Naar inhoud springen

Reitze Jonkman

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dr. Reitze Johannes Jonkman (Nieuweschoot, 1957) is frisist en taalsocioloog. Hij publiceerde over de ontstaansgeschiedenis van het Leeuwarder dialect, taalverhoudingen in Friesland, standaardtaal en non-convergent discourse.

  • De historische ontwikkeling van de Leeuwarder stadtaal in het licht van de geschiedenis van het Nederlands, in Taal en Tongval, tijdschrift voor dialectologie, themanummer 5, 1992, blz. 81-95
  • It Leewarders, Fryske Akademy, Leeuwarden, 1993 (proefschrift)
  • Taal op it wurk fan provinsjale amtners. Undersyk nei taalbehearsking, taalgedrach, meidwaan oan kursussen en taalhalding yn de provinsjale organisaasje., met Durk Gorter, Fryske Akademy, Leeuwarden, 1994
  • Tusken talen: It ferhaal fan de Fryske taal, met Arjen P. Versloot, 2009

Website van Reitze Jonkman