Naar inhoud springen

Lijst van soortelijke massa's van gassen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Soortelijke massa van gassen)

Dit overzicht geeft de soortelijke massa van gassen bij 0 °C en 1 atm of 1,01325 bar of 101325 Pa volgens DIN1343 (behalve indien anders aangegeven).

De massadichtheid van een ideaal gas wordt beschreven door de Wet van Boyle-Gay-Lussac. Bij deze temperatuur en druk zijn veel van de gassen in de onderstaande tabel nog goed met dit model te beschrijven. De dichtheid is voor zulke gassen een simpele functie van het (gemiddelde) molecuulgewicht.

Gas Soortelijke massa ρ (kg / m³)
Aardgas 0,833
Acetyleen 1,16
Ammoniakgas 0,765
Argon 1,78
Cokesovengas 0,62 .. 0,73
Ethaan 1,34
Ethyleen 1,25
Generatorgas 0,61 .. 1,29
Helium 0,18
Hoogovengietgas (gem.) 1,30
Koolstofdioxide 1,97
Koolstofmonoxide 1,25
Lachgas 1,98
Lichtgas 0,65
Lucht 1,29
Methaan 0,72
Neon 0,90
Steenkoolgas 0,47 .. 0,58
Stikstofgas 1,26
Stikstofdioxide 2,06
Stikstofmonoxide 1,35
Waterdamp (100 °C) 0,60
Waterstofgas 0,09
Waterstofsulfide 1,58
Zoutzuurgas 1,62
Zuurstofgas 1,43
Zwaveldioxide 2,86