Overleg:Stiefouder

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

wordt dit woord slechts gebruikt bij weduwen(naars) of ook bij gescheiden mensen (zoals in en: staat)? Zijn kinderen zonder bloedverwantschap stief- van elkaar? Aleichem overleg 13 jul 2006 06:47 (CEST)

Ik ben geen (ervarings)deskundige, maar ik zou zeggen dat stief gebruikt wordt bij zowel weduwen en -naars als bij hertrouwde gezinnen. Het wordt overigens voor (groot)ouders altijd gebruikt, maar voor broers/zussen door elkaar met half- volgens mij. Halfbroertje = broertje van zelfde papa/mama maar andere mama/papa. Net als stief- volgens mij. Maar dat weet ik niet zeker. Ook niet wat officieel en wat spraakgebruik is. Torero 13 jul 2006 10:23 (CEST)
Volgens mij is het officieel alleen bij weduw(naars/en), maar in het dagelijks spraakgebruik wordt het ook gebruikt voor hertrouwde mensen. Een kind van één ouder en een ander is een halfbroer of -zus. Een kind van een stiefouder en een ander is een stiefbroer of -zus. --fr3 3ke 13 jul 2006 15:14 (CEST)
Ja, zo dacht ik het ook altijd. En ook in de media werden Nathalie Mahy en Stacy Lemmens (waar deze dicussie over begon) steeds stiefzusjes genoemd. Sander Spek (overleg) 13 jul 2006 16:06 (CEST)
Dit was dan inderdaad verkeerd. Het is niet omdat iets in de media vermeld wordt dat het per definitie juist is. - 13 jul 2006 20:12 (CEST)

Van Dale11:

stiefkind kind uit een eerder huwelijk van een der echtgenoten
stiefouders stiefvader en stiefmoeder
stiefmoeder tweede moeder, met betr. tot een kind uit een vorig huwelijk van de vader
stiefvader tweede vader, m. betr. t. een kind uit een vorig huwelijk van de moeder

Van Dale online is momenteel overbelast, dus die geeft geen antwoord. Volgens [1] is "stiefouder-adoptie" mogelijk, mits de band met de biologische ouder wordt verbroken. Deze notarissite gaat dus niet uit van weduw(naar)schap. Bessel Dekker 13 jul 2006 16:51 (CEST)

Van Dale9:

stiefbroeder : zoon uit een ander huwelijk van een der ouders dan waaruit men zelf gesproten is, halfbroeder
stiefzuster : dochter uit een ander huwelijk van een der ouders, halfzuster

Volgens de Van Dale (1970) is stiefbroer en halfbroer dus wel degelijk synoniem. Daar waar er geen bloedband bestaat tussen stiefouder en stiefkind, bestaat er wel degelijk een bloedband tussen stiefbroers of stiefzussen. De Zwijger 13 jul 2006 19:32 (CEST)


van Dale Aleichem overleg 13 jul 2006 19:34 (CEST)


Toch niet synoniem. Van Dale11 geeft een expliciete correctie op Van Dale9:

stiefbroe(de)r broer uit een ander huwelijk van een der ouders dan waaruit men zelf gesproten is, niet hetz. als halfbroer: stiefbroeders hebben geen gemeenschappelijke vader of moeder en zijn dus geen bloedverwanten
[bij stiefzuster dienovereenkomstig]
.

Bessel Dekker 14 jul 2006 01:20 (CEST)


Verschuerens Modern Standaard Woordenboek en Atlas (1968) :

stiefzuster: zuster die alleen dezelfde vader of dezelfde moeder heeft. Syn. halfszuster

Wolters' Woordenboeken: Nederlands-Frans woordenboek (1975):

stiefbroe(de)r: demi-frère; (zelfde moeder) frère utérin; (zelfde vader) frère consanguin

Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English (1981)

stepbrother/-sister: child of an earlier marriage of one's stepfather or stepmother

Blijkbaar volgen de oudere edities van Van Dale het Franse woordgebruik en de nieuwere versies het Engelse woordgebruik.

De Zwijger 14 jul 2006 07:33 (CEST)


Het ging om de vraag of de term "stiefouder/-kind" alleen bij weduwen en weduwnaars wordt gebruikt. Welnu, dat is niet zo, zoals blijkt uit de woordenboekdefinitie en uit het gebruik op ten minste één notarissite. Een stiefouder is een echtgenoot van een van je ouders door een later huwelijk. Ik heb het artikel herschreven en het neutraler gemaakt.Bessel Dekker 14 jul 2006 12:24 (CEST)

'Het begrip stiefzus en stiefbroer wordt soms verkeerdelijk gebruikt voor kinderen die helemaal geen gemeenschappelijke ouder hebben.' ??? Aleichem overleg 14 jul 2006 12:32 (CEST)
Ja, dat verbaasde mij ook wel. Het stond er zo. Overigens klopt het wel met de definitie uit Van Dale11, maar die zegt dus dat het niet "verkeerdelijk" gebruikt is. Ik denk dat het dan gaat om twee gescheiden mensen die hertrouwen en hun kinderen in het nieuwe huwelijk "inbrengen"; die zijn dan immers geen bloedverwanten. Blijft de vraag: is dat nu onjuist taalgebruik of niet? Zullen we de Stichting Stiefgezinnen Nederland [2] eens om uitleg vragen?Bessel Dekker 14 jul 2006 14:19 (CEST)
Ik zou zeggen dat je juist alleen stiefbroer/zus gebruikt bij het ontbreken van een bloedband. Net zou als bij stiefouder. Ik heb het eerlijk gezegd ook nooit anders opgevat, als er wel een gemeenschappelijke ouder is zou ik steeds halfbroer/zus gebruiken. Peter boelens 14 jul 2006 15:02 (CEST)
Ik denk daarom dat we broer en zus er misschien beter buiten kunnen laten. Het lemma gaat immers over Stiefouder, dus de vraag is: hoe definieer je dat begrip? In dat geval is van bloedverwantschap geen sprake, en "halfouders" bestaan dan ook niet (geloof ik). Blijft alleen de vraag over: gaat het om een echtenoot van je ouder, maar alleen als die laatste eerste weduwe/weduwnaar is geworden? Dat is namelijk wat het artikel beweerde, en het lijkt mij sterk.
Bij broer en zus zou ik zeggen: 1 gemeenschappelijke ouder -> "half-", 0 gemeenschappelijke ouders -> "stief-"; en 2 gemeenschappelijke ouders -> "volle". Daarmee zouden de ongekwalificeerde woorden "broer" en "zus" dus hyperoniem worden. Is dat aanvaardbaar? Bessel Dekker 14 jul 2006 15:37 (CEST)

Voorkinderen[brontekst bewerken]

Volgens mij is het gebruik van de term voorkinderen niet correct; dit zijn van origine kinderen die ontsproten zijn voor het huwelijk van de ouders, ook wel bastaarden genoemd.

Volgens Van Dale : Voorkind = kind uit een vroeger huwelijk of vóór iemands huwelijk met een ander geboren: Max, het "voorkind", is achter het geheim van zijn geboorte gekomen (Kelk).
Een voorkind kan dus ook de betekenis hebben die u aanhaalt.--De Zwijger 29 okt 2006 21:36 (CET)

Externe links aangepast[brontekst bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Stiefouder. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 12 jun 2019 10:42 (CEST)