Rudiment

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een rudiment, zoals dat in de drummerswereld kortweg met de Engelse term wordt genoemd, is een basispatroon dat de bouwsteen of het 'vocabulair' van het drummen vormt. Rudiments kunnen afzonderlijk gebruikt worden, maar ook combinaties zijn mogelijk, waardoor er enorme creative mogelijkheden voor de drummer ontstaan. Vaak worden deze rudiments eerst op de snaredrum geoefend en later georkestreerd gespeeld op het drumstel.

In het verleden zijn er vele pogingen geweest een formele standaardlijst van snaredrumrudiments te maken. De National Association of Rudimental Drummers (NARD), een organisatie speciaal opgezet om het 'rudimentaire drummen' te promoten, kwam in eerste instantie met een lijst van 13 essentiële rudiments. Later voegden zij er een tweede set van 13 aan toe, waarmee een lijst van 26 rudiments ontstond. Het was de Percussive Arts Society (PAS), die deze 26 rudiments opnieuw indeelde en er nog eens 14 rudiments aan toevoegde, warmee de huidige lijst van 40 internationaal erkende Drum Rudiments tot stand kwam.

40 P.A.S. International Drum Rudiments[bewerken]

Single stroke rudiments[bewerken]

De Single Stroke Roll bestaat uit het afwisselnd slaan met de stokken (d.w.z. RLRL, etc.), en kan variëren in snelheid, volume en lengte. (De manier waarop het patroon geslagen wordt met de stokken, wordt in het Engels 'sticking' genoemd.)

Naam Notatie Omschrijving
Single Stroke Roll 1 single stroke roll.svg Om en om gespeelde noten met steeds eenzelfde rust ertussen. Dit patroon wordt vaak snel gespeeld, maar kan ook langzaam gespeeld worden (als de sticking maar RLRL is, wordt dit gezien als een Single Stroke Roll.
Single Stroke Four 2 single stroke four.gif Vier noten gespeeld met om-en-om sticking, vaak als een triool gevolgd door een accent (zoals in de afbeelding), of als drie zachte noten (grace notes) gevolgd door een accent (zoals een ruff).
Single Stroke Seven 3 single stroke seven.gif Zeven noten gespeeld met om-en-om sticking, vaak als een sextool gevolgd door een accent.

Multiple bounce roll rudiments[bewerken]

Naam Notatie Omschrijving
Multiple Bounce Roll 4 multiple bounce roll.gif De handen slaan nog om-en-om maar bij elke slag stuitert de stok en raakt de drum meerdere malen voordat de andere hand slaat. De ruimte tussen elke slag en stuiter moet zo gelijk mogelijk zijn. Deze rudiment wordt ook wel "buzz roll" genoemd.
Triple Stroke Roll 5 triple stroke roll.gif Deze slag kan op twee manieren gespeeld worden: 1) bij elke slag (elk groepje van drie) kan de stok gestuiterd worden, of 2) bij elke slag worden alle drie de noten afzonderlijk gespeeld door opnieuw kracht te zetten vanuit de pols/arm. Ook wel "French roll" genoemd.

Double-stroke rudiments[bewerken]

De double-stroke roll is een rudiment dat bestaat uit paren ("diddles") die om-en-om gespeeld worden (i.e., RR, LL, etc), en variëren van lengte, volume en lengte. Er zijn 10 officiële varianten van de double-stroke roll (zie onder).[1] De double-stroke roll wordt vaak langzaam begonnen, dan wordt de snelheid langzaam opgevoerd tot het maximale van de drummer, om tot slot weer af te bouwen naar zeer langzaam. Dit wordt het "open- closed-open" format genoemd.

Naam Notatie Omschrijving
Double Stroke Open Roll 6 double stroke open roll.gif Net als de single-stroke roll, wordt deze double vaak snel gespeeld. Maar ook langzaam (zolang het maar diddles zijn die om-en-om gespeeld worden) gespeeld wordt gezien als een double-stroke roll. Elke noot wordt duidelijk gespeeld, maar kan variëren in intensiteit (accenten).
Five Stroke Roll 7 five stroke roll.gif Twee diddles, gevolgd door een accent.
Six Stroke Roll 8 six stroke roll.gif In tegenstelling tot de meeste andere double-stroke rudiments wordt de six-stroke roll begonnen met een enkelvoudig accent. Daarna volgen twee diddles, en nog een geaccentueerde noot.
Seven Stroke Roll 9 seven stroke roll.gif Drie diddles gevolgd door een accent.
Nine Stroke Roll 10 nine stroke roll.gif Vier diddles gevolgd door een accent.
Ten Stroke Roll 11 ten stroke roll.gif Vier diddles gevolgd door twee geaccentueerde noten.
Eleven Stroke Roll 12 eleven stroke roll.gif Vijf diddles gevolgd door een accent.
Thirteen Stroke Roll 13 thirteen stroke roll.gif Zes diddles gevolgd door een accent.
Fifteen Stroke Roll 14 fifteen stroke roll.gif Zeven diddles gevolgd door een accent.
Seventeen Stroke Roll 15 seventeen stroke roll.gif Acht diddles gevolgd door een accent.

Diddle rudiments[bewerken]

De paradiddle is een rudiment dat bestaat uit een patroon van vier noten; i.e. RLRR of LRLL.[1] Als er meerdere paradiddles achter elkaar worden gespeeld zijn de eerste twee noten vaak de enkelvoudige om-en-om gespeelde, gevolgd door een diddle. (Vandaar ook de naam pa-ra- diddle). Er zijn verschillende officiële variaties op de paradiddle, maar ook vele onofficiële paradiddles zijn mogelijk (je kunt immers eindeloos combineren tussen enkele noten en dubbele, en de accenten verschuiven. Bijvoorbeeld: RLLR LRRL RLLR LRRL). Paradiddles worden vaak gebruikt om het accent van hand te laten verwisselen zodat een tom aan de andere kant van het drumstel geraakt kan worden. Bijvoorbeeld: RLRL RLRL RLRL RLRR L. Het laatste accent wordt gegeven met de linkerhand in plaats van de rechter.

Naam Notatie Omschrijving
Single Paradiddle 16 single paradiddle.gif Twee om-en-om gespeelde noten gevolgd door een diddle.
Double Paradiddle 17 double paradiddle.gif Vier om-en-om gespeelde noten gevolgd door een diddle.
Triple Paradiddle 18 triple paradiddle.gif Zes om-en-om gespeelde noten gevolgd door een diddle.
Paradiddle-Diddle 19 paradiddle diddle.gif Twee om-en-om gespeelde noten gevolgd door twee om-en-om gespeelde diddles.

Flam rudiments[bewerken]

Een flam wordt gespeeld door met 1 hand een zachte ("grace") noot te spelen, direct gevolgd door de hoofdnoot die veel harder wordt gespeeld. De twee noten worden bijna tegelijkertijd gespeeld, met de intentie te klinken als een "vette" klap.[1]

Naam Notatie Omschrijving
Flam 20 flam.gif Een enkele hoofd-noot voorafgegaan door een zachtere "grace" noot gespeeld door de tegenovergestelde hand. De afstand tussen de twee gespeelde noten kan variëren, maar altijd is het de bedoeling om ze (bijna) als 1 geheel te laten klinken voor een "vette" sound.
Flam Accent Wisselende groep van drie noten met de vorm: Flam-tap-tap.
Flam Tap 22 flam tap.gif Om en om gespeelde diddles (double) met flams aan het begin van elke diddle.
Flamacue 23 flamacue.gif Een groep van vier noten plus een vijfde als accent. De eerste noot en de vijfde zijn flams; de tweede noot krijgt een accent.
Flam Paradiddle 24 flam paradiddle.gif Een paradiddle met een flam op de eerste noot.[1]
Single Flammed Mill 25 single flammed mill.gif Een omgekeerde paradiddle (RRLR, LLRL) met een flam op de eerste noot van elke diddle.
Flam Paradiddle-diddle 26 flam paradiddle diddle.gif Om-en-om gespeelde paradiddle-diddles met flams op elke eerste noot.
Pataflafla 27 pata flafla.gif Een patroon van vier noten met op elke eerste en laatste noot een flam.[1]
Swiss Army Triplet 28 swiss army triplet.gif Een door de rechterhand gespeelde flam, gevolgd door een right tap en een left tap, een linkse flam, gevolgd door een left tap en een right tap.[1][2] Deze figuur wordt vaak gespeeld in plaats van een flam accent.
Inverted Flam Tap 29 inverted flam tap.gif Om-en-om gespeelde diddles (weliswaar begonnen met 1 enkelvoudige zestiende noot) met een flam op elke tweede noot van een diddle.
Flam Drag 30 flam drag.gif Om en om gespeelde figuur van drie noten: flam - drag - tap.

Drag rudiments[bewerken]

Naam Notatie Omschrijving
Drag 31 drag.gif De "drag" bestaat uit twee achterelkaar gespeelde noten door dezelfde hand (RR or LL). Dit lijkt op een diddle, maar ze klinken eerder als een flam; ze worden sneller gespeeld dan de snelheid van de noten in kwestie. Bijvoorbeeld, als er vier zestienden worden gespeeld dan worden de drag-noten als 32e gespeeld. De drag notes kunnen ook als "grace" notes worden gespeeld. Vaak (op pauken) worden ze dan niet als diddles maar als enkelvoudige, om-en-om gespeelde noten gebruikt (rlR, lrL).[3]

Het continu achter elkaar spelen van om-en-om drags (diddles) resulteert automatisch in een double-stroke roll.

Een vergelijkbare rudiment is de "ruff", wat een noot is met drie "grace" noten, om-en-om gespeeld.

Single Drag Tap 32 single drag tap.gif Een single-drag tap zijn twee om-en-om gespeelde noten; de eerste noot heeft drag grace noten, en de tweede noot heeft een accent.
Double Drag Tap 33 double drag tap.gif Een double drag tap is een single drag tap met nog een grace-note drag ervoor.
Lesson 25 34 lesson 25.gif Een lesson 25 bestaat uit drie om-en-om gespeelde noten. De eerste noot heeft drag-grace noten, en de derde noot heeft een accent.
Single Dragadiddle 35 single dragadiddle.gif Een single dragadiddle is een paradiddle met de eerste noot een drag.
Drag Paradiddle #1 36 drag paradiddle 1.gif De eerste drag-paradiddle is een geaccentueerde noot gevolgd door een paradiddle met drag grace notes op de eerste noot.
Drag Paradiddle #2 De tweede paradiddle heeft twee geaccentueerde noten gevolgd door een paradiddle met drag grace noten op de tweede geaccentueerde noot en de eerste noot van de paradiddle.
Single Ratamacue 38 single ratamacue.gif Een single ratamacue bestaat uit viet noten. De eerste note heeft drag grace notes en de vierde noot heeft een accent.[1]
Double Ratamacue 39 double ratamacue.gif Een double ratamacue is een single ratamacue met een drag ervoor.
Triple Ratamacue 40 triple ratamacue.gif Een triple ratamacue is een single ratamacue met twee drags ervoor.

Historisch overzicht[bewerken]

Thirteen "essential" rudiments[bewerken]

 1. The Long Roll
 2. The Five Stroke Roll
 3. The Seven Stroke Roll
 4. The Flam
 5. The Flam Accent
 6. The Flam Paradiddle
 7. The Flamacue
 8. The Ruff
 9. The Single Drag
 10. The Double Drag
 11. The Double Paradiddle
 12. The Single Ratamacue
 13. The Triple Ratamacue

Tweede groep van "thirteen rudiments"[bewerken]

 1. The Single Stroke Roll
 2. The Nine Stroke Roll
 3. The Ten Stroke Roll
 4. The Eleven Stroke Roll
 5. The Thirteen Stroke Roll
 6. The Fifteen Stroke Roll
 7. The Flam Tap
 8. The Single Paradiddle
 9. The Drag Paradiddle #1
 10. The Drag Paradiddle #2
 11. The Flam Paradiddle-diddle
 12. The Lesson 25
 13. The Double Ratamacue

De laatste veertien rudiments[bewerken]

Nog niet zo lang geleden heeft de Percussive Arts Society veertien nieuwe rudiments toegevoegd aan de eerdere 26. Nu is er een lijst van 40 International Drum Rudiments. (De volgorde van de rudiments is volledig veranderd.)

 • The Single Stroke Four
 • The Single Stroke Seven
 • The Multiple Bounce Roll
 • The Triple Stroke Roll
 • The Six Stroke Roll
 • The Seventeen Stroke Roll
 • The Triple Paradiddle
 • The Single Paradiddle-Diddle
 • The Single Flammed Mill
 • The Pataflafla
 • The Swiss Army Triplet
 • The Inverted Flam Tap
 • The Flam Drag
 • The Single Dragadiddle
Books
Publishing year Name Author
1812 A New, Useful, and Complete System of Drum Beating Charles Ashworth
1815 The Art of Beating the Drum Samuel Potter
1861 The Drummers' and Fifers' Guide Bruce Emmett
1869 Strube's Drum and Fife Instructor Gardiner A. Strube
1886 The Trumpet and Drum John Philip Sousa
1935 Stick Control George Lawrence Stone
1942 Modern Interpretation of Snare Drum Rudiments Buddy Rich
1945 The All-American Drummer Charley Wilcoxon
1959 14 Modern Contest Solos For Snare Drum John S. Pratt
1979 The Technique and Mechanics of Rudimental Snare Drumming Ken Mazur
1992 The Drummer's Rudimental Reference Book John Wooton
2004 The Beat of a Different Drummer Dominick Cuccia

Bijdragen[bewerken]

 • Charley Wilcoxon: instructor, author, and teacher
 • J. Burns Moore: instructor, author, and teacher
 • George Lawrence Stone: instructor, author, and teacher
 • Earl Sturtze: instructor, author, and teacher
 • Les Parks: instructor and arranger, Sons of Liberty Fife and Drum Corps, Hawthorne Cabaleros, Garfield Cadets
 • John S. Pratt: instructor, author, and teacher
 • Fred Sanford (musician)|Fred Sanford: instructor and arranger, Santa Clara Vanguard Drum and Bugle Corps
 • Ralph Hardimon: instructor and arranger, Santa Clara Vanguard Drum and Bugle Corps
 • Tom Float: instructor and arranger, Blue Devils Drum and Bugle Corps
 • Marty Hurley: instructor and arranger, Phantom Regiment Drum and Bugle Corps during the 1970's and early '80s
 • Paul Rennick: instructor and arranger, Phantom Regiment Drum and Bugle Corps
 • Scott Johnson (percussionist)|Scott Johnson: instructor and arranger, Blue Devils Drum and Bugle Corps
 • James Campbell: instructor and arranger, The Cavaliers Drum and Bugle Corps
 • Bret Kuhn: instructor and arranger, The Cavaliers Drum and Bugle Corps
 • Dennis DeLucia: instructor and arranger, Bridgemen Drum and Bugle Corps
 • Thom Hannum: instructor and arranger, Cadets Drum and Bugle Corps
 • Charley Poole, Jr. instructor and arranger, 27th Lancers Drum and Bugle Corps

Hybride rudiments[bewerken]

Door de jaren heen zijn er vele andere rudimentaire patronen ontstaan. De meeste van deze patronen zijn gebaseerd op de 40 die hierboven staan, en worden vaak aangeduid met de term "hybride rudiments" of kortweg "hybrids". Ze worden veel gespeeld in (amerikaanse) drumkorpsen. Twee belangrijke hybrids zijn de "herta", wat een drag is gespeeld met om-en-om sticking, en de "cheese", een diddle en een grace note.

Externe links[bewerken]