Portaal:Shakespeare/Archief

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

QUOTE 1:

Aanhalingsteken openen

All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages.

(vert.)
De hele wereld is een schouwtoneel
En alle mannen en vrouwen slechts spelers
Ze komen op, ze gaan weer weg
Een en dezelfde mens speelt vele rollen
Doorheen de zeven fasen van zijn leven

Aanhalingsteken sluiten
As You Like It, Act 2, scene 7

QUOTE 2:

Aanhalingsteken openen

What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet.
So Romeo would, were he not Romeo call'd,
Retain that dear perfection which he owes
Without that title. Romeo, doff thy name;
And for that name, which is no part of thee,
Take all myself.

Aanhalingsteken sluiten
Aanhalingsteken openen

Een roos, Een naam is het, meer niet.
Geef haar een andere naam en het blijft een roos, die even zoet geurt.
Romeo zou dus, als hij niet Romeo genoemd werd,
Even perfect zijn als hij nu is
Zonder zijn titel. Romeo, verwerp je naam;
Het is geen deel van jou, neem in plaats ervan,
Mijn hele zelf.

Aanhalingsteken sluiten
Romeo and Juliet, Act 2, scene 2


Hollar Globe.gif


QUOTE 3:

Aanhalingsteken openen

We are such stuff
As dreams are made on; and our little life
Is rounded with a sleep.

Aanhalingsteken sluiten
Aanhalingsteken openen

Wij zijn gemaakt uit de stof
Van dromen; en ons kleine leven
Wordt afgerond met een slaap.

Aanhalingsteken sluiten


The Tempest Act 4, scene 1, 148–158


Hollar Globe.gif

QUOTE 4:

Aanhalingsteken openen

Be not afraid of greatness:
some are born great, some achieve greatness
and some have greatness thrust upon them.

Aanhalingsteken sluiten
Aanhalingsteken openen

Wees niet bevreesd voor grootsheid
Sommigen worden groots geboren, sommigen bereiken grootsheid,
en sommigen worden door het lot met grootsheid overvallen.

Aanhalingsteken sluiten


Twelfth Night (Act II, Scene V)


Hollar Globe.gif