Overleg:Nationaliteit

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Wereldbol De voorbeelden en het perspectief in dit artikel behandelen voornamelijk Nederland en geven misschien geen wereldwijd gezichtspunt over het onderwerp weer.
Probeer dit artikel alstublieft te verbeteren aan de hand van deze tips of bediscussieer het probleem op deze overlegpagina.


Identiteitsbewijs verliezen[bewerken]

Wat is dit voor onzin dat iemand zijn staatsburgschap kan verliezen door zijn identitiesbewijs te verliezen. Al je je paspoort kwijt raakt ben je opeens geen Nederlander meer?

Moet veranderd worden in:

Verlies staatsburgerschap door: -Aanname van staatsburgerschap van een ander land -Dienst nemen in een vreemde krijgsmacht, etc.

Verkrijging staatsburgerschap door: -Naturalisatie -Bij geboorte (jus soli of jus sanguinis), etc.

Mooi he, dat wikipedia. Je kan het dus zelf veranderen. Als je dan ook nog de redenen op deze pagina weergeeft, is het helemaal goed. Veel succes verder anoniem met IP:adres: 130.88.187.161 pjetter 10 apr 2005 01:18 (CEST)

Ik denk niet dat de anonieme gebruiker nog terug komt, dus heb ik maar de wijzigingen aangebracht. Emvee 11 sep 2005 14:27 (CEST)

geen jus[bewerken]

het is geen jus maar ius soli, staatsburgerschap van een land omdat je er als kind van vreemdelingen geboren wordt.

geen jus maar ius sanguinis recht van het bloed, door als kind geboren te worden uit één of twee staatsburgers van een staat verwerf je bij geboorte het staatsburgerschap. Er kan door de ouders gekozen worden om niet van zo'n recht gebruik te maken.

Nou, beide manieren van schrijven kunnen correct zijn, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Jus_sanguinis en http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_sanguinis tgeorgescu

verlies staatsburgerschap[bewerken]

hoi, wat verlies door krijgsdienst betreft heb ik het volgende gevonden: sedert 2003 gaat nlschap ook verloren bij vrijwillig in vreemde krijgsdienst gaan van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het koninkrijk/een bondgenoot. in 1985 was deze bepaling afgeschaft, maar werd naar aanleiding van de oorlog in kosovo weer herinvoert. voorwaarde van verlies is, dat betrokkene daardoor niet statenloos wordt. Verder moet sprake van dienst bij een vreemde staat zijn, dienst bij een paramilitaire leger of revolutionair leger blijven wat staatsburgerschap betreft zonder gevolg.

Over verlies van staatsburgerschap door vreemde krijgsdienst doen veel mythes en misvattingen de ronde. Ik heb de juiste wettelijke bepalingen (uit 1892 en 1985) én de redenaties erachter samengevat weergegeven. Robby 15 jun 2007 11:37 (CEST)

uitzonderingen afstandsplicht oorspronkelijke nationaliteit[bewerken]

Bron: http://wetten.overheid.nl Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Dutch_nationality_law Andere bron: http://ind.nl/nl/Images/Ned_worden_0701_tcm5-574.pdf

Geboren op internationaal territorium[bewerken]

Luctor had evolgend etekst toegevoegd:

"Als een vrouw op internationaal territorium bevalt, zoals in een vliegtuig of op een boot, is het lastig om de nationaliteit te bepalen. Als geboorteplaats wordt doorgaans aangegeven Aan boord van de .... De kapitein schrijft de geboorte in het logboek, waarmee de pasgeborene officieel wereldburger is. Vervolgens wordt via de ambassade het kind ingevoegd in de burgerlijke stand van de woonplaats van de ouders. De nationaliteit ligt daarmee nog niet vast. Volgens een oude regel van de Verenigde Naties wordt deze bepaald door de nationaliteit van het voertuig. In theorie zou een kind van Nederlandse ouders, geboren aan boord van een Amerikaans vliegtuig, dus de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Veel landen hebben echter hun eigen regels, waarbij het kind bijvoorbeeld ook de geboorteplaats en nationaliteit krijgt van de eerste luchthaven die het vliegtuig aandoet. Europese landen houden doorgaans de nationaliteit van de moeder aan."

Ik heb dit verwijderd, omdat je dit niet zo stellig kunt beweren. Het toekennen van een nationaliteit is sowieso geen kwestie van de VN, maar van de staat in kwestie en regels kunnen per land sterk verschillen. Aangezien de meeste landen echter het Ius Sanguinis volgen is het geen erg lastige kwestie, omdat een kind - ook al wordt het op internationaal territorium geboren - de nationaliteit van de ouders krijgt. Betreft het een vondeling dan zou het de nationaliteit (zie bijv. de Nederlandse rijkswet) krijgen van de vlaggenstaat (indien geboren op een schip of in een vliegtuig). Een Nederlands kind, geboren op een Amerikaans schip, krijgt maar één nationaliteit - de vondeling/vlaggenregel toepassen zou niet nodig zijn, omdat de nationaliteit al bekend is. Een kind van Nederlandse ouders, geboren óp Amerikaans grondgebied, krijgt daarentegen wél 2 nationaliteiten, omdat Amerika (i.c. de VS) het Ius Soli volgt - maar een schip is geen grondgebied. Robby 15 jun 2007 11:48 (CEST)

Uitzonderingen op verlies van Nederlanderschap bij verkrijgen een andere nationaliteit[bewerken]

Ik heb een vraag over behoud van Nederlanderschap indien nodig is voor het verwerven van eigendom in een vreemd land. Kan de schrijver daarvan een bron daarover aangeven? Het lijkt mijn nammelijk vreemd dat zoeits niet vermeld staat op http://www.minbuza.nl/nl/reizenlanden/nederlanders_in_het_buitenland,nederlanderschap/kunnen_mijn_kinderen_ook_nederlander_worden_als_ikzelf_xweerx_nederlander_wordx.html Tgeorgescu 7 aug 2007 08:07 (CEST)

Ik breng nammelijk zijn/haar competentie niet in twijfel, maar ik wou zeker daarover zijn. Tgeorgescu 7 aug 2007 08:07 (CEST)

Ok, nu moet ik het vraag zelf beantwoorden: Art. 6, lid 1, punt e van Regeling verkrijging en verlies Nederlandeschap. Dit valt nammelijk onder: substantieel financieel nadeel door erfrechten en vermogensrechten enz. verliezen. Tgeorgescu 10 sep 2007 21:18 (CEST)
Tevens, "substantieel financieel nadeel" betekent (in principe) een grotere geldsom dan je inkomen op twee maanden. Zo heb ik het begrepen tijdens mijn naturalisatieprocedure. Tgeorgescu 10 sep 2007 21:20 (CEST)

Een beknopt overzicht van de Nederlandse wetten over nationaliteit(en)[bewerken]

Rijkswet op het Nederlanderschap

art. 7 en 8 (voorwaarden voor optie/naturalisatie)

art. 9, lid 1 (Nederlanderschap verliezen)

art. 9 lid 3 punt d en art. 1 lid 2 (getrouwd zijn/partnerschap met een Nederlander is gelijk aan uitzondering op afstandsverplichting; drie jaar samenwonen met een Nederlander, ook - het wordt gelijkgesteld aan geregistreerd partnerschap)

art. 15 lid 1 punt a (je verliest je Nederlanderschap als je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt); punt c (voor mensen met meervoudige nationaliteit, tien jaar wonnen buiten Nederlandse grond is gelijk aan Nederlanderschap verliezen; er zijn enkele uitzondering daarop; het kan voorkomen worden door je Nederlandse passport tijdig te vernieuwen); punt d (terugtrekking van de naturalisatie besluit; d.w.z. vernietiging daarvan)

art. 15 lid 2, punten a, b en c (uitzonderingen op Nederlanderschap verliezen door vrijwillig aannemen een andere nationaliteit; geldend sinds 1 april 2003)

art. 15A (uitzondering op de uitzonderingen genoemd in art. 15)

art. 16 (vergelijkbaar met art. 15, wat betreft minderjarigen)

art 16A (vergelijkbaar met art. 15A, wat betreft minderjarigen)

Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

Hoofdstuk II, Afdeling II, Art. 5, lid 1 t/m 6 (na optie/naturalisatie men moet aanwezig bij de naturalisatie/optie ceremonie zijn, om Nederlander te worden)

Hoofdstuk II, Afdeling III, Art. 6, lid 1 (punten a t/m h) en lid 2 (uitzonderingen op afstandsverplichting; afstandsverplichting = je moet afstand doen van je oorspronkelijke nationaliteit)

Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

art. 60a en art. 60b (na optie/naturalisatie men wordt Nederlander door het meedoen aan de naturalisatie ceremonie; er zijn enkele uitzonderingen daarop; het werkt met terugwerkende kracht, sinds de naturalisatie/optie besluit was getekend door H.M. de Koning/Koningin).

Zie:

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Regeling%20verkrijging%20en%20verlies%20Nederlanderschap

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Rijkswet%20op%20het%20Nederlanderschap

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Besluit%20verkrijging%20en%20verlies%20Nederlanderschap

Pas op! Dit is simpelweg mijn mening. Dit is geen juridisch advies! In twijfel, je zou moeten je Nederlandse consulaat/ambassade te raadplegen. Of een advocaat inschakelen. Tgeorgescu 7 sep 2007 14:00 (CEST)

Suwi Gegevensregister versie 3.0 - Tabel NATIONALITEITEN[bewerken]

Beherende instantie: Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

De TABEL NATIONALITEITEN is genormeerd in de Nederlandse norm voor de uitwisseling van persoonsgegevens, de NEN 1888. In deze norm wordt aan de GBA-tabel nog een code toegevoegd voor statenlozen. Het is dus de NEN-genormeerde tabel die in het SUWI gegevensregister is opgenomen.

geen mooie/duidelijke constructie[bewerken]

Ik weet niet (even snel) hoe ik het mooi en duidelijk kan maken, maar volgens mij is 'Kinderen van ouders en grootouders, die al tot in de derde generatie hun hoofdverblijf in Nederland (of in de Nederlandse Antillen of Aruba) hebben kunnen aanspraak maken op de Nederlandse nationaliteit.' onder Ius soli niet echt duidelijk (en makkelijk zelfs niet kloppend)

Opmerking over wat dan ook drie jaar samenwonnen[bewerken]

Geregistreerd partnerschap of drie jaar samenwonen worden alleen in Nederland gelijkgesteld met huwelijk, in de zin van de Wet op Nederlanderschap. Buiten Nederland, samenwonen of geregistreerd partnerschap worden niet automatisch beschouwd als gelijk met huwelijk. Dat heeft de maken met de Nederlandse burgerlijk en familie recht: het is niet van toepassing over samenwonen in Brazilië of Cuba, het geldt alleen in Nederland. Tgeorgescu 15 mei 2008 14:29 (CEST)

Link naar BuZa[bewerken]

De gelinkte site met informatie over verlies van het Nederlanderschap is: http://www.minbuza.nl/en/welcome/DutchCitizens,dutch_nationality/i_am_a_dutch_citizen_and_would_like_to_acquire_anothe.html

Sorry voor het meervoudig editen van de artikkel. Tgeorgescu 28 jul 2008 15:16 (CEST)

Geschrapt uit het artikkel[bewerken]

Betreft: "De Nederlandse nationaliteit gaat in het algemeen verloren door het vrijwillig aangaan van een andere. Hier zijn uitzonderingen op: ... nodig is voor het verwerven van eigendom in een vreemd land kan een uitzondering worden gemaakt." Ik heb geschrapt "nodig is voor het verwerven van eigendom in een vreemd land kan een uitzondering worden gemaakt." Ik kon geen (betrouwbaare) bron daarover vinden. Verwerven van eigendom telt als uitzondering t.o.v. afstandsplicht, nammelijk valt onder "substantieel financieel nadeel", cf. Art. 6.1.d. en 6.1.e. van Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap. Tgeorgescu 21 aug 2008 00:12 (CEST)

Correctie[bewerken]

Er is geen sprake dat Nederland erkent geen dubbele nationaliteit. Het is wel het geval dat Nederland neemt aantal maatregelen ter voorkoming van gevallen van dubbele nationaliteit. Dubbele nationaliteit is wel erkend door Nederland, maar Nederlandse wetten willen dergelijke fenomenen beperken. Aals Nederland zou sjoemmelen met dubbele nationaliteit, dat zou gelijk zijn met inmening in het binnenlandse gelegeheden van andere soevereine staten. Zoiets is taboe in volkerenrecht. Prof. Jessurun d' Oliveira zegt iets dergelijks op: http://www.wereldomroep.nl/actua/nl/nederlandsepolitiek/act20070306_nationaliteit Tgeorgescu 25 aug 2008 01:10 (CEST)

Foutje[bewerken]

Er staat in de artikel "Toen Nederland zelf nog dienstplicht kende..." Nederland kent nog steeds de dienstplicht. Zie dienstplicht. Mijn Nederlands is niet zo goed dat ik kan dat beter uitdrukken. Dus, iemand anders moet het keurig in het Nederlands zeggen. Tgeorgescu 28 nov 2008 20:09 (CET)

Dat is louter technisch. In praktische zin heeft Nederland natuurlijk geen dienstplicht meer. Dat hele circus met registratie, keuringen, uitstel, afstel, commissies, enz. weer in het leven roepen gaat echt niet zo 1-2-3. Als je wil kun je er van maken: "Toen Nederland nog dienstplichtigen onder de wapenen opriep ..." Robby 28 nov 2008 20:57 (CET)

België, andere landen[bewerken]

M.i. zou dit hele artikel neutraler moeten worden gedefinieerd, het is nl. zeer op Nederland gericht, terwijl de Nederlandstalige Wikipedia ook is bedoeld voor personen die Nederlands als moedertaal hebben, maar een andere nationaliteit hebben, zoals Belgen en Surinamers.

--Coenen 15 mei 2009 16:40 (CEST)

Prima idee om dan wat subkopjes erin te gooien met de situatie voor de betreffende landen lijkt me. 92.108.210.53 2 jun 2014 13:04 (CEST)

Nieuw gedefinieerd[bewerken]

Artikel aangepast, zodat het ook voor niet-Nederlanders neutraal overkomt. Specifieke informatie over het Belgische of Surinaamse staatsburgerschap kan wellicht nog worden toegevoegd.

--Coenen 3 jul 2009 13:27 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Nationaliteit. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 23 jul 2017 02:58 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Nationaliteit. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 8 sep 2017 21:48 (CEST)