Stikstof

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Stikstof kan verwijzen naar:

 • stikstof (element); het chemisch element (N)
 • distikstof, stikstofgas of moleculaire stikstof (N2); de belangrijkste enkelvoudige stof van het element stikstof; het komt natuurlijk voor in de atmosfeer als stikstofgas; voor industriële en geneeskundige toepassingen ook als kunstmatige, vloeibare stikstof
 • reactieve stikstofverbindingen zoals nitraat (NO3-), ammonium (NH3) en ureum ( (NH2)2CO), aangeduid als 'stikstof' in de plantenfysiologie, de landbouw en in het milieubeleid; stikstofhoudende voedingsstoffen voor planten als nitraat, ammonium en ureum, nodig voor de aanmaak van aminozuren en vervolgens eiwitten
 • stikstofkringloop, de biogeochemische kringloop van stikstof tussen atmosfeer en bodem:
  • stikstoffixatie, het chemisch vastleggen door bacteriën van gasvormige distikstof (N2) uit de lucht, in stikstofverbindingen die als voedingsstoffen door planten worden gebruikt
  • nitrificatie, het bodemproces van oxidatie door bacteriën van ammonium tot nitriet, en vervolgens tot nitraat.
  • denitrificatie, het door bodembacteriën omzetten van nitraat in stikstofgas
  • ammonificatie, het omzetten van dood organisch materiaal en van ureum door bacteriën in ammoniak, wat met water reageert tot ammonium
  • stikstofgebrek, onvoldoende opname door planten van gebonden stikstof uit de bodem, met name van nitraat
 • stikstofproblematiek, de schadelijke gevolgen van door menselijk handelen veroorzaakte uitstoot van reactieve stikstofverbindingen, zoals stikstofoxiden en ammoniak
  • stikstofdepositie, ook wel vermestende depositie: het neerslaan van reactieve stikstofverbindingen vanuit de lucht, op de bodem en in het oppervlaktewater, met eutrofiëring tot gevolg
  • stikstofcrisis in Nederland, de ecologische en juridische crisis die ontstond na een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in verband met de stikstofproblematiek
  • Programma Aanpak Stikstof (PAS); een in 2015 ingevoerd programma van de Nederlandse overheid dat werd gebruikt ter bescherming van natuurgebieden van het Europese Natura 2000 programma
 • Stikstof (band), een Belgisch hiphopcollectief

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]


Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Stikstof of met Stikstof in de titel.
Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Stikstof inzichtelijk te maken.

Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Stikstof en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina terechtkomen.