Overleg:Tweeverdiener

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Tweeverdiener/meerverdiener[brontekst bewerken]

In het spraakgebruik is het zeker zo dat beide partners tweeverdieners worden genoemd, als beiden een inkomen verwerven. Echter belastingtechnisch gezien is de meerverdiener in z'n eentje tweeverdiener. In economische zin heeft de meerverdiener de beschikking over twee inkomens, omdat het tweede geringere inkomen de basis vormt voor de huishoudelijke uitgaven.

Deze feitelijkheid wordt gestaafd door twee onderzoeken in Frankrijk en in Nederland: Volgens een onderzoek Geld en Relatie van het NIBUD (Verdegaal E. Geheime spaarpotjes NRC Handelsblad 11 maart 2007 pp 27) betalen de partners in 42 procent van de gevallen beiden evenveel aan de gezamenlijke huishoudrekening, terwijl mannen gemiddeld twee keer zoveel als vrouwen verdienen. Zes van de tien stellen maken soms tot vaak ruzie over geldzaken..Voorbeeld: de vrouw heeft een salaris van 1000 euro, hij verdient 2 X zoveel, dus 2000 euro. Beiden dragen hetzelfde bedrag bij aan de huishoudelijke rekening, bijv. beiden 1000 euro. Haar inkomen verdampt in de huishoudpot. Hij daarentegen houdt 1000 euro over om vrij te besteden.

De uitkomsten van het NIBUD-onderzoek komen overeen met de resultaten van een frans onderzoek, verricht door het INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). Hieruit blijkt dat de bijverdienste van de huisvrouw de basis is voor de uitgaven ten behoeve van de gewone gang van de huishouding. Deze wettelijk gedicteerde constructie bewerkstelligt dat de meerverdiener eigenaar is van twee inkomens. (Tout ce qui est à moi est à toi ? Mise en commun des revenus et transfert d’argent dans le couple », Terrain, n˚ 45, septembre 2005, pp. 41-52. Delphine Roy Vertaling : Alles wat van jou is, is van mij ? Samenvloeiende inkomsten en hoe het geld wordt overgebracht van de ene partner naar de andere.)


De partner van een tweeverdiener, die dus het tweede inkomen binnenhaalt, identificeert zich met het beroep dat ze uitoefent. Zij (m/v) zal vermijden zichzelf aan te duiden met huisvrouw. Dit neemt niet weg dat zij leiding en uitvoering blijft geven aan de huishouding met of zonder assistentie van haar meerverdienende partner.

De wettelijke fundering van het samenwerkingsmodel van twee partners is niet gericht op financiële gelijkheid. De fiscale wetgever hanteert een systeem van verschillende tariefgroepen en tabellen, die het verschil tussen de twee inkomens vergroten ten gunste van de meerverdiener.Mammaanna 21 jan 2011 18:31 (CET)[reageer]

Emancipatie[brontekst bewerken]

In de tweede alinea wordt een toespeling gemaakt op de vermeende emancipatie en het verhoogde opleidingsniveau van DE VROUW als oorzaken van haar toetreding tot de arbeidsmarkt. Na de zogenaamde tweede feministische golf heeft de overheid haar ontmoedigings- en/of verbodsbeleid voor betaald werk ten aanzien van de gehuwde (later ook samenwonende) vrouwen gewijzigd in een gebod of plicht tot toetreding tot de arbeidsmarkt. De voordelen voor de Staat zijn evident: meer belastingopbrengsten, terwijl De VROUW verantwoordelijk blijft voor de gang van zaken in de gezinsonderneming. Met de traditionele rol- of takenverdeling tussen mannen en vrouwen heeft dit uiteraard niets te maken. Evenmin met 'de goede opleiding' en de arbeidsmarkt of het moederschap en verdere verzinsels van de tweedegolffeministen.(Vaderschap wordt dan gemakshalve weggetoucheerd). Geen slaaf of vazal verloor zijn status van slaaf of vazal door nóg harder te werken, dan hij al moest doen. Integendeel: alleen méér uitbuiting - zo wisten slaven reeds - volgt dan. Emancipatie van de vrouw is een juridische kwestie die juridisch kan worden opgelost en waarvan het startpunt in de huwelijkswet bevindt en vervolgens uitwaaiert over alle daarvan afgeleide wetgeving. In onze belastingwetten wordt de vazalpositie van de gehuwde of anderszins met de man een gezamenlijke huishoudingvoerende vrouw klip en klaar verwoord als "een te zijnen laste komend gezinslid". Een grove leugen, want het is zijn vazal die al het werk voor zijn gezinsonderneming moet verrichten. Evenals de vroegere pater familias, tegenwoordig ook aangeduid als kostwinner, meerverdiener, alleenverdiener, etc wordt door de huwende man een aan hem toebehorende economisch-juridische eenheid (kleros) in het leven geroepen. U leze het aan huisvaders gerichte belastingaangifte-formulier er maar eens op na... De economische opbrengst van haar betaalde werk behoort tot de 'economische eenheid' van de man. De belastingwetgever is daar allerminst onduidelijk over. Nooit geweest! Vazalschap is nu eenmaal afhankelijk van gunsten en niet van zelfstandige rechten. Een welhaast mondiaal voor vrouwen aanwezige rechtstoestand. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Mammaanna (overleg · bijdragen) 24 jan 2011 19:56‎