Overleg:Systeemtheorie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Correcties op historie van de systeemtheorie[bewerken]

Uit het artikel heb ik de volgende twee zinnen verwijderd:

  • 1926 De Zuid-Afrikaanse generaal Jan Christaan Smuts ontwikkelt de holismetheorie in zijn boek Holism and evolution. Hij wordt daarom door velen gezien als de grondlegger van de systeemtheorie
  • In 1951 breidde hij de systeemtheorie uit om ook biologische systemen te omvatten, daarna was het vooral een elektrotechnisch ingenieur Lofti Zadeh die de bekendheid van de systeemtheorie bevorderd heeft.

Deze opmerkingen worden namelijk niet bevestigd door gezaghebbende bronnen als het werk van Keuning en Bertalanffy, door de Engelstallige of Duitse Wikipedia artikelen en door organisaties als de ISSS. Mdd - 21 november 2005 - 16.10 (CEST)

Een recent artikel[bewerken]

Een recent artikel Systemics and Cybernatics in Historical Perspective van Charles Francois in Systems Research and Behavorial Science 16, p 203-209 (1999) biedt een redelijk historisch perspectief op de ontwikkeling van de systeemtheorie. Dit artikel is onderverdeelt in vier delen: voor 1948, na 1948, na 1960 en na 1985. Jan Christaan Smuts wordt hier wel sumier vermeld als één van de tientallen voorgangers voor 1948, en Lofti Zadeh wordt vermeld als één van de tientallen innovatoren na 1960. De conclusie blijft dat de twee verwijderde zinnen niet kloppen. Mdd - 23 novemeber 2005 - 10.50 (CEST)

Onduidelijkheden[bewerken]

Ik ben geen deskundige in de systeemtheorie, en dit artikel roept bij mij een heleboel vragen op. Zou iemand die er meer van weet misschien een aantal verduidelijkingen in het artikel op kunnen nemen?

  1. Definitie van systeemtheorie: het is de studie van systemen? Of is het een gangbare theorie over de eigenschappen van systemen (zoals kennelijk verderop in het artikel bedoeld wordt)? Of misschien een gangbare classificatiemethode (indeling in groepen) van systemen, zoals bedoeld lijkt te worden in het artikel systeem (systeemtheorie)?
  2. Definitie van systeem of stelsel: wat wordt bedoeld met "gezamenlijk de plaatselijke entropie verlagen"? Kan iemand een lijstje voorbeelden geven van dingen die een stelsel zijn - met uitleg hoe die entropie verlaagd wordt - én een paar voorbeelden van dingen die géén stelsel zijn, om duidelijk te maken wat de definitie nou precies betekent? En waarom verschilt deze definitie zo van die op de pagina systeem (systeemtheorie), waar het systeem "gericht op het bereiken van een bepaald doel" is?
  3. "Vanaf Descartes berustte de wetenschappelijke benadering op de volgende twee aannames: 1. Een systeem kan in zijn samenstellende delen ontbonden worden en het geheel kan begrepen worden door ieder afzonderlijk deel te begrijpen. 2. De componenten kunnen lineair tot het geheel samengevoegd worden." Wat bedoel je exact met "lineair samenvoegen"? Kan iemand daarvan een duidelijke definitie en/of voorbeelden geven? En moet die eerste aanname niet zijn "...door ieder afzonderlijk deel en de interacties tussen de delen te begrijpen"? De uitleg van de beweging van planeten die Newton in 1687 gaf, maakt al gebruik van de interacties tussen de componenten (de planeten en de zon). Volgens mij is er sinds Descartes niet één wetenschapper geweest die dacht dat je de samenstellende delen als onafhankelijk moet beschouwen; het is algemeen gangbaar om de interacties mee te nemen. En dat er niet-lineaire interacties bestaan blijkt ook al uit diezelfde zwaartekrachtswet van Newton...
  4. "Rond 1940: Het mechanistische denken slaagt er niet in om biologiese [sic] verschijselen te verklaren". Welke verschijnselen dan niet? Volgens mij vinden de meeste biologen nog steeds dat het leven en alle andere biologische verschijnselen in principe mechanistisch verklaard kunnen worden. Niet simplistisch, maar wel mechanistisch. Natuurlijk wist men rond 1940 nog vrijwel niets van biochemie (de structuur van DNA is pas in 1953 ontdekt), dus het was lastig veel van die verklaringen te vinden, maar voor zo'n boude uitspraak lijkt me een zeer sterke argumentatie op zijn plaats.

Ik hoop dat er iemand is die een en ander op kan helderen! BvdG 1 dec 2005 13:45 (CET)

Een vernieuwde opzet[bewerken]

De opzet van dit artikel is vernieuwd. Het afgelopen artikel wekte de indruk, dat er één systeemtheorie bestaat, die uit meerdere onderdelen bestaat. Deze situatie bestaat ook nog in de Engelse site en is volgens mij weinig verhelderend. De nieuwe opzet gaat ervan uit dat systeemtheorie in de basis meerdere betekenis heeft. Bij elke betekenis kan een eigen verhaal komen. Het afgelopen artikel is overigens grotendeels opgegaan in systeemtheorie (categorie). Ik hoop hiermee de hierboven genoemde onduidelijkheden ook deels te hebben opgelost...!? Mdd 25 apr 2006 00:07 (CEST)

Nadere bijzonderheden[bewerken]

Bij de afronding van dit artikel zijn een aantal bewuste keuzes gemaakt:

  1. De doorverwijzingen zijn alfabetisch gerangschikt op de doorverwijslinks.
  2. Verdere doorverwijzingen op deze pagina zijn vermeden.
  3. De tekst is per item tot een minimum teruggebracht.
  4. De doorverwijzingen naar buitenlandse Wikipedia's zijn verplaatst naar wikipedia (verzamelbegrip) en hier verwijderd. Dit komt omdat er in de buitenlandse sites (nog) niet een onderscheid als hier gemaakt is.

Wanneer men het niet eens is met deze opzet, hoor ik dit gaarne. - Mdd 27 apr 2006 22:31 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Systeemtheorie. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 25 jul 2017 08:20 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Systeemtheorie. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 12 sep 2017 09:05 (CEST)