Overleg:Pseudepigraaf

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Pseudepigrafne zijn geschriften die niet apocrief zijn, want zij maken deel uit van de canon, maar hun auteurschap is ooit foutief toegewezen. Een voorbeeld zijn de katholieke brieven van Jacobus, die deel uit maken van de canon, maar tegelijk pseudepigraaf zijn. Het hele artikel is dus fout en ik zet er daarom een NPOV vermelding bij. Ik verwijs verder naar de versie van 21 juni 2005 en het duitstalige artikel over pseudpeigrafie. Besednjak 10 aug 2006 23:03 (CEST)

Nee, dat is niet juist. Waar jij op doelt zijn canonieke Bijbelboeken waaraan door bepaalde Bijbelwetenschappers wordt getwijfeld of ze wel werkelijk door de desbetreffende personen zijn geschreven.
Onder pseudepigrafen worden echter niet-canonieke boeken verstaan die geen enkel gezag ooit hebben gehad. Bijvoorbeeld alle apocriefe boeken van het Nieuwe Testament vallen er onder. Wikix 10 aug 2006 23:24 (CEST)

Zo ken ik het niet uit de literatuur, maar ik wil me best laten overtuigen als je daar bronnen voor hebt. Apocriefen van het NT zijn per definitie geen pseudepigrafen. Pseudepigrafen maken namelijk deel uit van de canon. Pseudepigrafen die niet canoniek zijn, zijn simpelweg apocrief en moeten ook zo worden aangeduid. Apocriefen, die niet pseudepigraaf zijn, bestaan niet, dan zouden het namelijk gewone geschriften uit de oudheid zijn. Besednjak 10 aug 2006 23:27 (CEST)

Pseudepigrafische boeken zijn boeken waaraan in het christendom geen goddelijk gezag wordt toegekend. In het Nieuwe Testament betreffen dat alle apocriefe boeken, in het Oude Testament betreffen dat alle boeken die noch canoniek noch deutero-canoniek zijn.
De term deutero-canoniek is de aanduiding in de katholieke kerk dat men aan bepaalde Oudtestamentische boeken wel canonieke waarde toekent, de protestanten doen dat niet en noemen ze apocriefe boeken en geven er hooguit nog enige waarde aan.
De pseudepigrafische boeken van het Oude Testament worden door de katholieken op hun beurt apocrief genoemd, de protestanten hanteren daarvoor de term pseudepigrafisch; aan deze boeken wordt geen waarde toegekend.
In het Nieuwe Testament zijn alle apocriefe boeken pseudepigrafische boeken en vallen beide termen zodoende samen.

Dit staat los van het gegeven dat van bepaalde canonieke Bijbelboeken het auteurschap door bepaalde Bijbelwetenschappers wordt betwist.

Wikix 12 aug 2006 14:56 (CEST)

Dan zeg je eigenlijk dat jij de reformatorische visie op het woord pseudepigraaf hier hebt neergepend? Besednjak 13 aug 2006 19:38 (CEST)
Nee dat niet, maar de katholieke kerk lijkt deze term niet of in mindere mate te gebruiken. Het is in ieder geval wel een bestaande aanduiding voor dit soort geschriften. Wikix 14 aug 2006 00:22 (CEST)
Volgens Van Dale kan het ook om geheel buitenbijbelse werken gaan. Het artikel is dus eerder onvolledig dan niet neutraal. Floris V 14 sep 2006 20:39 (CEST)
Ok, overtuigd door jullie toelichting en iets bijgeleerd. In de hoop dat 't verder wordt aangevuld haal ik 't sjabloon weg. Besednjak 16 sep 2006 02:05 (CEST)