Schreef

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Serif and sans-serif 01.svg
schreefloos (Sans-serif)
Serif and sans-serif 02.svg
Schreefletter
Serif and sans-serif 03.svg
Schreef in rood weergegeven

Een schreef (ook wel Engels: serif) is het lijntje dat bij de letters van bepaalde lettertypen als afsluiting dwars op de uiteinden van de letterlijnen staat. Engelse en Duitse encyclopedieën noemen het Nederlands als vermoedelijke afkomst van het woord 'schreef', dat 'streep', 'lijn' en ook 'grenslijn' betekent. Het Engelse 'serif' en 'sans serif' zijn weer ovegenomen uit het Frans, dat overigens zelf de term 'empattement' voor 'serif' gebruikt, en 'linéale' voor 'sans serif'. Het Duitse 'Serife' is weer uit het Engels overgenomen.

Bij lettertypen met schreef bevindt de schreef zich aan het uiteinde van de lijnen van de letter. De letter 'l' heeft in een lettertype met schreef kleine horizontale dwarsstreepjes boven en onder aan de poot.

Er bestaan lettertypen zonder schreef (schreefloos) en met. Populaire schreefloze lettertypes zijn onder meer Arial, Calibri, Helvetica en Verdana. Veelgebruikte lettertypes met schreef zijn Times New Roman, Palatino en Georgia.

Keuze van schreef op afgedrukte tekst[bewerken]

Een schreef geeft het beeld van een letter een grotere vormvariatie. Daardoor zijn letters meer onderscheidend van elkaar en dus sneller herkenbaar. Ze worden minder snel verward met een andere letter. Dat maakt een tekst dus makkelijker te lezen. Een schreef maakt een lange tekst ook meer ondersteunend voor de ogen omdat de schreven de ogen van de lezer mede-begeleiden over de regel. Vandaar dat veel boeken en kranten een lettertype met schreef gebruiken. Voor erg korte teksten die dikwijls in grotere maten worden weergegeven dan de gewone leestekst (zoals titels of logo's en plaatsnamen op verkeersborden) heeft de lezer geen begeleiding nodig en werken de schreven soms zelfs storend. Vandaar dat deze korte teksten vaak in een schreefloos lettertype worden opgemaakt.

Tegenwoordig worden ook vaak lange teksten in een schreefloos lettertype opgemaakt. Dit wordt als modern beschouwd. Daar staat tegenover dat er ook schreefloze lettertypen zijn, waarbij de letters zich van elkaar onderscheiden door andere onderdelen waaraan de letterontwerper aandacht besteedt; bijvoorbeeld de verschillen tussen dunnere en dikkere elementen aan de letter (contrast). Zie bijvoorbeeld het lettertype Optima.

Keuze van schreef op een beeldscherm[bewerken]

Op een computerbeeldscherm wordt vooral gebruikgemaakt van schreefloze lettertypen. De schreven storen het letterbeeld op een scherm, aangezien dit beeld uit puntjes (pixels) samengesteld is. Hoe kleiner de puntgrootte, des te storender zijn schreven.

Over de schreef[bewerken]

In het Nederlands kent men het woord vooral van de uitdrukking "over de schreef gaan": een vastgestelde grens overschrijden. Het spreekwoord vindt zijn oorsprong in het oude Griekenland. De steengraveerders, die teksten schreven in steen, moesten eerst de eind- en beginpunten van hun letters uitkerven (de schreef). Bij het graveren in steen gaat het bijna altijd om hoofdletters, waardoor men die schreven goed kon gebruiken. Op die manier kon de graveerder niet voorbij de schreef kerven. De zegswijze betekent dus dat iemand uitschiet uit de schreef waar een letter in gekerfd moet worden (te ver gaan). Schreef(je) is in het Nederlands een synoniem voor streep(je), zoals blijkt uit de uitdrukking "een schreefje voor hebben", een minder bekende variant van "een streepje voor hebben".

Bij werpspelen met centen, noten of knikkers gebruikt men het woord schreef voor een grensstreep op de grond: de voorwerpen moeten zo dicht mogelijk bij de schreef worden geworpen, maar die over de schreef gaan, zijn verloren. Bij het dobbelen is een schreef een krijtstreep op de speelbordrand (bijvoorbeeld de rand van een pietjesbak) om een waarde aan te geven.