Overleg:Requiem (mis)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ik vind dat dit artikel moet worden herschreven. Het gaat uit van voor-conciliaire uitgangspunten. De sequentia (Dies Irae) is officieel afgeschaft. Meerdere tekstmogelijkheden (en gregoriaanse composities) voor Graduale en Alleluja worden niet genoemd. De tekst van het Agnus Dei (wordt overigens niet geciteerd en uitgeschreven) is gelijk geworden aan de tekst van het Agnus Dei in de gewone Eucharistieviering. Historische composities, die nog wel uitgaan van de oude teksten kunnen blijvend worden genoemd. Deze hebben echter geen liturgische gebruikswaarde meer. Aan een liturgische invulling met een keur aan Nederlandstalig repertoire wordt geheel voorbijgegaan. En hoewel de titel van het artikel duidt op Requiem in de zin van muziek is het hoofdbestanddeel latijnse teksten en een nederlandse vertaling daarvan.

Handhaving van het artikel op deze manier is niet neutraal genoeg voor een encyclopedie. hasp 26 mei 2008 17:07 (CEST)

Wat houd je tegen? Wikipedia is een vrije encyclopedie. Celloman 26 mei 2008 18:04 (CEST)
Celloman, Zeker, maar ik vind aankondigen dat ik (mee) zal wijzigen zeker zo transparant. Als ik deze week een groot uur vind, ga ik aan de gang. Vanuit mijn parate kennis en wat naslagwerk. Even de raderen laten draaien voor wat ordening. Haastige spoed... hasp 27 mei 2008 00:00 (CEST)
Ik ben benieuwd. Misschien dat dit artikel nog eens zo volledig wordt dat het een etalagenominatie verdient. Dmitri Nikolaj(overleg) 27 mei 2008 00:27 (CEST)
Ik heb even wat gerestaureerd. Het werd wel heel erge onzin. Er staan nog steeds aperte onjuistheden in. Bijvoorbeeld het libera me was een (mooi!) gezang, een responsorium in een van de getijdendiensten. En werd dan ook menig maal in een mis er bij gehaald. Maar staat niet in de Ordo Missae van voor het Concilie. Ik zal er komende dagen of uiterlijk volgende week naar kijken. Vooral de huidige liturgische mogelijkheden worden onderbelicht en de feitelijke historie niet correct beschreven. hasp 19 okt 2009 19:56 (CEST)


Beste Hasp,

Door een toeval kwam ik op dit artikel terecht, en omdat u uw voornemen om er wat aan te doen in 2009 niet hebt kunnen uitvoeren, heb ik zelf met de competentie maar ook met de beperkingen die ik heb, ingegrepen. Voor ik uitleg wat en hoe, vooraf dit: ik neem de eis dat wij Wikipedianen moeten uitgaan van "good faith" dermate au sérieux, dat ik probeer een artikel waarin ik ingrijp, zoveel mogelijk te laten zoals het is. Ik respecteer het werk van mijn voorgangers.

Op een aantal punten hebt u gelijk.

(1) Het artikel gaat te veel over de basis van de muzikale requiems in plaats van over die muzikale requiems zelf. Maar omdat het traditionele katholieke requiem de basis is van verreweg de meeste requiems, ook van vele die er nu nog geschreven worden, is dat niet zo erg. Het tweede deel bevat overigens heel veel verwijzingen naar componisten en hun requiems; wie die meetelt, kan genadig oordelen over dit artikel. Maar wie wil en meer competentie heeft dan ik, kan wat nu het tweede deel is, fors uitbreiden. Ik zou een dergelijke uitbreiding trouwens toejuichen. — Ik hoop overigens dat door de herstructurering van het artikel het onderscheid tussen die basis en de requiems zelf nu heel duidelijk is.

(2) Het grootste gebrek vind ik de afwezigheid van een discussie van het Nederlandstalig repertoire. Maar daarvoor ben ik helaas geheel incompetent. Beschouw dit weerom als een uitnodiging — aan uzelf?

Ik besteed nu een klein beetje aandacht aan post-conciliaire ontwikkelingen (o.a. aan de twee die u noemt, de gewijzigde tekst van het Agnus Dei en het weglaten van het Dies irae). Voor de muzikale requiems die in het tweede deel besproken worden, zijn die echter irrelevant; vandaar het artikel zoals het nu is, niet meer uitleg daarover nodig heeft. (Dat de oude vorm geen liturgische gebruikswaarde meer heeft, is overigens sinds Benedictus XVI’s Motu proprio Summorum Pontificum van 7 juli 2007 niet meer het geval.) Maar als iemand composities voor de post-conciliaire liturgie wil behandelen, moet dat "klein beetje aandacht" van mij natuurlijk veel meer aandacht worden.

Er zijn vele kleine veranderingen, maar de belangrijkste wijzigingen, naast de grondige herstructurering, zijn:

  • update: thans bekende oude en 20e-eeuwse requiems toegevoegd
  • update: toegenomen aantal bekende requiems
  • toevoeging van de tekst van graduale en tractus en van de juiste tekst van het offertorium
  • verplaatsing van de tekst van het Libera me achteraan, en verantwoording waarom het In paradisum en het Libera me daar thuishoren. (NB: U hebt gelijk dat het Libera me ook in een van de getijden thuishoort, maar de reden waarom het aan sommige requiems werd toegevoegd, is dat het deel uitmaakte van de totale uitvaartdienst.)
  • verantwoording van de speciale plaats van het Pie Jesu in enkele zeer populaire requiems

Mijn eigen oordeel over het artikel zoals het nu is: wat er staat, bevat geen serieuze fouten en is fatsoenlijk gestructureerd, maar er ontbreekt heel veel. Het is zeker nog veel te onvolledig om een etalagenominatie te verdienen. Polla ta deina (overleg)