Overleg:Streekbier

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Streekbieren, na de strijd[brontekst bewerken]

Herhaling van de tekst op 'Overleg: Bier'.

Er heeft in de maandan januari - Februari 2013 een hevige strid gewoed tussen voorstanders en tegenstanders van het wijden van lemma's aan streekbieren. Men heeft pogingen ondernomen om criteria uit te werken en op te leggen, wanneer een streekbier een artikel verdiende. Die criteria werden vooral aangewend om streekbieren te verwijderen. Er is hiertegen aanzienlijk verzet gerezen en daardoor zijn een aantal streekbieren die voor verwijdering waren voorgedragen, toch behouden. Weliswaar met nogal negatieve commentaren vanwege een paar moderatoren (zie: verwijderpagina's 25/02 en 26/02.

Het behouden van de lemma's was een voor de hand liggend en redelijk gevolg van de gevoerde discussie en van de aanzienlijke ondersteuning voor het behoud. Er anders over beslissen zou uiteraard een schandaal zijn geweest dat wikipedia op haar grondvesten had doen daveren. Gelukkig heeft het gezond verstand gezegevierd en mag men verhopen dat bij het invoeren van nieuwe streekbieren een dergelijke strijd voortaan niet meer zal hoeven. Enkele onlangs verwijderde lemma's moeten nog worden opnieuw ingevoerd.

Voor de toekomst zal men hopelijk ervan overtuigd zijn dat de Nederlandse wikipedia, ook in het geval van de Belgische en Nederlandse streekbieren, tot in de details mag gaan, omdat het duidelijk een specialiteit betreft die eigen is aan de cultuur binnen onze regio. Alles wat met eten en drinken te maken heeft, maakt, in algemene zin, daar trouwens deel van uit. Dit geldt heel speciaal voor streekbieren, streekkazen, streekbakkerijproducten, enz. Dat is iets 'van ons' (in een aantal gevallen zelfs erkend als Werelderfgoed), waarover men niet geredelijk informatie op andere wikipedias zal aantreffen.

Het is eigenaardig dat sommige heel wat bescheidener thema's (denk maar aan jonge voetballers en wielrenners, aan burgemeesters van piepkleine gemeenten, aan fictieve personages in kortstondige soapseries, aan 'games', enz, enz, zonder van de massaal aanwezige insecten te spreken) aanvaard zijn en niet in vraag worden gesteld. Waarom de streekproducten nog zo moeten vechten voor hun bestaansrecht op wikipedia, is moeilijk te begrijpen.

Men heeft gepoogd richtlijnen op te stellen, althans voor brouwerijen. Dit is lofwaardig, maar blijkt dan toch niet de oplossing. Ieder streekbier moet kunnen aanvaard worden. Als er een of ander biertje tussen zit dat weinig toekomst blijkt te hebben, zal het met de tijd wel verdwijnen. Maar voor bieren (zoals voor kazen) mag wikipedia-nederlands de ambitie hebben een zo volledig mogelijk naslagwerk te zijn voor alles wat in Nederland en België hieromtrent bestaat. Het interessante ligt in de volledigheid. Criteria hieromtrent zijn uit den boze, tenzij ze werkelijk heel ruim worden opgevat. Andries Van den Abeele (overleg) 16 mrt 2013 10:25 (CET)