de bronnen, referenties en/of voetnoten overzichtelijk weergegeven? Ja. Er wordt gebruik gemaakt van het bronnensjabloon.
H2. Is er bronvermelding bij alle citaten en mogelijk controversiële beweringen? Ja. Alle controversiele beweringen hebben bronvermelding. Andere feiten (die in meerdere boeken terug te vinden zijn) niet.
H3. Is bij de bronvermelding duidelijk welke informatie uit welke bron afkomstig is? Ja. De bronvermelding is telkens direct achter de betreffende zin of alinea geplaatst
I: Links  
I1. Bevatten alle belangrijke begrippen interne links? Ja. Alle belangrijke begrippen worden gelinkt. (Omdat het een lang artikel is worden begrippen die meerdere keren langskomen 1x per hoofdstuk gelinkt)
I2. Verwijzen alle interne links naar de juiste artikelen?  
I3. Verwijzen alle rode links naar mogelijk zinvolle artikelen? Ja. Alle rode links zijn enclopedische onderwerpen
I4. Is het artikel op de juiste wijze gecategoriseerd? Ja. Het artikel is opgenomen in alle relevante bestaande categorieen.
I5. Zijn de interwikilinks in orde? Ja. De interwiki's zijn okay.
I6. Wordt het aantal externe links zo veel mogelijk beperkt? Ja. Deze zijn er niet
I7. Werken alle externe links? n.v.t.
J: Bewerkingsgeschiedenis
J1. Wordt het artikel regelmatig bewerkt? alleen door Magalhães
J2. Worden mogelijk controversiële wijzigingen voldoende toegelicht? n.v.t.
J3. Wordt er adequaat gereageerd op discutabele wijzigingen, bewerkingsoorlogen en vandalisme? n.v.t.

artikelen aangemaakt nav dit artikel[bewerken]