Overleg:Respect voor Dieren

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Kritiek[bewerken]

"De organisatie wordt verantwoordelijk gehouden voor het bedreigen en lastig vallen van mensen (inclusief hun gezinnen), die door haar in verband worden gebracht met dierproeven."

Zou kunnen, maar door wie wordt zij verantwoordelijk gehouden en welke bewijsbare feiten liggen daaraan ten grondslag? Op deze manier is dit gedeelte in elk geval niet encvclopedisch genoeg, om gehandhaafd te blijven. Bovendien is het niet de taak van W om kritiek te leveren op het onderwerp van artikelen. Gaarne bronvermelding dus en afhankelijk daarvan eventueel een ander kopje. G.Ninses 14 jul 2007 22:40 (CEST)

Je hebt gelijk. Het stukje slaat op Een Dier Een Vriend/Actiegroep Koen. Wel keurt leider Max Boon het bangmaken van mensen niet af[1] en wordt de organisatie door de AIVD gezien als een bovengrondse organisatie, waarvan activisten 's nachts dan weer opereren onder bijvoorbeeld de naam Dierenbevrijdingsfront. Maar dit wordt vanwege het semi-legale karakter van Respect voor Dieren (alleen burgerlijke ongehoorzaamheid) ontkend, daar actievoerders van het Dierenbevrijdingsfront die voor criminele activiteiten worden opgepakt en tevens lid zouden zijn van Respect voor Dieren de organisatie in diskrediet zouden kunnen brengen.[artikel 'Jij met je dure pak, wat doe jij voor dieren?'; Dierenactivisme: overdag legaal demonstreren, 's nachts ruiten ingooien' uit NRC van 28 april 2007, niet online beschikbaar voorzover ik weet] --hardscarf 14 jul 2007 23:41 (CEST)
Wist niet, dat de AIVD haar kennis dootspeelt aan dagbladen. Dacht dat hij hiermee z'n boekje danig te buiten zou gaan. Een vraag is dus, of het Brabants Dagblad wel voor "gerenommeerde bron" kan doorgaan. Zelf vermeldt het in dat artikel niets naders over de wijze waarop het aan de AIVD-informatie gekomen zou zijn. Verder is het zo, dat RvD geen leden heeft, maar enkel vrijwilligers optrommelt bij acties. Daar zullen vanzelfsprekend dan ook wel leden van andere organisaties bij kunnen zijn, maar dat is in deze dan niet relevant. Wanneer ergens een demonstratie georganiseerd wordt, zal de leiding ook niet de doopceel van alle meelopers kunnen gaan lichten. Met andere woorden, zij kan niet verantwoordelijk geacht worden voor het verleden van de deelnemers. G.Ninses 16 jul 2007 03:08 (CEST)
De AIVD plaatst ook publicaties op haar website. In dit geval ging het om een publicatie uit 2004 over onder andere Respect voor Dieren. Ik heb een publicatie uit 2007 even gebruikt voor een paragraaf over het onderzoek door de AIVD naar Respect voor Dieren. In de publicatie (uit juni 2007) stond ook dat door een RvD-activist (opererend onder de naam RvD zo je wilt) bij een demonstratie een verwijzing naar het lijkschennisschandaal uit het Verenigd Koninkrijk werd geroepen. Als Respect voor Dieren een imago wil ophouden van een actiegroep die zich niet schuldig maakt aan wetsovertredende activiteiten (als Respect voor Dieren dat voorstaat), zoals bedreiging, is dat dus niet altijd gelukt.
Het artikel in het Brabants Dagblad is, zoals je kunt lezen, een interview. Citaten zullen niet zomaar bedacht worden door de betreffende journalist, aangezien het blad dan niet meer aan neutrale nieuwsvoorziening zou doen (verkeerd citeren zou immers een rel kunnen veroorzaken bij dergelijke uitspraken). Overigens is dit artikel ook verschenen in het Dagblad van het Noorden. --hardscarf 16 jul 2007 17:30 (CEST)
Ook hieruit [[2]] blijkt, dat van de vier taken, die de AIVD wettelijk heeft, het publiceren van zijn bevindingen (en wie weet vermoedens), er niet ook een is. De publieke beschuldiging van burgers, als zouden deze strafbare feiten hebben begaan, terwijl dit niet langs de daartoe wettelijk aangewezen weg onomstotelijk is komen vast te staan, zou dan ook op een strafklacht wegens Smaad uit kunnen draaien. Verder heeft zo'n bewering op de bedoelde website geen enkele rechtskracht, zodat ook het citeren ervan in dagbladen voor W niet als betrouwbare bron in aanmerking komt. Nogmaals, het heeft er alle schijn van, dat de genoemde dienst in dit opzicht z'n boekje aanmerkerkelijk te buiten gaat. G.Ninses 17 jul 2007 02:28 (CEST)
In hoeverre de dienst hier de wet overtreed weet ik niet en dat zal in de toekomst dan moeten blijken uit eventuele rechtszaken of corrigerend beleid door de overheid ten opzichte van de AIVD, maar wat blijft staan is dat er onderzoek is geweest en dat hierover bevindingen zijn gepubliceerd. Deze mogen worden vermeld in het artikel op wikipedia, evenals eventuele reacties daarop van de dierenbescherming zelf (met bronvermelding). Hoe wettelijk toegestaan sommige activiteiten van de AIVD zijn kan in het artikel van de AIVD worden vermeld evenals hier, mits dit gestaafd kan worden met bronnen die dit noemen (bijvoorbeelde de website van RvD of Buro Jansen & Janssen of een andere instelling of groep die zich hiermee bezig houd (of hield in het geval van het OBIV van Seveke). Het is echter niet zo dat -omdat er nog geen rechtszaak heeft plaatsgevonden met een onomstotelijk vonnis- eventuele beweringen die worden gedaan door de AIVD of journalisten hier niet genoemd mogen worden. Waar het om gaat is dat deze beweringen worden toegekend aan de betreffende personen of instellingen die ze hebben gedaan. Het is aan de lezer om daaruit op te maken wat de waarde (cq. betrouwbaarheid) ervan is. --hardscarf 20 jul 2007 17:14 (CEST)