Tabel met numeralia in het Latijn

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Deze pagina geeft een lijst van numeralia (telwoorden) in het Latijn.

NUMERALIA LATIJN
Getal Hoofdtelwoord Rangtelwoord Verdelingsgetal Telbijwoord
1 unus primus singuli semel
2 duo secundus / alter bini bis
3 tres tertius terni ter
4 quattuor quartus quaterni quater
5 quinque quintus quini quinquies
6 sex sextus seni sexies
7 septem septimus septeni septies
8 octo octavus octoni octies
9 novem nonus noveni novies
10 decem decimus deni decies
11 undecim undecimus undeni undecies
12 duodecim duodecimus duodeni duodecies
13 tredecim tertius decimus terni deni ter decies
14 quattuordecim quartus decimus quaterni deni quater decies
15 quindecim quintus decimus quini deni quindecies
16 sedecim sextus decimus seni deni sedecies
17 septendecim septimus decimus septeni deni septies decies
18 duodeviginti duodevicesimus duodeviceni octies decies
19 undeviginti undevicesimus undeviceni novies decies
20 viginti vicesimus (vigesimus) viceni vicies
21 viginti unus vicesimus primus viceni singuli vicies semel
22 viginti duo vicesimus alter viceni bini vicies bis
23 viginti tres
24 viginti quattuor
25 viginti quinque
26 viginti sex
27 viginti septem
28 duodetriginta
29 undetriginta
30 triginta tricesimus triceni tricies
40 quadraginta quadragesimus quadrageni qaudragies
50 quinquaginta quinquagesimus quinquageni quinquagies
60 sexaginta sexagesimus sexageni sexagies
70 septuaginta septuagesimus septuageni septuagies
80 octoginta octogesimus octogeni octogies
90 nonaginta nonagesimus nonageni nonagies
100 centum centesimus centeni centies
200 ducenti ducentesimus duceni ducenties
300 trecenti trecentesimus treceni trecenties
400 quadringenti quadringentesimus quadringeni quadringenties
500 quingenti quingentesimus quingeni quingenties
600 sescenti sescentesimus sesceni sescenties
700 septingenti septingentesimus septingeni septingenties
800 octingenti octingentesimus octingeni octingenties
900 nongenti nongentesimus nongeni nongenties
1000 mille millesimus singula milia milies
2000 duo milia bis millesimus bina milia bis milies
3000 tres milia ter millesimus terna milia ter milies
4000 quattuor milia quater millesimus quaterna milia quater milies
5000 quinque milia quinquies millesimus quina milia quinquies milies
6000 sex milia sexies millesimus sena milia sexies milies
7000 septem milia septies millesimus septena milia septies milies
8000 octo milia octies millesimus octona milia octies milies
9000 novem milia novies millesimus novena milia novies milies
10.000 decem milia decies millesimus dena milia decies milies
100.000 centum milia centies millesimus centena milia centies milies
1.000.000 decies centena milia milies millesimus singula milia milia milies milies