Specimen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Postzegels van Irak en Argentinië met specimen-opdruk
Gewichten van 50, 20, 1, 2, 5 en 10 gram uit een gewichtendoos, let op de tekst "NIET VOOR HANDELSDOELEINDEN"

Specimen (meervoud: specimens of specimina) is een woord dat gebruikt wordt om aan te duiden dat het getoonde object een voorbeeld is. Zo worden bankbiljetten of cheques vaak afgebeeld met het woord "specimen" diagonaal door de afbeelding heen, zodat het niet eenvoudig is om er een vervalsing mee af te drukken.

Bij postzegels heeft een specimen-opdruk of -stempel dezelfde betekenis: de zegel is niet bestemd om op een poststuk te worden gebruikt.

Biologie[bewerken]

In de biologie wordt met het typespecimen hét voorbeeld bedoeld, zoals een prototype van een diersoort; een exemplaar dat als standaardreferentie dient om de soort te beschrijven en te vergelijken met andere soorten.

In de botanie zijn specimens geconserveerde (delen van) planten. Voor een specimen dat wordt gebruikt als type van een naam is bepaald dat de planten, de plant, of delen van een plant, verzameld moeten zijn op één dag, op één plaats, en tot hetzelfde taxon moeten behoren. Ze moeten daarnaast gemonteerd zijn op één herbariumvel, tenzij op meerdere vellen duidelijk is aangegeven dat ze samen één specimen vormen. Dat specimen moet bewaard worden in een openbaar toegankelijk herbarium.[1] In geval van twijfel over de naam van een taxon geeft vergelijking met het specimen dat is aangewezen als type de doorslag.[2]

Met betrekking tot taxa die moeilijk te conserveren zijn op een vel papier (zoals sommige schimmels, of microscopische algen) gelden afwijkende regels voor specimens maar de essentie blijft dat een geconserveerd exemplaar de naam van een taxon vastlegt.[3]

Hengelsport[bewerken]

In de hengelsport wordt onder een specimen een bijzonder groot en zwaar exemplaar van een vissoort verstaan. Deze betekenis is overgenomen uit het Engels (specimen hunting).

Noten en referenties[bewerken]

  1. ICBN: International Code of Botanical Nomenclature (Vienna Code, 2006): Art. 8. online versie van de ICBN (Vienna Code, 2006)
  2. In sommige gevallen wordt ook een illustratie van een taxon toegelaten als type maar dat valt buiten het bestek van dit artikel over specimens.
  3. ICBN (Vienna Code): Art. 8.2, 8.4, 37.5