Overleg:Schepping

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het grootste gedeelte is overgezet naar het overleg:(Hebreeuws-)Bijbels scheppingsverhaal#Historische interpretatie.

Samenvoegen[bewerken]

Ik denk nog steeds dat scheppingsverhaal hier beter in samengevoegd kan worden. Eén artikel over alle scheppingsverhalen, filosofieën en het geloof in de big bang voor mijn part. Voorbeeld is het engelse en:Origin belief. Groet,Bontenbal 20 jun 2006 18:28 (CEST)

Een artikel als scheppingsverhaal van Genesis 1 (thans geheten (Hebreeuws-)Bijbels scheppingsverhaal) is zo groot en staat zo op zichzelf dat dat beter een apart artikel kan blijven. Wikix 20 jun 2006 19:24 (CEST)

Ik denk ook dat het beter apart kan blijven. Maar ik denk wel dat het noodzakelijk is alle mythes, filosofieën van o.a. Aristoteles, de religieuze verhalen en de geschiedenis van de 'mechanisering van het wereldbeeld' te beschrijven. Wanneer begonnen mensen in een andere geschiedenis dan de schepping volgens de Bijbel te geloven? Etc. Etc. Groet,Bontenbal 21 jun 2006 11:03 (CEST)
Er kwam geen commentaar hierop binnen dus heb ik het inmiddels uitgevoerd. Groet,Bontenbal 23 jun 2006 13:27 (CEST)

Geen evolutie en oerknal in de paragraaf 'Zie ook'[bewerken]

Het artikel gaat over schepping. Of dat een niet-neutrale term zou zijn, daar zal verschillend over worden gedacht. Maar daar gaat het nu niet om, het gaat erom dat in de paragraaf 'zie ook' aanverwante onderwerpen worden genoemd; evolutie en oerknal zijn dat niet omdat deze over ontwikkeling gaan, niet over schepping. Wikix 8 jul 2006 02:00 (CEST)

'schepping' is een geloof, een POV iets. Ik wil lezers er slechts op wijzen dat er wetenschappelijk andere verklaring voor de 'schepping' zijn. Waar wil jij dan verwijzen naar (alternatieve?) (reëele?) verklaringen? Aleichem overleg 8 jul 2006 12:08 (CEST)
Niet mee eens, dat er zoiets als schepping zou zijn geweest zou je ook wetenschappelijk kunnen benaderen. Wikix 9 jul 2006 19:26 (CEST)
wat bedoelt U??? Aleichem 9 jul 2006 19:28 (CEST)
Dat je poogt aan te geven dat er wel zoiets als schepping moet zijn geweest, zie bijvoorbeeld de Intelligent Design-gedachte. Wikix 9 jul 2006 19:33 (CEST)
Daar brandt toch geen enkele zichzelf respecterend wetenschapper zich aan? Aleichem overleg 9 jul 2006 19:35 (CEST)
Verder, op een lemma mag dus alleen Uw gezichtspunt worden belicht?? Aleichem overleg 9 jul 2006 19:36 (CEST)

Je gaat uit van een misplaatst vooroordeel. En het gaat niet om jouw of mijn gezichtspunt maar om een zakelijke, neutrale weergave van wat relevant is bij een artikel over schepping. Wikix 9 jul 2006 19:37 (CEST)

Ik vind het volkomen logisch dat er ook andere theorieen worden genoemd bij een controversieel artikel. Koen Reageer 9 jul 2006 19:39 (CEST)

Ik heb de opzet aangepast en evolutietheorie en oerknal in het overzicht opgenomen. Wikix 9 jul 2006 19:50 (CEST)

Dit brengt wel mede met zich mee (plus dat er een paragraaf over de natuurwetenschappelijke waarde is toegevoegd) dat dit artikel ook in de categorie wetenschap is ondergebracht. Wikix 9 jul 2006 20:12 (CEST)

Die paragraaf mag blijven, maar de categorieen heb ik weggehaald. Groet,Bontenbal 11 jul 2006 10:05 (CEST)
Als iets - al dan niet terecht - verwijst naar wetenschap dan hoort het daar ook (mede) te worden gecategoriseerd. Wikix 8 sep 2006 04:26 (CEST)

ouderdom volgens de bijbel[bewerken]

Er staat nu "De Thora en de Bijbel geven een ouderdom met gelijke orde van grootte als de mythologieën". Ik heb geprobeerd te vinden waar dit in de bijbel staat, maar kan het niet vinden. Is er iemand die mij de correcte passage kan noemen zodat de bewering in het artikel onderbouwd kan worden? Besednjak 29 jul 2007 00:31 (CEST)

ik heb dat maar genuanceerd. En verder eea. toegevoegd. Je kunt immers geen tegenstelling creëren tussen wetenschap en christendom wanneer het christendom zelf (althans de grootste kerken) steeds van mening waren dat wetenschap en geloof elkaar niet kunnen tegenspreken, dat wil zeggen dat wetenschap geaccepteerd dient te worden. In dit artikel wordt voortdurend de reformatorische orthodoxie, nl. het letterlijk interpreteren van bijbelboeken, als representatief voor de christelijke zijde in de discussie wetenschap versus christendom voorgesteld. Dat is uiteraard niet zo. Besednjak 29 jul 2007 18:34 (CEST)


Afwijzing creationisme[bewerken]

Volgens mij eindigt in Europa de oudheid als de Middeleeuwen beginnen, met een rond getal 500 na Chr. De letterlijke interpretatie van de Bijbel heeft minimaal 1400 jaar langer geduurd. Een deel, en helaas dus niet het merendeel, van de kerken heeft pas aan het eind van de 19e / begin 20e eeuw deze interpretatie schoorvoetend verlaten. Ik denk dat begin 20e eeuw een betere kijk op de werkelijkheid geeft dan oudheid.--Tom Meijer 29 jul 2007 21:20 (CEST)

De reden waarom de ongenuanceerd letterlijke bijbelexegese in het christendom tot aan de Reformatie nauwelijks of niet werd toegepast, ligt eenvoudig in de natuur van het christendom zèlf. Geloof en Wetenschap vinden volgens Thomas van Aquino beide hun oorsprong in God en kunnen elkaar dus per se niet weerspreken. In de talloze verhandelingen van Thomas van Aquino komt hij zelfs niet een beetje in de buurt van wat een letterlijke bijbelinterpretatie ten aanzien van de schepping mag heten. Al eeuwen voor Thomas trouwens, meende Augustinus dat het scheppingsverhaal niet letterlijk genomen dient te worden. Een letterlijk genomen scheppingsverhaal hoort dan ook niet tot de eeuwenoude christelijke overlevering, maar is een relatief moderne uitvinding. Besednjak 30 jul 2007 00:30 (CEST)
Ik bezie deze zaken als butenstaander aan met betrekkelijk weinig inhoudelijke kennis. Augustinus en Thomas heb ik nooit gelezen. Ik constateer dat 'de' kerk andersdenkenden, vaak mensen met meer dan gemiddelde kennis, wetenschappers zo je wilt, vervolgd heeft, als de kerk vond dat verspreiding van hun kennis een bedreiging voor haar autoriteit vormde. Hoewel belangrijke religieuze denkers wellicht de Bijbel niet letterlijk namen, waag ik toch te betwijfelen of dat voor de overgrote meerderheid van de mensen gold. Creationisme als expliciete formulering mag een modern verschijnsel zijn, maar impliciet denk ik dat deze ideeën er altijd geweest zijn. Zij werden 'gedwongen' expliciet geformuleerd te worden nadat er betere verklaringen voor allerlei verschijnselen werden uitgewerkt door wetenschappers. Het is logisch dat creationisme als stroming (niet direct onder deze naam) pas ontstond zodra er iets 'te verdedigen' viel, dus in de loop van de 19e eeuw. Ik ben er echt van overtuigd dat het ideeëngoed van het creationsme al zeer veel langer bestond. Het was slechts onnodig het als zodanig te formuleren.--Tom Meijer 30 jul 2007 12:14 (CEST)
Dat mensen in naam van de Kerk soms vervolgd werden, is net zo waar als dat Lenin mensen vervolgde in naam van het wetenschappelijke historisch materialisme of dat Robespierre mensen guillotineerde in naam van de Verlichting. Ik zie alleen niet wat dat alles te maken heeft met de vraag waarom het hier gaat: vraagstellingen over het tijdstip van creatie van de aarde en de letterlijke interpretatie van de bijbel om die vraag te beantwoorden zijn in de christelijke traditie eerder een uitzondering dan een representatieve traditie. In de discussies van de kerkvaders over de materia prima komt het "creatietijdstip" helemaal niet voor, om maar weer eens een voorbeeld te noemen. Het creëren van een contrast "verlichte wetenschap" versus "obscure religie" is een typisch 19e eeuws cliché dat helaas niet klopt. Besednjak 30 jul 2007 12:58 (CEST)
Ik had een antwoord geformuleerd maar heb daarna alles weer gewist. Mijn eerdere standpunt zal zich niet principieel wijzigen en ik vermoed dat we het daarover niet eens zullen worden. Ik heb geen zin om er een discussie over te voeren, dat vind ik zonde van de tijd. Ik maak wel bezwaar tegen de merkwaardige zaken die U mij in de schoenen schuift. --Tom Meijer 30 jul 2007 16:24 (CEST)
Ik heb geen idee waartegen u bezwaar maakt. Besednjak 30 jul 2007 21:38 (CEST)

Schepper[bewerken]

Het lemma schepper (maker) was verwijderd na nuweg vanwege onzin. Omdat er veel pagina's naar verwijzen heb ik hem weer in leven geblazen met een redirect naar schepping. Op de doorverwijspagina Schepper heb ik een link aangebracht naar schepping. Het lijkt mij daarom gepast als uitleg over de verscheidenheid van schepperpersonages in verschillende culturen hier de revu passeren. Op de doorverwijspagina Schepper heb ik het volgende verwijderd omdat het daar niet past. Ik plak het hier ter inspiratie: creator of creatrix, godheid die als schepper/ster van het universum gezien wordt; in monotheïstische religies is dat een vader-God (monotheïsme), in voorchristelijke Keltische godsdiensten is dat een Almoeder zoals Cailleach, in veel Indiaanse religies is dat Gedachtenvrouw of Denkvrouw de Spin, ook wel Spinnegrootmoeder. Timelezz (overleg) 3 aug 2013 17:17 (CEST)